ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԶԱՏԻԿԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 42 Second

Զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պու­թի՞ւն…ճա­կա­տա­գի՞ր:

Կեանք բնա­գա­ւա­ռը կազ­մող ժա­մա­նա­կին ե՛ւ ժա­մա­կան դրու­թիւնը, իր ժա­մե­րով, վայրկ­եան­նե­րով, երկ­վայրկ­եան­նե­րով եւ ակն­թարթ­նե­րով այս տա­րի իւ­րա­յա­տուկ եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է:

Ար­դա­րեւ, պատ­մու­թեան մէջ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, 1915-ի զար­հու­րե­լի Եղեռ­նէն` Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ճո­ղոպ­րած հա­յոր­դին, այս տա­րի մի­եւ­նոյն օր­ուան ըն­թաց­քին պի­տի նշէ Զա­տիկն ու Ապ­րիլ 24-ը:

Պա­տա­հա­ծը թա­տեր­գու­թիւն չէ…թէ­եւ լա­ւա­պէս կը ներ­կա­յաց­նէ թա­տեր­գա­կան աշ­խար­հը ներ­կա­յաց­նող այդ եր­կու տար­բեր դի­մակ­նե­րը` մէ­կը ժպտուն…միւ­սը թա­թա­ւուն ու լի ար­ցունք­նե­րով:

Այս­պէս, ու­րա­խու­թիւն կը տի­րէ հա­յորդիի եր­դի­քէն ներս, ուր եկե­ղե­ցի այ­ցե­լե­լով եւ ապա ըն­տա­նե­կան հա­ւաք­նե­րով պի­տի նշուի Զա­տի­կը:

Այդ մի­եւ­նոյն քսա­նը­չորս ժամ­ուան ըն­թաց­քին, միւս դի­մակն ալ` տխրու­թիւնն ալ ինք­զինք պի­տի պար­տադ­րէ հնչեց­նե­լով ու ղօ­ղան­ջե­լով 96 տար­ուայ անլ­ռե­լի զան­գե­րը:

Սա­կայն, կա­րե­լի չէ այդ եր­կու դի­մակ­նե­րու ստեղ­ծած զգա­ցում­նե­րով նկա­րագ­րել Ապ­րիլ 24, 2011-ի «Ապր­ուած ու ապր­ուե­լիք Օր»ը: Միայն եր­ջան­կու­թիւ­նով կամ  տխրու­թիւ­նով պի­տի չնշուի այդ օրը: Նա­եւ, Այդ եր­կու տար­բեր զգա­ցա­կան պա­հե­րուն մէջ թաքն­ուած ու ամ­փոփ­ուած են այլ ապ­րում­ներ… Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման զօ­րա­շարժ մը, որ կը պա­հան­ջէ ճա­նա­չում, դա­տա­պար­տում եւ հա­տու­ցում:

Ու­րաց­ման ան­բա­ցատ­րե­լի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը կա­րե­լի չէ եր­կար տա­րի­ներ շա­րու­նա­կել, մա­նա­ւանդ երբ նկա­տի ու­նե­նանք հա­մաշ­խար­հա­յին ներ­կայ ըն­կե­րու­թեան հրա­մա­յա­կանն ու գոր­ծըն­թա­ցը:

Կա­րե­լի չէ պատ­մու­թիւն, եղե­լու­թիւն, թուա­կան կեղ­ծել:

Նա­խա­պէս Զա­տի­կը զու­գա­դի­պած էր Ապ­րիլ 24-ին` 1859-ին երբ դեռ Թա­լէ­աթ  Փա­շա­ներ չէ­ին ծնած:

Իսկ այս տար­ուը­նէ ետք…2095-ին Զա­տիկն ու Ապ­րիլ 24-ը, պի­տի նշուին մի­եւ­նոյն օրը, ուր Թա­լէ­աթ  Փա­շա­յի գեր­դաս­տա­նին պատ­կա­նող­ներ պի­տի խօ­սին այդ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին, առանց ու­րա­նա­լու…նոյ­նիսկ հա­տու­ցո՛ւմն ալ կա­տա­րած ըլ­լա­լով:

”Հայրենիք’’

Ապրիլ 15, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles