ՍԵՒ ԾՈՎ­ԵԱՆ ԵՐ­ԿԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՏՆՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ .- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՍՏԱՆՁ­ՆԵՑ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 3 Second

p1 osce-armenia_  ՕՏԵ­ՍԱ.- Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Սեւ Ծով­եան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դի 28-րդ հան­դի­պու­մը, որուն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եան վեց ամիս ժամ­կէ­տով` մին­չեւ Դեկ­տեմ­բեր 31, 2013 ստանձ­նած է կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գա­հու­թիւնը:

Նա­խա­րա­րը կա­րե­ւոր նկա­տեց մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, Սեւ ­Ծով­եան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան յա­րա­կից մար­մին­նե­րու, դէ­տե­րու եւ բնա­գա­ւա­ռա­յին երկ­խօ­սու­թեան գոր­ծըն­կեր­նե­րու հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման, կազ­մա­կեր­պու­թեան քար­տու­ղա­րու­թեան բա­րե­փո­խում­նե­րու եւ հա­ւա­սար ներ­կա­յաց­ուա­ծու­թեան սկզբուն­քի կի­րառ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles