Hairenik Weekly Newspaper

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ

Իննա Մխիթարեանի ոսպնեակի ետին

Հայաստանի մէջ, նուազած է ընթերցողներուն թիւը: Պատճառները շատ են:


Վերջին 15 տարիներու ընթացքին, Հայաստանի մէջ 275 գրադարաններ փակուած են, իսկ մնացեալ գրադարաններուն իննիսուն առ հարիւրն ալ չէ ստացած նոր տպագրութիւն:


Փոխարէն Իսահակեան գրադարանը, տարեկան 400-600 գիրք կը ստանայ,

որոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը կը պատկանի հայ հեղինակներու: