ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ­ՆԵՐ ԼԱՒ­ՐՈ­ՎԻ ԵՒ ՆԱԼ­ՊԱՆ­ՏԵ­Ա­ՆԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

0 0
Read Time:2 Minute, 12 Second

p1 Setgey-Lavrov-Tsitsernakaberd-3

Ե­ՐԵ­ՒԱՆ.- Ան­ցե­ալ շա­բա­թաս­կիզ­բին, Հա­յաս­տան ժա­մա­նեց Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Սեր­կէյ Լաւ­րով որ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ իր պաշ­տօ­նա­կից Ե­դո­ւարդ Նալ­պան­տե­ա­նի, նաեւ Հ.Հ.  նա­խա­գահ Սերժ Սաչգ­սե­ա­նի հետ:
Այս տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին վերս­տին ար­ծար­ծո­ւե­ցան Հա­յաս­տա­նի՝Եւ­րա­սի­ա­կան հա­մարկ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րուն մի­ա­նա­լու հար­ցե­րը, որ Մոս­կո­ւա աշ­խոյժ կեր­պով կը պաշտ­պա­նէ։ Նաեւ, ան­դ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւած է Լեռ­նային Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թե­ան կար­գա­ւոր­ման: Լաւ­րով այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ, ի յար­գանք Հայոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­ան զո­հե­րուն:
Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հա­մա­ձայն Ռու­սաս­տա­նը, ի­նչ­պէս ե­րկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու տե­սան­կիւ­նէ, այն­պէս ալ որ­պէս Մինս­քի խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր, կողմ է հա­կա­մար­տու­թե­ան շու­տա­փոյթ կար­գա­ւոր­ման: »­Մենք կը մեկ­նինք ան­կէ, որ այս խն­դի­րի լուծ­ման հիմք գո­յու­թիւն ու­նի: Ես ն­կա­տի ու­նիմ այն ս­կզ­բունք­նե­րը, ո­րոնք շեշ­տադ­րո­ւած են Ռու­սաս­տա­նի, Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Ֆ­րան­սայի նա­խա­գահ­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մէջ՝վեր­ջին չոր­սէն հինգ տա­րի­նե­րուն: Հի­մա գլ­խա­ւո­րը այդ ս­կզ­բունք­նե­րը գործ­նա­կա­նօ­րէն կե­ան­քի կո­չե­լու ու­ղի­նե­րու եւ յա­ջոր­դա­կան քայ­լե­րու մ­շա­կու­մը հա­մա­ձայ­նեց­նե­լու մէջ է: Ռու­սա­կան կող­մը՝որ­պէս հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րէն մէ­կը պի­տի ձգ­տի Հա­յաս­տա­նի ու Ա­տր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րու ո­ւղ­ղա­կի ե­րկ­խօ­սու­թե­ան շա­րու­նա­կու­թե­ան՝ն­պաս­տե­լով կար­գա­ւոր­ման մ­նա­ցած հար­ցե­րուն մէջ լու­ծում­ներ գտ­նե­լուն« յայտ­նեց Լաՙւրով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles