ՄԵԾՆ ԲՐԻՏԱՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ ԵՒ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԼԱՆՏԱՑԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Կալէսցի երեսփոխաններէն ետք, Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանէն ներս, Սկովտիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի երեսփոխաններուն մեծամասնութիւնը պատշաճօրէն կը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Հիւսիսային Իրլանտայի 18 խորհրդարանականներէն 11-ը ճանչցած են Հայոց ցեղասպանութիւնը: Նշենք թէ, մնացեալ...

ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան –...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Յուն­ուա­ր 12, 2010-ին ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը քննու­թեան առաւ հայ-թր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով Հա­յաս­տա­նի ստանձ­նած պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րի` ՀՀ սահ­մա­նադ­րու­թեա­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թեան հար­ցը: Այս­պի­սով մեկ­նար­կեց մեր ազ­գա­յին պե­տա­կան շա­հե­րը վտան­գող ՀՀ սահ­մա­նադ­րու­թեամբ...
Social profiles