ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ՄԱՂ­ԹԱՆՔ ՓՐԱՆ­ԿԻՍ­ԿՈՍ ՊԱ­ՊԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 12 Second

pope_francis_side_nt_130313_wblog  ՎԱ­ՏԻ­ԿԱՆ.- Հայ Կա­թո­ղի­կէ Պատր­ի­ար­քու­թիւնը, իր նուի­րա­պե­տու­թեամբ, կղե­րով, կրօ­նա­ւո­րա­կան մի­ա­բա­նու­թիւն­նե­րով եւ հա­ւա­տաց­եալ­նե­րով,շնոր­հա­ւո­րա­կան մաղթանք մը յղեց նո­րըն­տիր Փրան­կիս­կոս Պա­պին:

Միւս կող­մէ, նո­րըն­տիր Պա­պին գա­հա­կա­լու­թեան առ­թիւ, Հռոմ առաք­ուած Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կազ­մողՆա­րեկ Արք. Ալեէ­մէզ­եա­նը Վա­տի­կան ժա­մա­նեց Մարտ 17-ին եւ իջե­ւա­նեց Վա­տի­կա­նի պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րու “Սուրբ Մար­թա“ հիւ­րա­նո­ցին մէջ, ուրնա­եւ ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս կ՛ապ­րի Պա­պը: Սրբա­զա­նը բա­ցա­ռիկ պա­տե­հու­թիւնը ու­նե­ցաւ պա­պին սե­ղա­նա­կից դառ­նա­լու` հիւ­րա­նո­ցի սե­ղա­նա­տանմէջ: Իր հա­մես­տու­թեամբ յատ­կան­շուող Փրան­կիս­կոս պա­պը անակն­կա­լօ­րէն մի­ա­ցաւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու փոքր խում­բին եւ լայն ժպի­տով “բա­րիախոր­ժակ“ մաղ­թե­լէ ետք` գրա­ւեց բո­լո­րին հա­մա­հա­ւա­սար պարզ աթոռ մը եւ մտեր­մօ­րէն մաս­նակ­ցե­ցաւ խօ­սակ­ցու­թեան: Ընթ­րի­քի աւար­տին, Նա­րեկՍրբա­զան առան­ձինն հան­դի­պե­ցաւ քա­հա­նա­յա­պե­տին հետ` փո­խան­ցե­լով Արամ Ա. վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին եղ­բայ­րա­կան ող­ջոյն­նե­րը, հա­կիրճկեր­պով խօ­սե­ցաւ Հայ եկե­ղեց­ւոյ եւ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան մա­սին:

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան իր կար­գին շնոր­հա­ւո­րեց Պա­պը եւ  նշեց, որ աշ­խար­հի մէջ առա­ջի­նը պե­տա­կա­նօ­րէն քրիս­տո­նէ­ու­թիւնը ըն­դու­նած հայժո­ղո­վուր­դին հա­մար այս իրա­դար­ձու­թիւնը առանձ­նա­յա­տուկ խոր­հուրդ եւ իմաստ ու­նի: Նա­խա­գա­հը ու­րա­խու­թեամբ նշեց, որ Սուրբ Պետ­րո­սի նուի­րա­պե­տա­կան աթո­ռինվրայ նստած է հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­րե­կա­մը, որ քա­ջա­տեղ­եակ է հայ մշա­կոյ­թին եւ հա­յոց պատ­մու­թեան, ինչ որ ան բազ­միցս փաս­տած է Ար­ժան­թի­նի մէջ իր գոր­ծու­նէ­ու­թեանըն­թաց­քին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles