ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Հ.Օ.Մ.-Ի “ՄԱՅՐ“ ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊԱԾ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱՆ ՎԱ­ՃԱՌ­ՔԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 19 Second

p10-11 hom

Կի­րա­կի, Յուն­ուար 12-ի յետ­մի­ջօ­րէ­ին, Նիւ Եոր­քի  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան “Մայր“ Մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ , Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ Փա­շալ­եան սրա­հին մէջ,  տե­ղի ու­նե­ցաւ Տօ­նա­կան վա­ճառք զար­դե­ղէն­ներ­ու եւ  ըն­կե­րու­հի­նե­րու կող­մէ սի­րա­յօ­ժար  պատ­րաստ­ուած  զա­նա­զան ճա­շա­տե­սակ­նե­րու:

Ներ­կայ էր եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Մես­րոպ Քա­հա­նայ Լա­գիս­եան, Հ.Օ.Մ.-ու­հի­ներ եւ հոծ բազ­մու­թիւն մը որոնք  եկած էին քա­ջա­լե­րե­լու Հ.Օ.Մ.-ի  վա­ճառ­քը:

Սրա­հը կը նմա­նէր գե­ղե­ցիկ ծաղ­կա­հան­դէ­սի մը : Զար­դար­ուած էր  նուէր­նե­րով  եւ հայ­կա­կան հա­մեղ ճա­շե­րով, որ պատ­րաս­տած էին  մաս­նա­ճիւ­ղիս  ըն­կե­րու­հի­նե­րը: Իսկ սրա­հի կեդ­րո­նը` գու­նա­զարդ սե­ղան­նե­րու շուրջ նստած էին բա­րե­կամ­նե­ր եւ  ըն­կե­րու­հի­ներ  ու, ազ­գա­յին  մտա­հո­գու­թիւն­նե­րու  մա­սին  ջերմ ու հա­ճե­լի խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րով,  ժա­մա­նակ կ՛ան­ց­նէ­ին: Ներ­կա­նե­րը քա­ջա­լե­րե­ցին Հ.Օ.Մ.-ու­հի­նե­րու աշ­խա­տան­քը  եւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ գնե­ցին պատ­րաստ­ուած հա­մեղ ճա­շա­տե­սակ­ներն  ու զա­նա­զան նուէր­նե­րը` նիւ­թա­պէս օգ­տա­կար  դառ­նա­լով Հ.Օ.Մ.-ին:

Մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րը մի­ա­սին գոր­ծակ­ցե­լով,  խմբա­յին աշ­խոյժ աշ­խա­տան­քով, ձեռք-ձեռ­քի տա­լով եւ ամե­նայն  նուի­րու­մով  սա­տար հան­դի­սա­ցան Հ.Օ.Մ.-ի այս տա­րե­կան ձեռ­նար­կին:

Վարձ­քը կա­տար բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն որոնք աշ­խա­տե­ցան այս ձեռ­նար­կի յա­ջո­ղու­թեան հա­մար: Այս կը  փաս­տէ  թէ Հ.Օ.Մ.-ու­հին ազ­գա­սի­րու­թեամբ եւ ան­սա­կարկ    անձ­նա­զո­հո­ղու­թեամբ  յա­րա­տե­ւօ­րէն կը ծա­ռա­յէ հայ ժո­ղո­վուր­դին:

Արեւ­շա­տու­թեան, առող­ջու­թեան, ան­հատ­նում նուի­րու­մի  ու անս­պառ եռան­դի լա­ւա­գոյն  մաղ­թանք­ներ բո­լո­րիդ, շատ սի­րե­լի Հ.Օ.Մ.-ի  “Մայր“ մաս­նա­ճիւ­ղի  ըն­կե­րու­հի­ներ:

 

ՄԱՐԻԱ ՇԱՄԼԵԱՆ-ԵՓՐԵՄԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles