ՏՈՄՍ

0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

p6 doms  Կա­րե­լի չէ ու­րա­նալ, թէ խրթին է Մի­ջին Արե­ւել­քի մէջ տի­րող քա­ղա­քա­կան կա­ցու­թիւնը. խրթին` արա­բա­կան, ուղ­տի մա­զէ հիւս­ուած գորդ­ի­ան հան­գոյ­ցի մը նման: Այ­սու­հան­դերձ, ան­կա­րե­լի չէ՛ բա­ցատ­րել, թէ այս հան­գոյ­ցին ստեղծ­ման ետին որո՛նք են դե­րա­կա­տար քա­ղա­քա­կան թէ կրօ­նա­կան ու­ժե­րը եւ այդ ու­ժե­րուն ետին, ծա­ծուկ թէ կի­սա­ծա­ծուկ շա­հե­րով ներգ­րաւ­ուած յա­ւել­եա՛լ ու­ժե­րը, որոնց նե­ցուկ կամ հա­կադր­եալ կը մնան… Սա­կայն կը շե­ղինք բուն նիւ­թէն` որ պարզ ու կտրուկ բա­ցատ­րա­կա­նը կը հա­ւակ­նի ըլ­լալ այս բո­լո­րին:

Ու­րեմն, կը խնդրենք որ ու­շի ու­շով հե­տե­ւիք ստո­րեւ ներ­կա­յաց­ուած-շա՛տ համա­ռօտ, այ­լեւ հա­մա­պար­փա՛կ բա­ցատ­րա­կա­նին.-

Սկսե­լու հա­մար, Իրա՛­նը, ինչ­պէս յայտ­նի է բո­լո­րին, զօ­րա­կից է Ասատ­՛ին, մինչ արա­բա­կան Ծո­ցի Եր­կիր­նե­րը հա­կադր­ուա՛ծ են Ասա­տին` որ հա­կադր­ուած է Իս­լամ եղ­բայր­նե­րուն, որոնք, իրենց կար­գին, հա­կադր­ուա՛ծ են Եգիպ­տո­սի նո՛ր մա­րա­ջախտ Սիսի­ին….այս­քա­նը յստակ է: Սա­կայն, հար­ցը կը սկսի բար­դա­նալ` երբ նկա­տի կ՛առ­նենք, թէ արա­բա­կան Ծո­ցի Եր­կիր­նե­րը զօ­րա­կից են Սիսի­ին, որ կը նշա­նա­կէ, թէ հա­կադր­ուա՛ծ են Իս­լամ եղ­բայր­նե­րուն…

Լոյս սփռե­լու հա­մար վե­րե­ւի հա­նե­լու­կա­յին ան­ցու­դար­ձե­րուն վրայ, վե­րա­դառ­նանք Իրա­նին` որ հա­մա­կի՛ր է Հա­մա­սին` որ, ի՛ր կար­գին, հա­մա­կիր կը մնայ Իս­լամ եղ­բայր­նե­րուն…ինչ­պէս Օպա­մա՛ն. սա­կայ՛ն, Հա­մա­սը, նոյ­նա­տեն հա­կակ­րան­քով (չը­սե­լու հա­մար ատե­լու­թեա՛մբ) է լեց­ուած Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու՛ն հան­դէպ…

Մինչ Ծո­ցի Եր­կիր­նե­րը զի­նա­կից կը մնան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու՛ն, Թուրք­ի­ա՛ն, Ծո­ցի Եր­կիր­նե­րուն մի­ա­ցած, Ասա­տի՛ դէմ կը պայ­քա­րի, մի՛շտ հա­մա­կիր մնա­լով Իս­լամ եղ­բայր­նե­րուն` հա­կադր­ուե­լով մա­րա­ջախտ Սիսի­ին` որ… հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը կը վա­յե­լէ Ծո­ցի Եր­կիր­նե­րուն:

Եթէ ձեր մտքե­րուն մէջ պատ­կե­րը չյստա­կա­ցաւ, մտա­հոգ­ուե­լու պատ­ճառ չու­նիք: Այ­սու­հան­դերձ, եթէ կը կար­ծէք թէ բան մը հասկ­ցաքՍկսե­ցէ՛ք լրջօ­րէ՛ն մտա­հոգ­ուիլ…:

Ք.Ն. Ալ Սա­պահ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles