ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ԵԷԼԵՆԱ ՊՈՆՆԸՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

ՊՈՍԹԸՆ.- Յատ­կա­պէս Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եէ­լե­նա Պոն­նըր իր կո­ղա­կից, հան­րա­ծա­նօթ այ­լա­խոհ Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ պայ­քա­րած էր մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար: Անց­եալ Փետր­ուա­րէն ի վեր, Պոն­նը­րի առող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր եւ ան փո­խադր­ուած էր հիւան­դա­նոց: 88-րդ տա­րե­դար­ձը տօ­նե­լէն վեց օր ետք միայն, տի­կին Սա­խա­րով` Դոկտ. Պոն­նըր աչ­քե­րը փա­կեց, իր ետին ձգե­լով ճոխ ու պատ­մա­կան անց­եալ մը:

Ան զա­ւակն էր Հա­մայ­նա­վար Կու­սակ­ցու­թեան հա­յազ­գի բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ­նե­րէն` Գէ­որգ Ալի­խան­եա­նի (Գէ­որ­գի Ալի­խա­նո­վա) եւ հրեայ Ռուֆ Պոն­նը­րի` իր կար­գին հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ կին մը:

Ծնած Լու­սիկ Ճոր­ճեւ­նա Ալի­խա­նո­վա, իր մօր մա­կա­նու­նը կրած` Պոն­նըր, իր կար­գին մուտք գոր­ծած էր Հա­մայ­նա­վար Կու­սակ­ցու­թեան շար­քե­րը: Նախ­քան, 1972-ին Սա­խա­րո­վի հետ ըն­տա­նիք կազ­մե­լը, ան ամուս­նա­ցած էր բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն ներս, իր դա­սըն­կեր­նե­րէն մէ­կուն հետ եւ բախ­տա­ւոր­ուած եր­կու զա­ւակ­նե­րով, որոնք յե­տա­գա­յին Խորհր­դա­յին ճնշում­նե­րու տակ, գաղ­թե­ցին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (Պոս­թըն): Յե­տա­գա­յին, Եէ­լե­նա, իր կար­գին մի­ա­ցաւ իր զա­ւակ­նե­րուն:

Սում­կա­յի­թի փոկ­րո­մի, թէ Ար­ցա­խի ազա­տագ­րու­թեան օրե­րուն, ան շա­րու­նակ թի­կունք կանգ­նե­ցաւ հա­յ դատին: Պոն­նը­րի թա­ղու­մը պի­տի կա­տար­ուի Մոսկ­ուա­յի մէջ, իր ըն­տա­նե­կան դամ­բա­րա­նին մէջ:

 

ՑԱ­ՒԱԿ­ՑԱ­ԳԻՐ

 

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէն, կը գու­ժէ մա­հը մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար, անա­չա­ռօ­րէն պայ­քա­րած` Եէլե­նա Պոն­նը­րի, որ պա­տա­հե­ցաւ Յո­ւնիս 18, 2011-ին: Մենք, հա­յերս եր­բեք պի­տի չմոռ­նանք Պոն­նը­րի հետապնած դա­տա­պար­տու­թիւն­ներն ու հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը, իր լու­սա­հո­գի ամուս­նոյն` Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ, Ատր­պէյ­ճա­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու (Սում­կա­յիթ, Պա­քու եւ Կի­րո­վա­պատ) մէջ կա­տար­ուած ջար­դե­րու օրե­րուն:

Դոկտ. Պոն­նըր նա­եւ պայ­քա­րած էր ի նպաստ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին, գոր­ծուն­եայ ան­դամ դառ­նա­լով “Helsinki Watch“ հիմ­նար­կին: Բազ­միցս Ար­ցախ այ­ցե­լած, ան “Sakharov Foundation“ հիմ­նար­կին հետ գոր­ծակ­ցա­բար, ի նպաստ Ար­ցա­խի յօդ­ուած­ներ գրած ու բա­նա­խօ­սու­թիւն­ներ կա­տա­րած էր:

Այս առ­թիւ, նա­եւ խոր ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ Պոն­նը­րի զա­ւակ­նե­րուն` Ալեք­սէյ Սեմի­ո­նո­վի եւ Թաթ­ի­ա­նա Եան­քե­լե­վի­չի եւ ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րուն:

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի

Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­

Յունիս 21, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles