ԽՈԺՈՌՆԻԻ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Լո­ռի գա­ւա­ռի հիւ­սի­սա­յին սահ­մա­նա­մերձ շրջա­նի գիւ­ղե­րէն է Խո­ժոռ­նին: Բրդա­ձո­րին, Ծփին, Օփ­րէ­թին, Խոխ­մե­լին, Շա­նախչի­ին եւ Ախքի­որփի­ին նման, Խո­ժոռ­նին մաս կը կազ­մէ Վրա­ստա­նի սահ­մա­նա­յին Քվե­մօ-Քարթ­լի շրջա­նին: Այն­պի­սի ահա­ւոր կա­ցու­թիւն...
Social profiles