ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԸ

  Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման գծով, կա­տար­ուած  ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լու հա­մար, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի այ­ցե­լու­թիւնը՝ սփիւռ­քա­հայ գաղ­թօ­ճախ­ներ, նշուե­ցաւ բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րով, ընդվ­զու­մի հա­ւաք­նե­րով, որոնք փաս­տե­ցին թէ դժգո­հու­թեան մեծ ալիք...
Social profiles