ՄՈՆՍԵՌԱ ՔԱՊԱՅԷ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՐՑԱԽ

0 0
Read Time:1 Minute, 17 Second

p13 pako-opera caballet  Օփե­րա­յի աշ­խար­հահռ­չակ երգ­չու­հի Մոն­սե­ռա Քա­պա­յէ (Սպան­իա), վեր­ջերս այ­ցե­լած է Ար­ցախ եւ այ­ցե­լած տեղ­ւոյն Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի, Յու­նիս 4-ին: Ան յայտ­նած է, թէ Ար­ցախ ժա­մա­նած է որ­պէս Մ.Ա.Կ.-ի խա­ղա­ղու­թեան դես­պան: Աշ­խար­հահռ­չակ երգ­չու­հին շեշ­տած է, որ իրեն հա­մար մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի քրիս­տո­նէ­ա­կան ժա­ռան­գու­թիւնը եւ ինք տեղ­եակ է Ար­ցա­խի հա­րուստ քրիս­տո­նէ­ա­կան անց­եա­լին եւ բա­ցա­ռիկ եկե­ղե­ցի­նե­րուն մա­սին:

Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան ող­ջու­նե­լով նշա­նա­ւոր ար­ուես­տա­գէ­տին այ­ցե­լու­թիւնը` դի­տել տուած է, որ նման անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը մե­ծա­պէս կը նպաս­տէ Ար­ցա­խի մէջ մշա­կոյ­թի զար­գաց­ման:

Նշենք թէ Սպան­իոյ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տու­նը բո­ղո­քա­գիր յղեց Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան, Քա­պա­յէի` Ար­ցախ կա­տա­րած այ­ցին առ­թիւ: Ծա­նօթ երգ­չու­հին այս այ­ցե­լու­թեան պատ­ճա­ռով, Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հռչակ­ուած է ան­բաղ­ձա­լի անձ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles