ՍՈՒՄ­ԿԱ­ՅԻ­ԹԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԻՆ ՄԻ­ՋԱ­ԴԷՊ` ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 24 Second

P1 FRENCH  ՓԱ­ՐԻԶ.- Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս, Փա­րի­զի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած` Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ փոքր մի­ջա­դէպ մը: Ար­դա­րեւ, ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, ի յար­գանք զո­հե­րուն, եր­կու ներ­կա­ներ­էն կանգ­նած ոտ­քի եւ փո­խա­նակ յար­գե­լու Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը, յայ­տա­րա­րած են, թէ իրենք կը յար­գեն միայն Խո­ճալ­ուի են­թադր­եալ ջար­դե­րուն զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը: Ան­շուշտ ի յայտ եկած է, որ եր­կու դժգոհ­ներն ալ ազե­րի են:

Այս գծով, Հ.Յ.Դ. Արեւմտ­եան Եւ­րո­պա­յի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրաչ Վար­ժա­պետ­եան, յայտ­նեց թէ տեղ­ւոյն ոս­տի­կա­նու­թիւնը մի­ջամ­տած է մի­ջա­դէ­պին: Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, խօսք առաւ Ֆրան­սա­յի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նը, որ ըսաւ.- “Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի կող­մից իր ճա­կա­տա­գի­րը տնօ­րի­նե­լու իրա­ւուն­քը պէտք է իրա­ւա­կան ճա­նա­չում ստա­նայ. որե­ւէ տրա­մա­բա­նու­թեամբ չի կա­րե­լի բա­ցատ­րել, թէ ին­չու մի ժո­ղո­վուրդ, որն իրա­կա­նաց­րել է ինք­նո­րոշ­ման իր իրա­ւուն­քը, այ­նու­հե­տեւ հար­կադր­ուած եղել ամ­րագ­րե­լու այն պա­տե­րազ­մում, պէտք է մաս կազ­մի իր դէմ պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծած պե­տու­թեան“:

 

 

Այս դէպքին առիթով Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Հայ Դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան “Երկիր“-ին յայտնեց, որ ազերի երկու տղամարդ եւ աղջիկ մը, որոնք կը բնակին Ֆրանսայի մէջ, կրցած են մուտք գործել այդ սրահը, ուր տեղի կ՛ունենար ձեռնարկը եւ փորձած են սադրել ձեռնարկի մասնակիցներուն:

Մասնաւորաբար` երբ ձեռնարկին հաղորդավարուհին ներկաներէն խնդրեց մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգել Սումկայիթի զոհերուն յիշատակը, ազրպէյճանցիները ոտքի չկանգնեցան եւ յայտարարեցին, որ պիտի յարգեն միայն Խոճալուի զոհերուն յիշատակը: Ֆրանսայի Հայ Դատի գրասենեակի պատասխանատու Հրաչ Վարժապետեան մօտեցած է անոնց եւ ըսած, որ եթէ պիտի խանգարեն, ապա դուրս թող գան սրահէն, որուն իբրեւ պատասխան ազերի տղան, Վարժապետեանին հարուածել փորձած է եւ մասնակիցներէն քանի մը հոգի պատասխանած են անոր: Անկէ ետք ստեղծուած քաշքշուքին միջամտած է ոստիկանութիւնը: Ապա հինգ վայրկեան ետք Ատրպէյճանի դեսպանը այցելած է Ֆրանսայի խորհրդարան եւ այնտեղ եղած են նաեւ ազերի լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներ: Անոնց շուտով ժամանումը կը վկայէ որ ասիկա նախապէս ծրագրուած քայլ եղած է: Փարիզի  Հայ Դատի գրասենեակը դատ բացած է այդ երկու ազերիներուն դէմ, իսկ դիմացի կողմն ալ իր կարգին, դատ բացած է Հայ Դատի յանձնախումբին դէմ: “Եւ որքանով որ տեղեակ եմ` Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի դեսպանատունն ալ դիմած է Ֆրանսայի Արտաքին Գործոց նախարարութեան“, տեղեկացուց Կիրօ Մանոյեան:

Ան նաեւ յայտնեց, որ կարծես ոստիկանութիւնը հաստատուած նկատած է այն փաստը, որ այս միջադէպը նախապէս ծրագրուած սադրանք եղած է Ատրպէյճանի դեսպանատան կողմէ: Անշուշտ այս պարագային Ատրպէյճանի դեսպանութիւնը դիւանագիտական անձեռնմխելիութիւն ունի:

Մանոյեան աւելցուց, նաեւ թէ տակաւին պարզ չէ նաեւ, թէ ինչպէ՞ս ազերիներ յաջողած են մուտք գործել խորհրդարանի շէնքը, քանի որ անոնց անունները հիւրերու ցանկին վրայ չկային եւ անոնք նոյնիսկ հրաւիրուած չէին ձեռնարկին մասնակցելու: 

Նշենք թէ, ազե­րի­նե­րը այս օրե­րուն, Փա­րի­զի մէջ, նա­խա­տե­սած են բազ­մա­թիւ ձեռ­նարկ­ներ` ոգե­կո­չե­լու հա­մար 1992ին “Հա­յոց կող­մէ գործ­ուած ցե­ղաս­պա­նու­թեան“ զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը:

Աւե­լին, Փա­րի­զի հռչա­կա­ւոր Սէն-Ռոք եկե­ղե­ցին, Փետր­ուար 21ին, իր դռնե­րը լայ­նօ­րէն բա­ցած է ազե­րի­նե­րու առ­ջեւ` “Հա­մերգ Խո­ճալ­ուի հա­մար“ ձեռ­նար­կը հիւ­րա­սի­րե­լով: Հա­մեր­գը կազ­մա­կերպ­ուած է “Ատր­պէյ­ճա­նի Եւ­րո­պա­կան Շրջա­նակ“ին կող­մէ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles