Hairenik Weekly Newspaper

ԵՐԵՒԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ…Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՆՈՒԱՆԱՑԱՆԿԸ

 

Ալպերթ Աճեմեան.Ճարտարապետ, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի նախկին անդամ: «Ուրարտուե ճարտարապետաքաղաքաշինական ընկերութեան հիմնադիր: Անոր մասնագիտութիւնն է կառուցապատման իրականացում եւ  անվտանգութեան ապահովում: «Մեզ համար անհրաժեշտ չէ, որ անպայման իշխանութեան կազմի մէջ լինենք, որ ընտրութիւններում կարողանանք մեզ համար ապահովել դրական երաշխիքներ« կը յայտնէ ան:

Նորայր Դաւիթեան. Բժշկական գիտութիւններու մասնագէտ: Ան տնօրէնն է Ճառագայթային բժշկութեան եւ այրուածքներու հանրապետական գիտական կեդրոնի տնօրէն:
«Համայնքը պէտք է մտահոգ ըլլայ, իւրաքանչիւր բնակիչի ընկերային վիճակով: Աւելի հեշտ է կանխարգիլումը, քան բուժումըե կը յայտնէ ան:

Վլատ Քոչունց. Շինարար եւ ճարտարագէտ: Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամ:
«Ցանկացած հարկատու իրաւունք ունի եւ պէտք է տեղեկանայ, թէ ինչպէս են ծախսւում իր վճարած հարկերն ու տուրքերը« կ°ըսէ ան:

Մարի Թիթիզեան. Պատմաբան եւ քաղաքագէտ:

2008էն ի վեր Միջազգային Ընկերվարականի անդամ:
«Մայրաքաղաքի կայուն զարգացման բանալին գործունեայ եւ  նախաձեռնողական տնտեսական քաղաքականութիւնն է« կը յայտնէ ան:

Կառլէն Գէորգեան. Ճարտարագէտ: 2003էն ի վեր Հայաստանի քաղաքաշինութեան նախարարի տեղակալ:
«Բնակարանային պայմաններու բարելաւման եւ կոմունալ որակեալ ծառայութիւններից օգտուելու բնակչի իրաւունքը քաղաքապետարանի պարտաւորութիւնն է« կը շեշտէ ան:

Բագրատ Եսայեան. Պատմաբան: 2006էն ի վեր ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարարի տեղակալ:
«Ապահովել երիտասարդութեան կարեւոր տեղն ու դերը համայնքի կեանքում, մարզանքի մասսայականացման ճանապարհով նպաստել առողջ ապրելակերպի արմատաւորմանն ու կենսունակ սերնդի ձեւաւորմանըե կը յայտնէ ան:

Ռուբէն Հախվերտեան.

Երգահան եւ բազմաթիւ հանրայայտ երգերու հեղինակ:
«Մշակութային կեանքի աշխուժացումը, կրթական համակարգի բարելաւումը քաղաքային մշակոյթ արմատաւորելու եւ քաղաքացու կերպար ձեւաւորելու անհրաժեշտ պայմանն է«  կը յայտնէ ան:

Մարատ Գրիգորեան. Երկրաբանութեան գիտութիւններու թեկնածու:


«Քաղաքացին իր եւ իր սերունդների ապագան պէտք է տեսնի ներդաշնակ կենսական միջավայրում« կ°ըսէ ան:

Վահան Գեղամեան. Մանկավարժ, տնտեսագէտ: 
«Փոխադրամիջոցներու համակարգը պէտք է լինի անվտանգ, մատչելի եւ ապահով«, կը յայտնէ ան: