ՄԵՐ ԴՐՕՇԱՐՇԱՒԸ՝ ԴԷՊԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

sm1

Իրաւունք ունինք ուրախանալու, որ Գերմանիոյ խորհրդարանը ի վերջոյ պաշտօնապէս հաստատեց, թէ Օսմանեան Թուրքիան հայերը Ցեղասպանութեան ենթարկած է եւ այդ օրերու կայսերական Գերմանիան մեղսակցութեան բաժին ունի իր կրաւորականութեան պատճառով։
Իրաւունք ունինք նաեւ հպարտանալու, որ մեր քաղաքական ու դիւանագիտական ճիգերը նման արդիւնքի հասան Ցեղասպանութեան հարիւրամեակէն տարի մը ետք, իբրեւ բնական լրում՝ դաշնակցային Գերմանիոյ նախագահին պատմական յայտարարութեան։
Պունտըսթակի որոշումը ստեղծեց մեկնաբանութիւններու եւ վերլուծումներու բնական ալիքներ. ոմանք տարօրինակ գտան, որ Թուրքիան ողոքող եւ միլիառաւոր Եուոյի օժանդակութիւններ քուէարկող Մերքէլի Գերմանիան նժարի մէջ կը դնէ Թուրքիոյ հետ իր դարաւոր բարեկամութիւնը, կը յանդգնի անտեսել ուրացողին ոտնձգութեան փորձերը։ Թուրքիա, ըստ իր սովորութեան, հակազդեց՝ տուն կանչելով Պերլինի իր դեսպանը եւ սպառնալիքներ տեղացնելով Գերմանիոյ ու եւրոպացի բոլոր այն դաշնակիցներուն դէմ, որոնք կը յարին արդարութեան եւ յստակ պատգամ կþուղղեն իրեն, որպէսզի ա՛լ անդրադառնայ, որ անկիւնը դրուած է, փախուստի ճամբաները չափազանց նեղցած են ու պարտաւոր է ընդունիլ պատմական ոճիրը, դիմագրաւել հատուցման փուլը։ (Ի դէպ, Թուրքիոյ ինքնախայտառակումի նման փորձեր աննախընթաց չեն, աւելին՝ աւանդութիւն դարձած են տասմանեակներէ ի վեր…)
Ցեղասպանութեան ճանաչում տուած այլ երկիրներու բաղդատմամբ, Գերմանիոյ քայլը տարբեր բնոյթ ու տարողութիւն ունի. Գերմանիա մէկն է ցեղասպանական արարք գործած երկիրներէն. անոր Հիթլէրն էր, որ հայոց Ցեղսապանութեան մոռացումը պատրուակ ծառայեցնելով՝ գործադրեց հոլոքոսթը։ Նոյն Գերմանիան է որ տասնամեակներ առաջ ընդունեց հրեաներու, լեհերու, գնչուներու եւ այլ ժողովուրդներու դէմ իր նախկին իշխանաւորներուն ոճիրը եւ համապատասխան հատուցում կատարեց տուժողներուն։
Եւ ահա, Պերլին կþառնէ նմանօրինակ քայլ մը. հայութեան դէմ գործուած պատմական ոճիրը պաշտօնապէս ընդունելով, կը խոստովանի նա՛եւ իր լռութենէն բխած մեղսակցութիւնը, յստակ պատգամ մը տալով Ա. Աշխարահամարտի ու այսօրուան իր դաշնակիցին, որ այլ ընտրանք չունի, պէտք է խոստովանի իր յանցանքը, ընդունի ճշմարտութիւնը, որ կþենթադրէ նաեւ արդար հատուցում։

***

Գերմանիոյ եւ արդարութեան կողմ քուէարկողներուն քայլերը անհրաժեշտ են, սակայն բաւարար չեն։
Չի բաւեր ընդունիլ, որ հարիւր տարի առաջ ահաւոր ոճիր մը ծրագրուած ու գործադրուած է Թուրքիոյ պետական վարիչներուն կողմէ, այլ անհրաժեշտ է տեսնել ու նոյնիմաստ կեցուածք որդեգրել նաեւ այսօրուա՛ն Թուրքիոյ վարիչներուն հանդէպ, տեղի չտալ Էրտողաններու եւ մեղսակիցներուն սպառնալիքներուն ու շանթաժներուն առջեւ։
Կա՞յ մէկը, որ չի գիտեր, թէ Թուրքիա այսօ՛ր ալ լծուած է ցեղասպանական տարողութեամբ ոճիրներու։ Կը բաւէ վերաքաղը ընել Իրաքի եւ Սուրիոյ, նոյնինքն Թուրքիոյ մէջ Անգարայի վարիչներուն վերջին քանի մը տարիներու ոճրածին քայլերուն (կարելի է երթալ նաեւ տասնամեակներ ետ), տեսնելու համար, որ եզիտիներ, քիւրտեր, արաբներ, հայեր եւ այլ փոքրամասնութիւններ, անգա՛մ թուրքեր ինչպիսի՜ նահատակութիւններու կþենթարկուին թրքական ոտնձգութեանց հետեւանքով։ Կա՞յ մէկը, որ չի տեսներ, թէ Թուրքիա գլխաւոր զինողն ու մարզողն է «Իսլամական Պետութիւն» կոչուած ոճրագործ հրոսակախումբերուն, առաւելագոյնս կը շահագործէ Սուրիոյ ու Իրաքի քարիւղի հանքերը, տակաւին երկու տարի առաջ ստեղծեց Քեսապի ծանօթ ողբերգութիւնը, ներշնչումի աղբիւր է Արցախի դէմ ազերիական ոճիրներուն համար, իսկ Պունտըսթակի որոշումին իբրեւ անմիջական հակադարձութիւն՝ անոր ենթակայ հրոսակները ռմբակոծեցին Հալէպի հայկական թաղերը, իբրեւ յաւելում՝ Տէր Զօրի նահատակաց մատրան ռմբահարման ու բազում այլ ապացոյցներու…։
Պատահական չէր, որ քիւրտեր ու կիպրացիներ հայերուս հետ պարի ելան Պունտըսթակի հրապարակին վրայ, ի լուր արդարութեան ձայնին։ Ուրիշներ ալ պիտի միանան Թուրքիոյ դէմ կազմուած «պարախումբ»ին…

***

Պունտըսթակի որոշումը նորագոյն հանգրուանը նշեց մեր Դատի հետապնդման դրօշարշաւի ճամբուն։
Մարզադաշտերու վրայ, դրօշարշաւի մրցումները կը մղուին չորս հանգրուանով, իւրաքանչիւր փուլ վազողը գաւազանը կը փոխանցէ յաջորդին, այդպէսով մասնակցութիւն բերելով վերջնական յաղթանակին։ Մեր դրօշարշաւը բազմահանգրուան է. զայն սկսած ենք այն օրէն, երբ Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակումն ու մեր հողերու կորուստը դուրս բերինք սգատօնի եւ ողբի վիճակէն ու քայլ առ քայլ ամրացուցինք մեր քաղաքական-ուժական-դիւանագիտական քայլերը։ Դրօշարշաւի իւրաքանչիւր փուլի մասնակից անպայման որ իր բաժինը ունի նորագոյն նուաճումներուն մէջ։ Այս համայնապատկերին մէջ է որ պէտք է դիտենք Գերմանիոյ խորհրդարանի որոշումով արձանագրուած հանգրուանը, որ շօշափելի յենակէտ եւ ուժականութիւն կը ներարկէ մեր բազմուղի երթին։
Հայկական նոյն բազուկներն ու ձեռքերն են, որ միասնականօրէն պիտի շարունակեն յաջորդ փուլերուն կերտումը. մեր կողքին պիտի ապահովենք բոոր անոնք, որոնք «կþամչնան» ճշմարտութիւնները արտասանելէ իրենց անունով։ Ցեղասպանութիւն գործած ու խոստովանած Գերմանիոյ օրինակին պիտի հետեւին Ցեղասպանական կամ համազօր արարքներ գործած այլ երկիրներ, ներառեալ Թուրքիոյ միւս դաշնակիցներն ու Ատրպէյճան կոչուած գործակիցը։
Մեր ձեռքերով ու ճակատագրակիցներու գործակցութեամբ պիտի սեղմենք Թուրքիոյ կոկորդը, մինչեւ որ ան հետեւի Գերմանիոյ օրինակին։ Թուրքիոյ ժողովուրդն ալ անտարբերներու սիւնակին մէջ պիտի չմնայ, որովհետեւ ան ալ կը կրէ Էրտողաններու եւ նախորդներուն ոճրային քաղաքականութեան հետեւանքները։ Չմոռնանք, որ Պունտըսթակի որդեգրած բանաձեւը պատրաստուած էր ծագումով թուրք երեսփոխանի մը կողմէ, որ թրքական պաստառին վրայ միայնակ ծաղիկ մը չէ։
Ու դրօշարշաւը պիտի հասցնենք մե՛ր յաղթանակին՝ մեր արդար պահանջներուն հաստատման։ Անկէ ետք, պիտի սաստկանայ արդէն իսկ ծայր առած նոր դրօշարշաւը, որ մեզ պիտի տանի դէպի հատուցում, դէպի Արարատ, Վան, Մուշ, Սասուն ու Կիլիկիա, առանց մոռնալու «արեւելեան կողմն աշխարհի» բռնագրաւեալ հողերը՝ Գետաշէնն ու Նախիջեւանը…
Կը հաւատանք, պէ՛տք է հաւատանք մեր ուժին ու յաղթելու կարողութեան, թօթափելով «փոքր ու տկար ենք, ի՞նչ կրնանք ընել»ի հոգեբանութիւնը։ Այդ կը վկայեն սահմանապահ մեր երիտասարդները, նոյնը կþըսեն մեր մետալակիր մարզիկները…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
Յունիս 4, 2016

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles