ՏՈՔԹ. ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ` ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ “ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՄԸ ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ“ ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

Կի­րա­կի Նո­յեմ­բեր 6-ին Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Նիւ Ճըրզիի Մաս­նա­ճիւ­ղը` կազ­մա­կեր­պեց դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ, եկե­ղեց­ւոյ արա­րո­ղու­թեան աւար­տին:

Օր­ուան դա­սա­խօսն էր հան­րա­ծա­նօթ գրա­գէտ, քա­ղա­քա­գէտ եւ փի­լի­սո­փայ տոքթ. Մարկ Նշան­եան էր Զա­պէլ Եսայ­եա­նի “Ժո­ղո­վուր­դի մը Հո­գե­վար­քը“ գիր­քին մա­սին:

Տոքթ. Նշան­եան վեր­լու­ծեց այս գրու­թիւնը, որ Հայկ Թո­րոյ­եա­նի ակա­նա­տե­սու­թիւնն է հո­գե­վարք գաղ­թա­կան­նե­րուն իր ճամ­բոր­դու­թեան ըն­թաց­քին դէ­պի Իրաք: Ըստ կա­տար­ուած հե­տա­զօ­տու­թեան այս գիր­քը միայն գրի առած է Զա­պէլ Եսայ­եան կամ իր ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներն են Հայկ Թո­րոյ­եա­նի պատ­մա­ծին:

Ներ­կայ էին այս ձեռ­նար­կին գա­ղու­թի տար­բեր շրջան­նե­րէն մշա­կու­թա­սէր եւ գրա­սէր յի­սուն անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, որոնք մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մը մէջ հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան դա­սա­խօ­սին: Դա­սա­խօ­սու­թեան աւար­տին ներ­կա­նե­րը քննար­կե­ցին եւ խօ­սե­ցան նիւ­թին մա­սին մի­ա­ժա­մա­նակ վա­յե­լե­լով ճոխ պատ­րաստ­ուած հիւ­րա­սի­րու­թիւնը: Յա­ջող եւ հո­գե­պա­րար դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ մըն էր որ գո­հու­նա­կու­թիւն տուաւ ներ­կա­նե­րուն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles