ՇԻՖ ԵՒ ՓԱԼՈՆ ԿԸ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈ­ՐԵՆ ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 8 Second

P1 Schiff--Pallone  ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Գա­լի­ֆորն­իոյ հան­րա­պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Էտըմ Շի­ֆի Ար­ցա­խի ազա­տագր­ման շարժ­ման 25-ամ­եա­կի շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղեր­ձով վե­րա­հաս­տա­տած է իր զօ­րակ­ցու­թիւնը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան` խոս­տա­նա­լով շա­րու­նա­կել իր ճի­գե­րը` ի նպաստ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քին կող­մէ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ճա­նաչ­ման: Նշենք թէ Շիֆ 2012-ին գլխա­ւոր ջա­տա­գո­վը հան­դի­սա­ցած էր Ար­ցա­խի հա­մար հինգ միլի­ոն տո­լա­րի ամե­րիկ­եան նպաս­տի որ­դեգր­ման:

Հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­րե­կամ­նե­րէն` Նիւ Ճըր­զի նա­հան­գի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ֆրէնք Փալոն (Դե­մոկ­րա­տա­կան) շնոր­հա­ւո­րա­կան յա­տուկ նա­մակ մը յղեց Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նին` վե­րա­հաս­տա­տե­լով իր զօ­րակ­ցու­թիւնը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ժո­ղովր­դա­վար ու տնտե­սա­կան զար­գաց­ման:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles