“ՔԷՄՓ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ“Ի ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ՕՐԱ­ՏԵՏ­ՐԷՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 33 Second

p16a  Աւե­լի քան 45 կա­մա­ւոր­ներ ժա­մա­նած էին Մա­յիս 31-էն Յու­նիս 2-ին, ֆրէնք­լի­նի (Մա­սա­չու­սէց) “Քէմփ Հա­յաս­տան“ի բա­նա­կա­վայ­րը, որ­պէս­զի կա­տա­րեն վե­րա­նո­րոգ­ման եւ պատ­րաս­տու­թեան աշ­խա­տանք­ներ:

p16hՆեր­կայ էին երի­տա­սարդ, պա­տա­նի եւ վե­թե­րան Հ.Ե.Դ.-ի ան­դամ­ներ:

Մաս­նակ­ցող­նե­րը իրենց աշ­խա­տան­քը կա­տա­րե­լու կող­քին, առի­թը ու­նե­ցան նա­եւ ըն­կե­րա­կան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու, զրու­ցե­լու եւ ճա­շե­լու:

p16gՅու­նիս 1-ի երե­կոյ­եան տե­ղի ու­նե­ցաւ սպաս­ուած խա­ռոյ­կա­հան­դէ­սը, որ շատ աւե­լի մտեր­միկ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծեց:

Նշենք թէ, խո­հա­նո­ցի եւ մա­տա­կա­րար­ման գոր­ծը ստանձ­նած էին Վար­ժա­պետ­եան­նե­րը (“Օլիվ Մար­քըթ“, Պել­մոնթ – Մա­սա­չու­սէց), որոնք ամե­նայն նուի­րու­մով կա­տա­րե­ցին իրենց պար­տա­կա­նու­թիւնը:

p16fԱյս քա­նի մը օրը, առիթ եղաւ, որ մաս­նակ­ցող­նե­րը, յի­շեն իրենց անց­եա­լի օրե­րը եւ նոյ­նիսկ պա­տա­նի­ներ ստեղ­ծեն մօ­տիկ բա­րե­կա­մու­թիւն:

p16dՎե­րա­նո­րոգ­ման գոր­ծը կ՛ընդգր­կէր զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ, սկսե­լով ելեկտ­րա­կա­նա­կան կազ­մած­նե­րու վե­րա­նո­րո­գու­մէն մին­չեւ սեն­եակ­նե­րու վե­րա­ո­րա­կա­ւո­րում:

Ար­դէն իսկ բա­նա­կում­նե­րը սկսած են եւ պի­տի շա­րու­նակ­ուին մին­չեւ Օգոս­տո­սի աւար­տին:

 

Լու­սան­կար­ներ`

ԿԱՐՕ ԼԱՉԻՆԵԱՆԻ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles