ՓՐՈՎԻՏԸՆՍԻ ԳԱՂՈՒԹԸ ՏՕՆԵՑ Հ.Յ.Դ.-Ի ՕՐԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

Կի­րա­կի, Հոկ­տ.18ին, Փրո­վի­տեն­սի  Սուրբ Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Հայ­կա­կան Սրա­հէն ներս, Հ.Յ.Դ.-ի օր տօն­ուե­ցաւ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Փրո­վի­տըն­սի “Քրիս­տա­փոր” կո­մի­տէ­ու­թեան:

Յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու կող­քին, օր­ուան ծրա­գի­րը կÿընդգր­կէր տե­սա­նե­րիզ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն, ի յի­շա­տակ հե­րոս­նե­րու ու յաղ­թա­նակ­նե­րու, ինչ­պէս նա­եւ Հ.Յ.Դ.-ի ներ­կայ եւ ապա­գայ դե­րին մա­սին:

եՔրիս­տա­փոր« կո­մի­տէ­ու­թեան ատե­նա­պետ՝ Ճոն Մկրտչեա­նի բաց­ման խօս­քէն ետք, ճաշ­կե­րոյ­թը սկսաւ, եւ մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ տե­սա­նե­րիզ­նե­րու շարք մը ցու­ցադր­ուե­ցաւ Քրիս­տա­փո­րի, Ռոս­տո­մի, Զա­ւար­եա­նի, Շուշիի ազա­տա­մար­տի, եւ այլ նիւ­թե­րու մա­սին:  Անոնց յա­ջոր­դե­ցին Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն պա­տաս­խան վեր­ջերս աշ­խար­հի շուրջ տե­ղի ու­նե­ցած ցոյ­ցե­րու տե­սա­նե­րիզ­ներ, եւ նա­եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հե­տե­ւանք­նե­րուն մա­սին մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ, եւ թէ ինչ­պէս կա­րող ենք մեր ձայ­նե­րը լսե­լի դարձ­նել:

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ՝ ըն­կեր Վի­գէն Յով­սէփ­եան խօսք  առաւ,  ուղ­ղակի­օ­րէն լսա­տե­սո­ղա­կան ար­դի մի­ջոց­նե­րով (webcam) կա­տար­ուած հա­ւա­քին առ­թիւ:  Ան ող­ջու­նեց Փրո­վի­տըն­սի գա­ղու­թը, ու ապա զրու­ցեց տխրահռ­չակ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին ու Հ.Յ.Դ.-ի ծրագր­ուած քայ­լե­րուն որ­պէս­զի անոնք չվա­ւե­րաց­ուին, որ­մէ ետք մէկ ժամ հարց-պա­տաս­խա­նի տրա­մադր­ուե­ցաւ:  Յե­տոյ, ան իր ու­շադ­րու­թիւնը դար­ձուց Հ.Ե.Դ.-ական երի­տա­սար­դու­թեան որոնք ներ­կայ էին այս ելոյ­թին, նշե­լով իրենց դե­րին կա­րե­ւո­րու­թիւնը:  Խօս­քը ուղ­ղե­լով այդ երի­տա­սար­դու­թեան ան ըսաւ թէ անոնք պէտք է որ առաջ­նոր­դեն հայ գա­ղու­թը դէ­պի ապա­գայ, եւ հա­ւատք ու­նե­նան իրենց կա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն մէջ ան­տե­սե­լով իրենց դէմ յայտ­նուող որե­ւէ խոչըն­դոտ:

Փրո­վի­տեն­սի եՔրիս­տա­փոր« կո­մի­տէն, այս առ­թիւ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Փրո­վի­տեն­սի գա­ղու­թին իր կա­տա­րած օժան­դա­կու­թիւն­նե­րուն եւ հայ դա­տի ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար:  Նշենք թէ, Նո­յեմ­բեր 19ին, կա­տար­ուած էր գինիի համ­տե­սում՝ Սուրբ Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս:

Նոր Տար­ուայ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ եՈւեսթ Վա­լի Ինն« պան­դո­կին մէջ:  Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար գրել Kristapor.Gomideh@ gmail.com -ին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles