ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հայ­րե­նիք« հաս­տա­տու­թիւնը կը մաղ­թէ շու­տա­փոյթ ապա­քի­նում, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ Հոգշ. Հայր ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ-ի, որ վեր­ջերս են­թարկ­ուե­ցաւ վի­րա­բու­ժա­կան գոր­ծո­ղու­թեան:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*