ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

0 0
Read Time:1 Minute, 46 Second

DSC_4851  Դեկ­տեմ­բեր 16-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամէ­նօր­եայ Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի դահ­լի­ճը տօ­նա­կան տեսք էր ստա­ցել: Այս­տեղ էին վար­ժա­րա­նի ողջ ման­կա­վար­ժա­կան կազ­մը, ծնող­ներ, բազ­մա­թիւ հիւ­րեր, որոնք ներ­կայ գտնուե­ցին Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի սա­նե­րի կող­մից կազ­մա­կերպ­ուած Նոր Տար­ուայ տօ­նա­կան հան­դէ­սին: Բաց­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէնու­հի, եր­կա­րամ­եայ ման­կա­վարժ Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը: Նոր տար­ուայ հան­դէ­սը բաց­ուեց դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թեամբ: Ա.Մ.Ն.-ի եւ Հ.Հ. օրհ­ներ­գե­րից ետք, ներ­կա­յաց­ուեց տօ­նա­կան յայ­տա­գի­րը:DSC_5112Առա­ջի­նը բե­մա­հար­թակ բարձ­րա­ցան ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խադպ­րո­ցա­կան տա­րի­քի երե­խա­նե­րը, որոնց յա­ջոր­դե­ցին մի­ջին, բարձր եւ աւար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րի աշա­կերտ­նե­րի ելոյթ­նե­րը, որոնք ներ­կա­յաց­րե­ցին երգ-պար, ար­տա­սա­նու­թիւն, անգ­լե­րէն լեզ­ուով փոք­րիկ ներ­կա­յա­ցում, խնբա­կա­յին եր­գեր եւ այլն:

Երե­խա­նե­րը մի­ա­ձայն բա­ցա­գան­չե­ցին` Կա­ղանդ պապան է գա­լիս: Երաժշ­տութ­եան հնչիւն­նե­րի եւ ծա­փե­րի ներ­քոյ բե­մա­հար­թակ է բարձ­րա­նում Կա­ղանդ պա­պը, որն իր հետ բե­րել էր բազ­մա­թիւ նուէր­ներ:Կա­ղանդ պա­պը շնոր­հա­ւո­րեց գա­լիք Նոր Տա­րին եւ Սուրբ Ծնուն­դը: Նոր տար­ուայ տօ­նա­կան հան­դէսն աւարտ­ուեց Սրբոց Նա­հա­տա­կաց եկե­ղեց­ւոյ  հո­վիւ, Արժ. Տ. Աբ­րա­համ Քհնյ. Մալ­խաս­եա­նի փակ­ման աղօթ­քով:

 

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի

ՌՈ­ՊԵՐԹ  ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles