ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՀՈ­ԼԱՆ­ՏԻ ԿՈ­ՉԸ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ

0 0
Read Time:3 Minute, 9 Second

p1 hol gul  ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ.- Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Թուրք­իա ժա­մա­նած` Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լանտ, նա­խա­գահ Ապտու­լահ Կիւ­լի հետ տե­սակ­ցու­թե­նէն ետք, մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին, Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րա­ցու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծին մա­սին կապ­ուած հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով` յայտ­նեց թէ պատ­մու­թիւնը քօ­ղա­զեր­ծե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը կրնան դժուար ըլ­լալ: Բայց անոնք այն­պի­սի աշ­խա­տանք­ներ են, որոնք պէ՛տք է կա­տար­ուին, որ­պէս­զի կա­տար­ուի հաշ­տու­թիւնը, շեշ­տեց Հո­լանտ: Առանց Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռե­րը օգ­տա­գոր­ծե­լու, Ֆրան­սա­յի նա­խա­գա­հը աւել­ցուց թէ անց­եա­լի իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը պէտք է ու­սում­նա­սիր­ուին եւ ըն­դուն­ուին յատ­կա­պէս այս ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին տա­րի­նե­րուն:

Վեր­ջին ան­գամ 1992-ին, Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ մը` Ֆրանս­ուա Մի­թը­րան, այ­ցե­լած էր Թուրք­իա:

Նա­եւ, Հո­լանտ խօ­սե­ցաւ Ֆրան­սա­յի ժո­ղո­վուր­դին մօտ Թուրք­իոյ եւ­րո­պա­կան ան­դա­մակ­ցու­թեան շուրջ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն մա­սին, դի­տել տա­լով, թէ Ֆրան­սա­ցի­նե­րու քննարկ­ման պի­տի ներ­կա­յաց­նենք Թուրք­իոյ ան­դա­մակ­ցու­թեան հար­ցը:

Հո­լանտ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ, նա­եւ “Ակօս“ շա­բա­թա­թեր­թի նախ­կին խմբագ­րա­պետ Հրանդ Տին­քի կնոջ այրի­ին` Ռա­քէլ Տին­քի հետ: Հո­լան­տի գլխա­ւո­րած պատ­ուի­րա­կու­թեան կազ­մին մէջ կը գտնուէ­ին եօթ նա­խա­րար­ներ եւ բազ­մա­թիւ ֆրան­սա­ցի գոր­ծա­րար­ներ:

Հո­լանտ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ նա­եւ վար­չա­պետ Էր­տո­ղա­նի հետ:

Նշենք թէ, Ֆրան­սա­յի հայ հա­մայն­քը Հո­լան­տի Թուրք­իա կա­տար­ուած այ­ցե­լու­թեան գծով բո­ղո­քի ցոյ­ցեր կազ­մա­կեր­պած էր: “Թրո­քա­տե­րօ“ հրա­պա­րա­կին վրայ խօսք առին հայ հա­մայն­քի եւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, իսկ մէկ օր առաջ նոյ­նան­ման ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան հա­յա­շատ Լի­ո­նի եւ Մար­սէյ­լի մէջ:

Ցոյ­ցե­րուն ըն­թաց­քին բո­լոր զե­կու­ցա­բեր­նե­րը շեշ­տե­ցին թէ Թուրք­իա պատ­րաստ չէ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու, քա­նի որ երկ­րէն ներս ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րուն մէջ նա­հանջ կայ: Անոնց հա­մար Հո­լան­տի այ­ցե­լու­թիւնը Թուրք­իա ան­հանգս­տու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ հա­մայն­քին, որ պար­տա­ւոր կը զգայ Ֆրան­սա­յի նա­խա­գա­հին յի­շեց­նե­լու իր պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րու մա­սին:

Նշենք թէ, Հո­լանտ իը ընտ­րա­պայ­քա­րի նա­խօր­եա­կին խոս­տում­ներ տուած էր հա­յու­թեան, թէ պի­տի շա­րու­նա­կէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտո­ղա­կա­նու­թեան դէմ պայ­քա­րը, ինչ­պէս եւ պի­տի չթոյ­լատ­րէ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան Թուրք­իոյ ան­դա­մակ­ցու­թեան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու վերսկ­սու­մը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles