Մ.Ա.Կ.Ը ԵՒ ԿԱՄԱՒՈՐ ԿՈՅՐ  ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՋԱՏԱԳՈՎ ՄԵԾԵՐԸ   ԱՇԽԱՐՀԸ ԿԸ ՏԱՆԻՆ ԱՀԵՂ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ

0 0
Read Time:4 Minute, 5 Second

 

balianՅ. Պալեան

Կ’ընթանա՞նք դէպի ահեղ մեծ պատերազմ, թէ՞ արդէն ան սկսած է: Ոչ ոք կ’ուզէ զայն որպէս այդպիսին ընդունիլ: Եթէ մեծ պայթումը տեղի ունենայ, յաղթողներ եւ պարտուողներ պիտի չըլլան, մարդկութիւնը պիտի վերադառնայ նախնականութեան դարերը, եթէ դեռ մեր կապոյտ մոլորակը բնակելի ըլլայ:

Աշխարհ խառնուած է: Միամտութիւն է խորհիլ, որ պատահած դէպքերը մասնակի եւ շրջանային երեւոյթներ են: Աշխարհին տիրելու հիւանդագին փառասիրութիւնը միշտ գոյութիւն ունեցած է: Տիրակալներ միշտ ուզած են իրենց «սահմանները ընդարձակել», մերժելով «միւս»ին իրաւունքը, հպատակեցնելով ժողովուրդները, կողոպտելու համար անոնց հարստութիւնները: Հպատակեցնելու ձեւերը փոխուած են, անոնց տրուած անունները փոխուած են, բայց հիւանդագին միտումը նոյնն է, հակառակ «քաղաքակիրթ», «կրօնական», «ցեղապաշտական» եւ այլ դիմակներու:

Այդպէս եղած է Մեծն Աղեքսանտրի եւ պարսիկ Դարեհի, Հռոմի, արաբական տիրապետութեան, սպիտակ կամ կարմիր ցարերու, օսմանի կայսրութեան եւ եւրոպական գաղութարարական մոլուցքի ժամանակներուն: Պատմաբաններ օր մը վիճակագրութիւն պիտի պատրաստե՞ն, ըսելու համար, որ տուեալ պահուն, աշխարհի բնակչութեան ո՞ր տոկոսը զոհ գացած է այդ մոլուցքին: Որպէս այդպիսին ինքզինք չյայտարարող ժամանակակից պատերազմը ամէն օր քանի՞ զոհ կը խլէ: Պատերազմի եւ զէնքի համար ծախսուած ընդհանուր գումարը պէտք է յայտարարել: Այդ գանձով ծարաւէ եւ անօթութենէ մեռնող չի մնար, աներդիքներ չեն մնար, ուսումէ զրկուող մանուկներ չեն ըլլար:

Երբեմն հարց պէտք է տալ, թէ Մ.Ա.Կ.ը եւ «մեծեր»ը, հակառակ իրենց կատարած շռնդալից յայտարարութիւններուն, իրապէս կ’ուզե՞ն խաղաղութիւն եւ փոխհասկացողութիւն հաստատել: Թող ներուի կասկածով մօտենալ «բարի կամք»ի բեմադրութիւններուն: Եթէ այդ «բարի կամք»ով առաջնորդուէին, գէթ կը դադրեցնէին մահ սփռելու կոչուած զէնքի առեւտուրը: Կարեւոր հարցում մը. ծայրայեղականներու եւ ահաբեկիչներու դէմ վասն խաղաղութեան եւ ժողովրդավարութեան պատերազմ յայտարարողներուն պէտք է հարցնել, թէ ո՞ւր եւ որոնց կողմէ արտադրուած զէնքերով իրենց դէմ կը կռուին նոյն այդ ահաբեկիչները եւ ծայրայեղականները, ո՞ր ճամբաներով անոնց կը հասնին այդ զէնքերը: Դիւանագիտական երթեւեկը եւ հեռատեսիլային ճառերը չեն պատասխաներ այս հարցումին:

Մ.Ա.Կ.ի Ապահովութեան Խորհուրդի ժողովին կամ տարեկան ընդհանուր ժողովին, լաւատեղեակ քաղաքական գործիչները եւ մասնագէտները ինչո՞ւ չեն բացայայտեր ճշմարտութիւնները եւ ըստ այնմ ինչո՞ւ չեն դիրքորոշուիր: Բազմաթիւ երկիրներու մէջ հիմա նորոյթ է իշխող «էսթէպլիշմընթ»ներէն տարբեր խմբաւորումներու ստեղծումը, քաղաքացիներ մտահոգ են ապագայով, այդ մտահոգութիւնները կարելի չէ փարատել չարիք եւ վտանգ շպարելով բեմադրութեան համար: Քաղաքականութիւնը, իր ազնիւ իմաստով, կոչուած պէտք է ըլլայ հանրային ծառայութեան: Այդպէ՞ս է:

Ինչպէ՞ս քաղաքականութիւնը հանրային ծառայութիւն կրնայ ըլլալ, երբ «էսթէպլիշմընթ»ները տեւաբար կը մտածեն իրենց դիրքերու յաւերժացման մասին: Ֆրանսական Մեծ Յեղափոխութենէն ի վեր երկիրը կը կառավարուի անգամ մը «աջ»ով անգամ մը «ձախ»ով: Այդպէս է նաեւ Ամերիկան: Այդպէս են բոլոր երկիրները: «Էսթէպլիշմընթ»ները նոր անունով շարունակողներն են աւատապետական դրութեան: Նաեւ փոքր երկիրները: Այսինքն, «հանրային ծառայութիւն»ը դարձած է այլ բան, հանրութիւնը կը ծառայէ «էսթէպլիշմընթ»ին: Այդ պատճառով ալ կը շարունակուին մրցակցութիւնները ոչ թէ աւելի լաւին համար, այլ մեզի հաւասար միւս անհատը կամ ժողովուրդը ճզմելու:

Իր անունը չըսող համաշխարհային պատերազմ մը ընթացքի մէջ է. կռիւներ, փախստականներ, գաղթականներ, անօթիներ: Փոխարէն, այս կամ այն երկինքին տակ, հսկայական գումարներ պահ կը դրուին, որպէսզի շահագործողներ եւ չարաշահողներ ապահովութիւն զգան: Այդ ձեւով պահ դրուած գումարները համաշխարհային պատերազմի օղակ է:

Այս խառնակ կացութեան մէջ, ուժի եւ կեղծիքի աղբիւսին վրայ կ’աճին անհանդուրժողութիւններ, փառասիրութիւններ, բացասականութիւններ: Չեմ կրնար հաւատալ, որ «մեծ»երը եւ իրենք զիրենք «իրաւարարութեան» կոչածներ չեն տեսներ վտանգները:

Օրինակ, ի՞նչ կը հետապնդէ Թուրքիան: Ֆրանսական «Քուրրիէ Էնթեռնասիոնալ» շաբաթաթերթին մէջ (Ապրիլ 20, 2016), կը կարդանք արաբ լրագրող Հազէմ Սաղիէի յօդուածի հետեւեալ պարբերութիւնը. «Թուրքիան, Մերձաւոր Արեւելքի միւս բեւեռը, կը շարունակէ հրապարակ գալ, Էրտողանով եւ իր Արդարութեան ու զարգացման կուսակցութեամբ (ԱՔՓ), յայտարարելով որ ան չի փոխուիր: Իր իւրայատկութիւնը կը հիմնուի ռազմավարութեան մը վրայ, որ կը շարունակուի աշխարհի ուղղուած սպառնալիքով (շանթաժ), երբեմն ՏԱՀԷՇի միջոցաւ, երբեմն օգտագործելով ապաստան փնտռողները, որոնք կը գաղթեն դէպի Եւրոպա, առանց մոռնալու յաջորդական հարուածները ուղղուած ընդդիմութեան լրատուամիջոցներու, ընկերային ցանցերուն եւ Ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններուն, որոնք իշխանութեան կողմէ կը դիտուին որպէս Արեւմուտքի գործիքներ» (ընդգծ. Յ.Պ.):

Այս «շանթաժ»ի քաղաքականութիւնը նոր չէ: Թրքական ծանօթ «պասքիւլ»ի քաղաքականութիւնն է, որ որպէս զէնք գործածուած է միշտ, յաւելեալ իրաւունքներ եւ օժանդակութիւններ ստանալու համար, Խորհրդային Միութենէն, Ամերիկայէն, Եւրոպայէն:

Թուրքիան կը հետապնդէ կայսերական ծրագիրներ, «փանթիւրքիզմ»ը ծրագիր է, այդ նպատակին հասնելու համար ան կ’օգտագործէ կրօնական ազդակը, ինչպէս անցեալին: Կ’օժանդակէ ՏԱՀԷՇին, Իսլամական Խորհրդաժողովին կ’որոշուի հասարակաց ոստիկանութիւն մը ունենալ, Էնթերփոլի նմանութեամբ, եւ կ’որոշուի որ անոր կեդրոնը պիտի ըլլայ Պոլիսը, ինչպէս ընդունուած է ըսել՝ Իսթամպուլը:

Արեւմտեան աշխարհը անվարան կը խօսի Հիւսիսային Քորէայի մասին, կ’ըսէ թէ ան խաղաղութիւնը կը վտանգէ, ուր մամուլը ազատ չէ: Օսմանի կայսրութիւնը վերստեղծելու փառասիրութիւնը ունեցող եւ լրագրողները բանտարկող Թուրքիան ինչո՞ւ բարեացակամութեամբ կը դիտուի, այնքա՛ն՝ որ Եւրոմիութեան դռները իր առջեւ բանալու տրամադիր բարեմիտներ կը գտնէ:

Լրագրողը կը խօսի «շանթաժ»ի մասին:

Թուրքիոյ պաշտպանեալը, Ատրպէյճան, նոյն այդ «շանթաժ»ը գործադրութեան կը դնէ ազատագրուած Արցախի դէմ:

Եւ կրկին, բարեմիտներ, տգիտութեամբ կամ շահախնդրութեամբ, հաւասարութեան նշաններ կը դնեն հայկական ինքնապաշտպանութեան եւ թրքական նախայարձակման միջեւ:

Մ.Ա.Կ.ը, «մեծ»երը եւ իրաւարարները, ե՞րբ իրաւունքի, արդարութեան եւ պատմութեան արժեչափերով պիտի խօսին եւ վճռեն, դադրելով երկու չափ երկու կշիռի անբարոյութենէ:

Պատերազմ շղթայազերծեցին Իրաքի եւ Սուրիոյ դէմ: Թուրքիա՞ն մարդկային եւ ժողովուրդներու իրաւանց, ժողովրդավարութեան եւ մամուլի ազատութեան յարգումի օրինակելի երկի՞ր է…

Նոյն մեծերը կոյր չեն, բայց կը տեսնեն միայն ինչ որ կ’ուզեն տեսնել:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles