ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՉՀԱՍԿՑԱ'ՆՔ… ԵՒ ՀԱՍԿՑԱ'ՆՔ ՊԱՐՈՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Չհասկ­ցա’նք Ձեր այ­ցե­լու­թեան իս­կա­կան դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, յար­գե­լի պա­րոն նա­խա­գահ: Հասկ­ցա’նք, դժգոհ հա­յոր­դի­նե­րու ար­տա­յայ­տած յու­սա­խա­բու­թեան ընվ­զումն ու ցա­սու­մը: Չհասկ­ցա’նք, թէ ձեր բաց­ման խօսքն ու որոշ չա­փով ար­տա­յայ­տած կար­ծիք­նե­րը չեն ար­տա­ցո­լաց­նէր թուղ­թեր մրո­տած...

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ՀԱՄԱՐՁԱԿԻՔ ՀԱՐՈՒԱԾԵԼ ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ

 Ստո­րեւ, յա­պա­ւու­մով լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Քէն Խա­չիկ­եա­նի խօս­քը, ուղղ­ուած Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նին, Նիւ Եոր­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին:    Պա­րոն Նա­խա­գահ, Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը պինդ...
Social profiles