Ո՞ՒՐ ԵՐԹԱՆՔ ՑԱՒԴ ՏԱՆԵՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 38 Second

p6 nice2

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Նիս, Յուլիս 2016

Հայուն վաճառատունէն դուրս գալու ատեն հեռազրոյցէն լսեցի որ կ՛ըսէր,-
– Ո՞ւր երթանք ցաւդ տանեմ,- Նիսի ողբերգական ահաբեկչութեան մասին կ՛ըսէր։
Տուն եկանք Յուլիս 14ի հրավառութիւնը դիտելէ ետք օդակայանի մօտի ծովափէն, տեղի ունենալիք Փարիզի Էյֆէլ Աշտարակինը տեսնելու, յանկարծ հեռատեսիլի պաստառին գրուեցաւ Նիսի մէջ կատարուած ահաբեկչութեան մասին, լուրը արագ ծաւալեցաւ եւ դուրս շպրտեց Էյֆէլի երկնքին գունածիծաղ հրախումբերը… Նիսի մարդասպանութեան լուրը շուտով գրաւեց աշխարհի լրատուաﬕջոցները, արագցուց ﬔր սրտերուն զարկերը ու խանգարեց ոմանց արեան ճնշումը։
Քնանալէ առաջ ընտանեկան պարագաներուս եւ բարեկաﬓերուս՝ ՛՛Մենք տունն ենք գիշեր բարի՛՛ ըսել դիմատետրի ﬕջոցաւ։ Մինչ այդ զոհերուն եւ վիրաւորներուն թիւը բազմացաւ։
Հրավառութենէն վերադարձողներուն վրան սուրացած էր 31 տարեկան Լահուէժ
Մոհամմէտ Պուապէլին վարձած 15 ﬔթր երկարութեամբ բեռնակառքը, անցած էր երթեւեկութեան համար արգիլուած, փակուած Փրոմընատ Տէզ Անկլէի պողոտան եւ երկու քիլոﬔթր ճամբուն վրան ճզմած էր հանդիպած ﬔծն ու փոքրը անիւներուն տակ, ﬕնչեւ որ ոստիկանները ուշքի եկած, բեռնակառքին անիւները պայթեցնեն, ոճրագործին ապակին ծակծկեն, ու սպաննեն զայն։
Մարդիկ կ՛ուզեն գիտնալ թէ ի՞նչ անցաւ դարձաւ Մոհամէտին գլխուն մէջ որ իր խիղճը կուրցուց։ Ո՞վ իրեն առանց զէնքի ահաբեկչութիւն կատարելու գաղափարը տուաւ, ի՞նչ բռնեց իրեն ﬔռցնելու 84 եւ վիրաւորելու 200 է աւելի մարդ արարած։
Հաւանական էր որ զոհերուն եւ վիրաւորներուն մէջ հայեր կային։ Հայերը ամէն տեղ են։ Ամէն հայ ուզեց տեղեկանալ իրեն ծանօթ Նիս բնակող հայոց ճակատագրին մասին։ Հայ զոհի մասին կարդացողներ ուզեցին իմանալ, ստուգել անուն մականուն։
– Դուք Նիս կը բնակիք, ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ որ զոհին անունը չէք գիտեր, ﬔներգեց մէկը։
Եթէ ինծի ըսող չըլլայ ինչպէ՞ս պիտի գիտնամ ես եւ դուն. Եուրոնիւզը կ՛ըսէ՝ թէ զոհերուն մէջ հայ մը կայ, բայց անուն չի տար։ Հիմա այլեւս առաջուան պէս թռչունները լուր չեն տար ﬔզի.սկսեր են իրենց ճռուողիւնը երգել ﬕայն, չխառնուիլ մարդոց խնդիրներուն, լաւ կ՛ընեն։ Անոնց սիրուն երգերը լսելը կը սիրեմ. անոնցը՝ ﬔր մոռցած սիրոյ երգն է։ Լուրը՝ ուշ թէ շուտ կը հասնի։
Ելքիս՝ հաշուեցոյցս մաքրելու ատեն հեռախօսած տիկնոջը ըսի,
– Տխուր կ՛երեւիք երէկուան դէպքին վայրը ձեզի ծանօ՞թ կար։
– Այո՛, ամուսնուս շատ մտերիմ ընկերոջը կինը մահացաւ, երկու տարեկան պզտիկ ունէր։
– Անունը գիտէ՞ք։
– Այո, Նարինէ՛։
– Ազգանու՞նը։
– Չեմ գիտեր։
Հանդիպա՞ծ էի զոհուած Նարինէին։ Նարինէ մը կը ճանչնայի…։ Հետաքրքիր եմ, բայց անունը եւ ով ըլլալը գիտնալս բան մը պիտի չփոխէ իրողութենէն։ Երկու, նոյնիսկ երեք զոհի մասին գրող կայ, Քիլիան, Ատրինէ, Գայեանէ, Նարինէ…։ Զոհերուն եւ վիրաւորներուն անունները գիտնալս ﬕայն ցաւս պիտի աւելցնէ, Աստուած գիտէ անոնց անունները, Ան կը ճանչնայ ﬔզ բոլորս։ Ես ﬕայն կրնամ օտար թէ հայ հանգուցեալներուն համար հոգւոցը հանգիստ տալ խնդրել
ﬔր Քրիստոս Աստուածէն եւ ﬔզի ﬔղաւորներուս յանցանքներուն թողութիւն շնորհել ուզել, սգալ։
Բարեկամ մը կը հարցնէ թէ ﬔնք Նի՞ս կ՛ապրինք, կը յուսայ որ այդ պահուն դէպքին վայրը չէինք։ Նիսի մօտ բնակող սիրելի մը կ՛ըսէ թէ ինք քնացած է, բանէ լուր չէ ունեցած, առտու կանուխ մէկը զինք արթնցուցեր է եւ ուզեր է իր եւ զաւակներուն մասին տեղեկութիւն ստանալ, ինք անտեղեակ՝ չէ կրցած բան մը ըսել իր զաւակաց եւ թոռան մասին։ Իմացած է որ Նիսի ՛՛Հալէպի
եղեւնիներ՛՛ (Փէն Տ՛Ալէփ՛՛) ճաշարանին տէր հայուն աղջիկը դէպքին վայրը եղած է ու աչքովը տեսեր է դիակները, մայրը ըսած է թէ երկու օր է որ տեսարանը աչքէն չի հեռանար, չի՛ քնանար։
– Ծանր օրեր ենք ապրում։
– Ուրախութիւնը ողբերգութեան վերածուեց։
– Ի՞նչ ողբերգութիւն, Տէր Հայր, ծանր օրերու մէջ կ՛ապրինք։
– Ահաբեկչութիւնը պէտք է դատապարտել ուր որ կատարուի։
– Շատ դաժան օրեր կ՛ապրինք Տէր հայր։
– Գիտեմ որ ﬔր շուրջը չար մարդիկ կան, բայց չեն կրնար ﬔզի ապրիլը արգիլել։
– Պզտիկներու պէս ՛՛ոչ իսկ կը վախնանք՛՛ կ՛ըսեն…։
– Եթէ վախնանք՝ ոճրագործները իրենց նպատակին կը հասնին։
– Հայերս անվերջ տեռորի ﬕջով ենք անցած, բայց դաս չենք առնում,- կը գրէ մէկը։
Տեռորէն ո՞վ դաս առեր է բարեկամուհիս որ ﬔնք առնենք… զարմանալի է, ամէն ցաւալի դէպքի հայերս կ՛ըսենք թէ անցեալի եղածներէն, պատմութենէն դաս չենք առներ։ Մարդ Աստուծոյ ո՞վ կրնայ ահաբեկչութիւնը երկրին երեսէն սրբել, ո՞վ։ Տեռորի ենթարկուած բազմաթիւ երկիրներէն ո՞րը կրնայ յայտարարել թէ ինք կրնայ ահաբեկչութիւնը փճացնել։ Կը կռուին, կը պատերազﬕն անոր դէմ. նորէն կրնայ պատահիլ կ՛ըսեն, բայց առաջքը պիտի առնեն։Խօսքո՜վ։
Կ՛ըսեն թէ Լուահէժ Մոհամմէտ Պուապէլը գաղտնի սպասարկութեան ծանօթ մէկը չէր։ Ան ﬕայն պզտիկ յանցանքներ գործեր էր, բռնութիւն բանեցուցեր էր կնոջն ու զաւակներուն վրան։
Ապօրէն զէնք կրեր էր։ Կեանքը ապրեր էր հաճոյքով ու դժուարութեամբ ամէն մարդու պէս, կերեր, խﬔր ու պարեր էր, ծխեր էր կնոջմէն բաժանման վիճակի մէջ էր։ Իսլամ ըսուելիք մէկը չէր, նոյնիսկ Րամատանի ծոմապահութիւնը շնորհքով չէր ըներ, հեծանիւ կը գողնար… իր արարքին համար ալ հեծանիւ գործածեց, գիտենք։ Քոյրը ըսեր էր որ ան Ֆրանսա երթալէն առաջ հոգեբանական հարցեր ունէր… եղբայրը՝ թէ ան ֆրանսայի մէջ շարժավար էր, իրեն չէր ըսած թէ նման բան մը պիտի ընէր. չի հաւատար։ Հայրը՝ ըսեր էր թէ տարիներէ ի վեր իրմէ լուր չունէր։
Կ՛ըսեն վեց ամսուան պայմանական բանտարկութեան դատապարտուած էր, բայց չէր ՛ ՛նստած՛՛, եթէ նստած ըլլար, կ՛ըսեն, պիտի չկարենար ազատ թափառիլ բնութեան մէջ, մահ պատճառելու այսքան մարդու։ Մէկը պիտի չմտածէր ՛՛Ես Նիս եմ՛՛ ըսելու մասին։ Ֆրանսայի դրոշները պիտի չխոնարհէին հոս, հոն յարգանքի արարողութիւններով։ Երեք օրուան սուգ պիտի չըլլար։
Երկուշաբթի Յուլիս 18-ի կէսօրին մէկ վայրկեանի լռութիւն պիտի չպահուէր։ Մէկը ներքին գործոց նախարարին հրաժարիլը պիտի չպահանջէր, և ան պիտի չքննադատէր քաղաքական անձիքը որոնք ահաբեկիչներուն ներքին բաժանուﬓերուն համար ուրախանալու առիթ կու տան։ Եթէ …
Փրոմընատ Տէ Զանկլէն փակ էր Յուլիս 14ի տօնակատարութեան առթիւ, ահաբեկիչը ինչպէ՞ս կրցաւ կտրել ելլել այդ պողոտան ու ﬔծ արագութեանբ երկու քիլօﬔթր քշել անիւներուն տակ ճզﬔլով հոն եղողները, ﬕնչեւ որ վերջապէս ոստիկանները ծակէին անիւները, ծակծկէին շարժավարին ապակիներն ու սպաննէին ահաբեկիչը որ սպաննեց եւ վիրաւորեց դիպուածով սխալ
պահուն սխալ տեղը գտնուող 84 անձ եւ վիրաւորեց հարիւրաւորներ։
Ֆրանսացիները գիտէին որ Յուլիս 14-ին բան մը պիտի պատահէր. Թուրքիոյ մէջ
դեսպանատունը գոցեր էին…։ Գրեր էր մէկը։
Ո՞վ կրնայ ըսել ո՞ւր ապահով տեղ կայ։ Ատոր համար հեռախօսող կինը ըսաւ,-
– Ո՞ւր երթանք ցաւդ տանեմ…

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼԻԶՊՈՆ 5-Ի ՄԱՐՏԻԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Next post ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԵՂԱՆԱԿ՝ «ԹԱՏԵՐԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ»

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles