ՀԱՅԱԶԳԻ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԻՇԷԼ ԼԸԿՐԱՆ՝ Մ.ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

 Յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն, ֆրան­սա­հայ հան­րա­ծա­նօթ երա­ժիշտ Մի­շէլ Լըկ­րան, ելոյթ­նե­րու շարք մը պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ներս: Ար­դա­րեւ, Լըկ­րան երեք ելոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նայ յա­ջոր­դա­բար Ուա­շինկ­թը­նի (Մէ­րի­լէնտ), Պոս­թը­նի եւ Նիւ Եոր­քի մէջ,...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ԳՐՈՂ ՄՈՎՍԷՍ ՊՉԱՔՃԵԱՆ ԵՒ «ԱՆՑՈՂԻԿԸ ԵՒ ԺԱՄԱՆՑԵԼԻՆ»

 Նիւ Եորք­եան շա­բա­թա­մի­ջի երե­կո­նե­րուն հայ գա­ղու­թին հա­մար ոչ կե­րու­խու­մա­յին ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պե­լը բա­ւա­կան քա­ջու­թիւն կը պա­հան­ջէ. այդ քա­ջու­թիւնը ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բը Հինգ­շաբ­թի,...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ ԵՒ ՑՈՅՑ

 Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16-ին, Երեւանի «Շարլ Ազնաւուր» անուան հրապարակին շուրջ տեղի ունեցաւ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններուն դէմ, բողոք-ցոյց մը: Տեղւոյն Հ.Յ.Դ.-ի Գերագոյն Մարմնի կազմակերպութեամբ, այս հաւաքը սկսաւ ազգային-հայրենասիրական երգերով: Վերոյիշեալ հրապարակն ու անոր...

ՍՐՏԱՌՈՒՉ ՃԻՉՈՎ…

Պատմութեան կաթսան Եռում է կրկին, Ամէն ակնթարթ Անկման մատնուած, Մարդկային կեանքի Կրքերն են եռում, Ահն ու սարսափը Իրարու  գրկած…   Արդարութիւն են Մեզ ուսուցանում, Սեւասիրտ մարդիկ Օծուած խաւարով, Արհամարհելով Ներկան...

ՃԵՓ ՃԵՐՄԱԿԸ ԵՂԱՒ ՍԵՓ ՍԵՒ

Երբ մեր վէրքերը բաց մնացեր են, իրենք անոնց                                             վրայ աղ կը թափեն: Երբ մեր իրաւացի դատը լուծուած չէ, անոնք կը ստիպեն                                             որ մոռնանք եւ յետաձգենք: Երբ կը փնտռենք...

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնն ու 10 մաս­նա­ճիւ­ղե­րը իրենց խո­րազ­գաց ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նեն  Քոյր Հե­ղիկ Մար­կոս­եա­նին« փոք­րիկ եղ­բայր­ներ Արա­յիկ եւ Յո­վիկ Մար­կոս­եան­նե­րուն, Մար­կոս­եան եւ Ոս­պիկ­եան ըն­տա­նիք­նե­րուն« իրենց ցա­ւա­լի կո­րուս­տին«...
Social profiles