ՊՈՍ­ԹԸ­Ն.- ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՕՐ­ՈՒԱՆ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՍԲ. ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՈՍ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

Gr. 3 students presenting dioramas of Armenian traditions  ՈՒԱ­ԹԸՐ­ԹԱՈՒՆ, Մասս.և Հոկտ. 24, 2013ին, Հայ Մշա­կոյ­թի Օր­ուայ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, խան­դա­վառու­թեամբ իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Սբ. Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի բո­լոր աշա­կերտ­նե­րը:

Այդ օր եր­կու երաժշ­տա­գէ­ներ` Արա Սար­գիս­եան եւ Մար­թին Յա­րու­թիւն­եան, աշակերտ­նե­րուն խօ­սե­ցան Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի մա­սին: Անոնք դաշ­նա­կի, տու­տու­կի եւ սրին­գի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին Կո­մի­տա­սէն քա­նի մը կտոր­ներ, ինչ­պէս “Կա­քա­ւիկ“, “Անձ­րեւ Եկաւ“, “Քե­լէ Քե­լէ“ եւ “Երան­գի“: Հին­գե­րորդ կար­գի աշա­կերտ­նե­րը անգ­լե­րէ­նով եւ հա­յե­րէ­նով, հա­մա­կար­գի­չի գոր­ծա­ծու­թեամբ, ներ­կա­յա­ցու­ցին Մես­րոպ Մաշ­տո­ցը, գրե­րու գիւ­տը եւ մեր ար­ժէ­քա­ւոր մա­գա­ղաթ­նե­րը:Gr. 2 students presenting their family trees

Students attending Armenian Cultural Day celebrations  Յայ­տագ­րի երկ­րորդ բաժ­նին մէջ Գ.Դ. եւ Ե. կար­գէն կարգ մը աշա­կերտ­ներ իրենց երաժշ­տա­կան տա­ղան­դը ներ­կա­յա­ցու­ցին եր­գով, դաշ­նա­կով կամ ջու­թա­կով: Աշա­կերտ­նե­րու ելոյ­թէն ետք բեմ բարձ­րա­ցաւ Հա­յաս­տա­նէն հրա­ւիր­ուած 14 տա­րե­կան պա­տա­նի ջու­թա­կա­հար Տի­ա­նա Ադամ­եա­նը, որ հի­ա­նա­լի կա­տա­րո­ղու­թեամբ Կո­մի­տա­սէն ներ­կա­յա­ցուց “Քե­լէր Ցո­լեր“ եւ “Կռունկ“, իսկ Քրայս­լը­րէն կարգ մը ջու­թա­կի հա­մար գրուած կտոր­ներ: Յայ­տա­գի­րը վերջ գտաւ հայ մշա­կոյ­թի նուիր­ուած աշա­կերտ­նե­րու գոր­ծե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սով, որուն հրա­ւիր­ուած էին բո­լոր ծնողնե­րը: Այս գոր­ծե­րէն մաս մը կը ներ­կա­յաց­նէր հայ­կա­կան տօ­ներ կամ աւան­դու­թիւն­ներ, ու­րիշ­ներ աշա­կերտ­նե­րու ըն­տա­նե­կան ծառը:

Ձեռ­նար­կը տպա­ւո­րիչ էր այն իմաս­տով, որ բո­լո­րին մէջ վե­րա­նո­րո­գեց հա­յու հպար­տու­թիւնը եւ խան­դա­վառու­թիւնը հայ ար­ժէք­նե­րու հան­դէպ, ինչ­պէս նա­եւ ամ­րապն­դեց ու հաս­տա­տեց հայ լե­զուն եւ մշա­կոյ­թը միշտ վառ պա­հե­լու դպրո­ցի առա­քե­լու­թիւնը ջան­քերն ու կո­րո­վը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles