ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 31 -ՐԴ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՒԱՐՏ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱՆ­ԴԷՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 10 Second


p16 DSC_0021  Յու­նիս 14-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի Գա­լուստ­եան սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի 31-րդ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հան­դէ­սը: Դրօշ­նե­րի ներս բեր­ման արա­րո­ղու­թիւ­նից յե­տոյ հնչե­ցին Ա.Մ.Ն.- ի եւ Հ.Հ. օրհ­ներ­գե­րը: Երե­կոն բա­ցեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի, ճա­նաչ­ուած ման­կա­վարժ Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը, որը հա­կիրճ ներ­կա­յաց­րեց վար­ժա­րա­նի պատ­մու­թիւնը, շնոր­հա­ւո­րեց շրջա­նա­ւարտ­նե­րին` ցան­կա­նա­լով յե­տա­գայ ուս­ման մէջ, յա­ջո­ղու­թիւն եւ ամե­նա­կա­րե­ւո­րը` չմո­ռա­նալ Մայ­րե­նի` հա­յոց լե­զուն:p16 DSC_9824
Շրջա­նա­ւարտ­նե­րին շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ­ներ էին յղել` Սրբոց Նա­հա­տա­կաց եկե­ղե­ցւոյ հո­վիւ, ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Աբ­րա­համ Քա­հա­նայ Մալ­խաս­եա­նը, տար­բեր կազ­մա­կեր­պու-թիւն­ներ եւ ան­հատ­ներ: Շրջա­նա­ւարտ­նե­րին ող­ջու­նեց նա­եւ 1993-ի շրջա­նա­ւարտ` Քրիս­թին Քե­լեք­եա­նը: Այ­նու­հե­տեւ սկսուեց գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գի­րը: Շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ներ­կա­յաց­րե­ցին` “Ձօն` նա­խա­գահ Աբ­րա­համ Լին­քըլ­նին“, “Ձօն` Արամ Խա­չա­տուր­եա­նին“ որի հան­րա­յայտ “Վալս“ը կա­տա­րե­ցին Ալին եւ Նի­կոլ Խրիմ­եան քոյ­րե­րը, դաշ­նա­մու­րի վրայ: Վար­ժա­րա­նի խմբա­վար Անա­հիտ Պօ­ղոս­եա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ երե­խա­նե­րը կա­տա­րե­ցին հայ­կա­կան խմբեր­գներ, դաշ­նա­կահա­րու­հի` Նուարդ Տա­տուր­եա­նի նուա­գակ­ցու­թեանբ:

Մեծ հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ շրջա­նա­ւարտ­ներ` Անի Ռա­գուբ­եա­նը, Մե­լա­նի Անտ­րե­փու­լո­սը, Տանի­էլ Աջա­պահ­եա­նը, Անոյշ Պէզճ­եա­նը, Ալին եւ Նի­կոլ Խրիմ­եան­նե­րը եւ Էդ­ուարդ Նեմց­եա­նը ստա­ցան աւար­տա­կան վկա­յա­կան­ներ, որոնց յանձ­նեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը:

p16 DSC_9927Հա­նդի­սու­թեան սրա­հում բաց­ուել էր նա­եւ իմ լու­սան­կար­նե­րի ցու­ցա­հան­դէ­սը “Իմ Երե­ւա­նը“ խո­րագ­րով: Աւար­տա­կան հան­դէ­սից ետք, ես այն մեծ սի­րով նուի­րե­ցի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նին, որի հա­մար իրենց գո­հու­նա­կու­թիւնը յայտ­նե­ցին տնօ­րէ­նու­հի Զ. Պօ­ղոս­եա­նը, ման­կա­վար­ժա­կան հա­ւա­քա­կա­նը, ծնող­նե­րը ինչ­պէս նա­եւ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը: Երե­ւա­նը պատ­կե­րող` թուով 35 լու­սան­կար իրեն մշտա­կան հանգր­ուա­նը կը գտնեն որե­ւէ դա­սա­սեն­եա­կում, որ­պէս­զի վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը տես­նեն ու յի­շեն, որ իրենց Հայ­րե­նի­քի մայ­րա­քա­ղաք` Երե­ւա­նը աշ­խար­հի գե­ղե­ցիկ քա­ղաք­նե­րից մէկն է:

Շրջա­նա­ւար­տա­կան հան­դէ­սի աւար­տում, իր հայ­րա­կան օրհ­նանք տուեց Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նից` Եղի­շէ Ար­քե­պիս­կո­պոս Կի­զիր­եա­նը:

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի

ՌՈ­ՊԵՐԹ` ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Նիւ Եորք

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles