ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Ուր­բաթ Նո­յեմ­բեր 20, 2009-ին, Ար­ցա­խի վար­չա­պետ Արա Յա­րու­թիւն­եան, իր հետ ըն­կե­րակ­ցող պատ­ուի­րա­կու­թեան հետ, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կա­տա­րեց «Հայ­րե­նիք» (Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց): Պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէ­ին Ար­ցա­խի թե­մի Բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Պար­գեւ Սրբա­զան...
Social profiles