«Մենք Միշտ Երախտապարտ Պիտի Ըլլանք Բոլոր Օժանդակողներուն»» Կը Յայտնէ Հալէպի Շտապ Օգնութեան Մարմնի Անդամ Ռաֆֆի Աւետիսեան

0 0
Read Time:4 Minute, 15 Second

z raffi1

 

Վերջերս, Մասաչուսէց ժամանած է Հալէպի Շտապ Օգնութեան Մարմնի Անդամ Ռաֆֆի Աւետիսեանը: Այս առթիւ «Հայրենիք» հարցազրոյց մը կատարեց ընկերոջ, յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ լուսաբանութիւններ ստանալու համար:

Հ/ Շատ ուրախ ենք որ պատեհութիւնը ունինք ձեզ ունենալու մեր շրջանէն ներս, եւ ուզեցինք որ այս առիթը օգտագործենք շրջանիս հայ համայնքին իրազէկ դարձնելու սուրիահայութեան եւ մասնաւորբար հալէպահայութեան ընդհանուր կացութեան, որպէս ամենաշատ տուժած գաղութ: Կրնա՞ք ամփոփ պատկեր մը փոխանցել վերջին կացութեան, մասնաւորաբար ապահովական առումով:

Պ/ Ինչպէս նշեցիք ձեր նախաբանին մէջ, Հալէպը Սուրիոյ հայկական գաղութներուն մէջ ամենէն աւելի տուժողը եղաւ: Հալէպահայութիւնը կրեց մարդկային եւ նիւթական մեծ վնասներ:

Ապահովական կացութիւնը 2012ի Յուլիսէն ցայսօր հետզհետէ բարդացաւ եւ վտանգի հաւանական ամէն սաստկութիւն ճաշակեց:

Ապահովական իմաստով վիճակը իր գագաթնակէտին հասած էր 2013ի կէսերէն մինչեւ 2015ի Ապրիլ ամիսը, երբ Նոր Գիւղի եւ Սիւլէյմանիէի հայաբնակ շրջաններու մէջ ինկած հրթիռներուն եւ հրասանդներուն պատճառով աղէտներ գործուեցան:

Հալէպի մէջ ապահով շրջան հասկացողութիւն գոյութիւն չունի, որովհետեւ ամէն շրջան ենթակայ է հրթիռարձակման: Բայց կարելի է ըսել, որ Հալէպի մէջ կայ շատ վտանգաւոր շրջան եւ քիչ վտանգաւոր շրջան: Ահաբեկչական գործողութիւններուն մէջ բացառուած չեն ո՛չ քաղաքացիներով բնակուած վայրերը, ո՛չ հաւատքի վայրերը, ո՛չ կրթական կեդրոնները, ո՛չ հասարակական, ծառայողական, բարեսիրական կեդրոնները:

Այս իսկ պատճառով Հալէպի մէջ հայութիւնը ապահովական առումով մեծապէս տուժեց:

Այսօր համեմատաբար նուազած են ինկած հրթիռներուն թիւը, սակայն տակաւին ապահովական վիճակը անկայուն է:

Հ/ Թուական ի՞նչպիսի կորուստ կրած է հալէպահայութիւնը Սուրիոյ տագնապին պատճառով ծայր առած արտագաղթի հետեւանքով, եւ պատերազմը կանգ առնելու պարագային՝ ինչպիսի՞ ապագայ կը նախատեսէք:

Պ/ Ճշգրիտ թիւեր տալը հնարաւոր չէ հաստատ, սակայն պէտք է հաստատել որ որոշակի թիւ մը գաղթեց Հալէպէն: Այս մասին կարելի է պատկերացում կազմել հայկական դպրոցներու աշակերտութեան թիւերէն, որմէ կարելի է եզրակացնել թէ Հալէպահայութեան երկու երրորդը գաղթած է, այսուհանդերձ նկատի ունենալով, որ Հալէպի հայկական գաղութը Միջին Արեւելքի մեծ գաղութներէն էր, տակաւին շրջանին մէջ պատկառելի թիւ մը կը շարունակէ ոչ միայն ապրիլ, այլեւ գործել հայկական դպրոցներուն, եկեղեցիներուն, կազմակերպութիւններուն եւ մարզական, մշակութային ու բարեսիրական միութիւններուն մէջ: Հալէպի կրթական թէ միութենական կեանքը մեծապէս աշխոյժ է:

Իսկ պատերազմը աւարտելու պարագային մեր նախատեսած ապագան կախեալ է այն իրողութենէն թէ՝ ե՞րբ կանգ կ՝առնէ պատերազմը:

Հ/ Որպէս Հալէպի Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին ձեր գործունէութեան ծիրէն ներս ինչպիսի՞ ծրագիրներ ի գործ կը դնէք:

Պ/ Հալէպի Շտապ Օգնութեան Մարմինը իր ուղեցոյցին համաձայն կը գործէ օժանդակութեան երեք բնագաւառներու մէջ՝ կենցաղային, առողջապահական եւ բնակարանային: Կրթական օժանդակութիւնը կը կատարէ Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Եւ Վերականգնումի Մարմինը:z1z3

Առողջապահական օժանդակութիւն կը կատարէ ռազմական իրավիճակներու պատճառով վիրաւորուածներուն հիւանդանոցային բուժման ծախսերը հոգալով եւ դեղօրայքով օգտակար դառնալով:

Զոհերու կամ նահատակներու պարագային օգտակար կը դառնանք թաղմանական ծախսերուն, այն զոհերու կամ նահատակներու, որոնց պարագաները դիմում կը ներկայացնեն մեզի:

Կենցաղային օժանդակութիւնները կը կատարուին առօրեայ անհրաժեշտ կարիքները (սնունդ, մաքրութեան իրեր, եւ այլ) ապահովելով: Սակայն վերջին շրջանին նկատի ունենալով կարիքներու բազմազանութիւնը եւ անոնց կարիքային տարբերութիւնը ընտանիքէ ընտանիք, որոշուեցաւ նիւթական օժանդակութիւն տրամադրել: Վերջինը տրամադրեցինք անցնող ամսուան ընթացքին՝ փոխան վառելանիւթի:

Բնակարանային օժանդակութիւնը կը կատարուի ոչ թէժ շրջաններու մէջ գտնուող կիսաքանդ նոյնիսկ քանդուած բնակարաններու, հոգալով անոնց վերակառուցման ծախսերը: Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը երկրաչափերէ բաղկացած կամաւոր անդամներու ճամբով կը գնահատէ վնասը եւ համապատասխան օժանդակութիւն կը տրամադրէ:
Հ/ Մենք գիտենք որ շրջանի մէջ օժանդակութեան առումով կը գործէ նաեւ Հ.Օ.Մ.-ի Սուրիահայ Օգնութեան Խաչը եւ ինք եւս ունի շարք մը ծրագիրներ, ինչպէ՞ս կը կարգաւորուին այս երկու կառոյցներուն աշխատանքները:

Պ/ Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինին եւ Հալէպի, Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Քեսապի, Թարթուսի եւ Ճեզիրէի մէջ կազմուած օժանդակութեան գործադիր մարմիններուն մէջ Սուրիոյ Օգնութեան Խաչը իր ներկայացուցիները ունի, հետեւաբար աշխատանքները համադրաբար կ՛ընթանան:

Ասոր կողքին, Ս.Օ.Խ.-ը ունի իր անմիջական առանձին ծրագիրները, որոնք կը մատուցուին գաղութի կարիքաւոր շերտին:z2
Հ/ Մարդկային առումով ի՞նչ վնասներ կրած է հալէպահայութիւնը, եւ ինչպիսի՞ օժանդակութիւն կը տրուի անոնց եւ անոնց ընտանիքներուն:

Պ/ Եթէ մարդկային վնասները պիտի սահմանափակենք հոգիի կորուստով, ապա մինչեւ օրս արձանագրուած է 97 զոհ, 22 նահատակ, շուրջ 400 վիրաւոր, որոնցմէ քանի մը հոգի հաշմանդամ դարձած են (կորսնցուցած են աչք, ձեռք, ոտք):

Սակայն մարդկային վնասները միայն հոգիի կորուստը չէ, այլ յուսալքութիւնը, անորոշութիւնը, հոգեկան փլուզումը…

Օժանդակութիւններու մանրամասնութեան մասին նշեցի վերի հարցումին մէջ:

Հ/ Ինչպէ՞ս կ’որոշէք օժանդակութեան հասցէատէրը, այլ խօսքով ովքեր կը ստանան ձեր օժանդակութիւնը:

Պ/ Օժանդակութիւնները սահմանուած են միայն կարիքաւորներուն եւ ոչ համայն հալէպահայութեան: Իսկ կարիքաւորի ճշդման աշխատանքը մեր ապրած պայմաններուն բերումով մեծապէս դժուար եղաւ: Սերտողութիւններէ ետք ճշդուեցան կարիքաւորի չափորոշիչները եւ այսօր մենք այդ չափորոշիչներուն հիման վրայ կը գտահատենք ներկայացուած դիմումները: z4z5Այդ չափորոշիչներէն յիշեմ տան վայրը, ընտանիքի անդամներուն թիւն ու տարիքը (տարեցներ, պատանիներ, փոքրեր), դիմորդին գործը, եւ այլն: Անշուշտ նկատի կ՝առնուին եթէ ընտանիքին մէջ յատուկ պարագաներ կան, օրինակ՝ զոհուած, վիրաւոր, անկար, եւայլն:

Այսուհանդերձ կ՝ընդգծեմ, որ մարմինիս դիմողներու ջախջախիչ մեծամասնութիւնը կ՝օգտուի օժանդակութիւններէն:

Հ/ Գո՞հ էք ձեզի հասած օժանդակութեան չափէն, անիկա կը բաւարարէ ձեր կարիքներուն:

Պ/ Իրապաշտ ըլլալու համար պէտք է ըսել, որ սուրիահայութիւնը յատկապէս հալէպահայութիւնը կը դիմագրաւէ անսովոր պատերազմական վիճակ, որուն պատճառով կարիքները շատ մեծ են, իսկ բաւարարելու հարցը՝ համեմատական է: Եթէ օժանդակութիւնը միայն գոյատեւելու համար է՝ որոշ չափով բաւարարուած ենք: Սակայն եթէ նպատակը գաղութ պահել է վստահ անբաւարար են անոնք, թէեւ աշխարհասփիւռ հայութիւնը ճիգ չխնայեց հալէպահայութեան ապրած դժուար պայմաններուն մէջ օժանդակելու անոր եւ մենք միշտ երախտապարտ պիտի ըլլանք բոլոր աջակցողներուն:z6

Հարկաւոր է նկատի ունենալ այն պարագան եւս, որ մենք այսօր տակաւին կը խօսինք պատերազմական տագնապին մէջ յառաջացած կարիքներուն օժանդակելու մասին, սակայն վաղը երբ իրավիճակը բարելաւուի պիտի մտածուի նաեւ վերականգնման աշխատանքներուն մասին, որոնք առանձին օժանդակութեան կարիքն ունին եւ նոյնքան կարեւոր են, որքան տագնապի կարիքները…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles