ՆԻՒ ԵՈՐ­Ք.- ԱՆԻ ԵՒ ԱՅ­ՏԱ ԳԱ­ՎԱՖ­ԵԱՆ ՋՈՒ­ԹԱ­ԿԱ­ՀԱՐ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐԸ ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱ­ՆԻ ԱՊԱ­ՐԱՆ­ՔԻՆ ՄԷՋ Կ՛ՈՒ­ՆԵ­ՆԱՆ ՀԱ­ՄԵՐԳ

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

P6 CAFAF1  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ

Առա­ջին ան­գամ չէ, որ նիւ եոր­քաբ­նակ ազ­գա­յին բա­րե­րար Տէր եւ Տի­կին Էտ­ուըրտ եւ Գար­մէն Կիւլ­պէնկ­եան­ներ իրենց Փաունտ Րի­ճի ապա­րան­քէն ներս կը հիւ­րըն­կա­լեն հան­րա­յայտ ար­ուես­տա­գէտ­ներ: Տօ­նա­կան օրե­րու նա­խօ­րէ­ին Մեթ­րո­փո­լի­թըն Օփե­րա­յի եւ Նիւ Եոր­քի Ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բի աստ­ղեր յա­ճախ ուեն­ցած են ելոյթ ըն­դար­ձակ եւ ար­ուես­տի գոր­ծե­րով հա­րուստ այս տան մէջ, ուր եկած են ար­ուես­տա­սէր լուրջ հա­սա­րա­կու­թիւն մը:

Այս տա­րի եւս, շա­րու­նա­կե­լով այս գե­ղե­ցիկ աւան­դու­թիւնը, Կիւլ­պէնկ­եան­ներ, Նո­յեմ­բեր 24, 2013ին, Կի­րա­կի օր կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3ին հրա­ւի­րած էին նախ­կին պոլ­սա­հայ ու այ­սօր ար­դէն աշ­խար­հահռ­չակ Անի եւ Այ­տա Գա­վաֆ­եան քոյ­րե­րը տա­լու իրենց ջու­թա­կի հա­մեր­գը: “Մաունթ Քիս­քօ Հա­մեր­գա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թիւնն է որ կը հրա­ւի­րէ երաժշ­տա­սէր­նե­րը նման հա­մոյ­թին: Ըսենք նա­եւ որ Ա.Մ.Ն. նախ­կին նա­խա­գահ Տէր եւ Տի­կին Պիլ եւ Հի­լը­րի Գլին­թըն­ներ մաս կը կազ­մեն այս հա­մեր­գա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան ապ­րե­լով հա­մա­նուն քա­ղա­քին մէջ:

Յայ­տագ­րին դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ կը մաս­նակ­ցէր Ճո­նա­թան Ֆելտ­մըն:P6 CAFAF2

Յայ­տա­գի­րը ու­նէր եր­կու բա­ժին.   առա­ջին մա­սը նուիր­ուած էր Եո­հան Սե­պասթի­ըն Պա­խի (1685-1750)  ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն` “Trio Onata in C major, BWV 1037 եւ երկ­րորդ` Մո­րիթց Մոս­քո­ուսքիի (1854-1925) Suite for Two Violins and piano in G Minor, Op. 71:  Ըսենք որ Անին կը նուա­գէ Սթա­տի­վարի­ըս ջու­թա­կով իսկ Այ­տան` կը նուա­գէ եւ ջու­թակ եւ վի­ո­լա:

Կարճ դա­դա­րէ մը ետք, յայ­տագ­րին երկ­րորդ բա­ժի­նով ներ­կա­յա­ցան Պո­հուս­լավ Մար­դին­ուի (1890-1959) Sonata for Two Violins and Piano, H213, Պե­լա Պար­թո­քի (1881-1945) Selections from 44 Duos for Two Violins, BB104, Sz. 98, ու վեր­ջա­պէս` Փապ­լօ տը Սա­րա­սա­թի (1844-1908) Navarra (Spanish Dance) for Two Violins and Piano, Op. 33:

Պէտք չու­նինք տա­լու եւ գրե­լու անոնց գե­ղար­ուես­տա­կան մա­կար­դա­կին մա­սին. մի­ջազ­գա­յին մա­մուլն ու ար­ուես­տի քննա­դատ­նե­րը տա­րի­ներ առաջ  գնա­հա­տան­քով ար­ձա­նագ­րած են անոնց կա­տա­րո­ղա­կան մա­կար­դա­կը:  Ամե­րի­կա­յէն դուրս, ար­ուես­տի մեծ ոս­տան­նե­րու մէջ Անին ու Այ­տան  ար­ժա­նա­ցած են ար­ուես­տա­սէր­նե­րու եր­կա՜ր ծա­փող­ջոյն­նե­րուն:

Այդ երե­կոյ, այդ սա­լո­նին մէջ, շրջա­պատ­ուած ծո­վան­կա­րիչ Այ­վա­զովսքիի գոր­ծե­րով, ազ­գա­յին հպար­տու­թեան օր մըն էր որ հրամ­ցու­ցին հիւ­րըն­կալ զոյ­գը: Կիւլ­պէնկ­եան­նե­րը զար­միկ­ներն են Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նի: Անոնց հայ­րը բա­րե­րարն է Նիւ Եոր­քի առաջ­նոր­դա­նիստ Ս. Վար­դան Մայր Տա­ճա­րի առաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րին, որ կը կոչ­ուի “Կիւլ­լա­պի Կիւլ­պէնկ­եան“ Կեդ­րոն:  Բա­րե­րար­ներն են նա­եւ` Հա­լէ­պի “Կիւլ­պէնկ­եան Մայ­րա­նոց“ին:  Այ­սօր եւս անոնք իրենց նուի­րա­տուու­թեամբ օգ­տա­կար կ՛ըլ­լան հայ դպրո­ցին, Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան եւ մեր մա­մու­լին:

Հո­գե­կան բա­ւա­րա­րու­թեամբ ներ­կա­նե­րը վե­րա­դար­ձան տուն, պա­հե­լով այդ երե­կոյ­թի քաղցր յի­շա­տակ­նե­րը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles