ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 45 Second

DSC_0361DSC_0369 Ար­դէն 26 տարիէ ի վեր, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նը կազ­մա­կեր­պում է տա­րե­կան գի­տա­կան շա­բաթ, որին մաս­նակ­ցում են վար­ժա­րա­նի տար­բեր դա­սա­րա­նի սա­նե­րը: Անոնք ցու­ցադ­րու­թեամբ ներ­կա­յաց­նում են իրենց աշ­խա­տանք­նե­րը, ուր ընդգրկ­ուած են` կեն­դա­նա­կան եւ բու­սա­կան աշ­խար­հի, ծո­վա­յին բազ­մա­զան կե­նդա­նի­նե­րի, ինչ­պէս նա­եւ մար­դու կեան­քի զար­գաց­ման եւ այլ հե­տաքր­քիր թե­մա­ներ:

Գի­տա­կան շա­բա­թին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւն էին բե­րել նա­եւ մրցան­քի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը` ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քի ճա­նաչ­ուած ճար­տա­րա­պետ-գիտ­նա­կան­ներ` Վա­հան Թա­նա­լը, Արամ Սե­թեա­նը, Յով­հան­նէս Մար­տի­րոս­եա­նը եւ նոյն վար­ժա­րա­նի նախ­կին սան` Շանթ Բա­բում­եա­նը: Գի­տա­կան շա­բա­թի աւար­տից կա­տար­ուե­ցաւ մրցա­նա­կի բաշ­խում:DSC_0380DSC_0427DSC_0428

Առա­ջին երեք մրցա­նակ­նե­րին ար­ժա­նա­ցան` Մար­գա­րիտ Սա­քա­րը, Հայկ Փիր­մա­զատ­եա­նը եւ Օլիվ­իա Նէ­օ­սիս­եա­նը:  Գի­տա­կան շա­բա­թի միւս մաս­նա­կից­նե­րը ար­ժա­նա­ցան գո­վա­սա­նագ­րե­րի: Օր­ուայ հան­դի­սու­թեա­նը մաս­նակ­ցում էին նա­եւ վար­ժա­րա­նի սա­նե­րի ծնող­ներն ու ման­կա­վար­ժա­կան անձ­նա­կազ­մը:

Այս տար­ուայ գի­տա­կան շա­բա­թը, որը տե­ղի ու­նե­ցաւ Մարտ 13-ին` նուիր­ուած էր հայ ան­ուա­նի գիտ­նա­կան­ներ` Ալ­պերթ Քա­փիկ­եա­նի եւ Գրի­գոր Գիւլ­զադ­եա­նի յի­շա­տա­կին:

DSC_0465

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի

ՌՈ­ՊԵՐԹ  ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles