ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԴՐԱՄԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 16 Second
business millionaire over white - dollars coming down
business millionaire over white – dollars coming down

Գէորգ Պետիկեան

Միտքս կրկին մնացած է շուարած եւ մինակ: Զանազան եւ բազմազան “կէտեր“, թէեւ ներսս կը տաքցնեն, սակայն զիս ալ կտոր կտոր կÿընեն: Այս անգամ նոր մարդկութեան գիտակցութիւնն է զիս մտահոգողը: Պէտք է իրականութիւնը տեսնել եւ հանդիպիլ կÿըսեմ:

Ահա կեանքի շիտակ ճանապարհը:

Միւս կողմէ ալ կը կարծեմ, որ ժամանակը հասած եւ նոյնիսկ անցած է, որ մենք մեր այս ձեւապաշտ ու մակերեսային իրավիճակէն դուրս բերենք մենք զմեզ: Թերեւս բազմաթիւ անգամներ կրկնած եմ, թէ երբ ամէն բան կը նիւթականանայ կեանքը կը դառնայ անկենդան:

Մարդ եւ դրամ: Լաւ կարդացէ՛ք: Մէյ մը ձախէն, մէյ մըն ալ աջէն: Յստակացնեմ:

Կար ժամանակ, երբ մարդիկ աւելի տոկուն էին իրենց հաւատքին մէջ, աւելի խոնարհ՝ իրենց ծառայութիւններուն, աւելի ուղղամիտ՝ իրենց կեցուածքներուն եւ աւելի համեստ իրենց բարեգործութիւններուն։ Անյիշելի ժամանակներու մասին չէ խօսքս, այլ՝ մեր մօտիկ անցեալին ապրած դէմքերու մասին, որոնք դիմագիծ եւ ինքնութիւն տուած են մեզի բոլորիս:

Հիմա հարց կու տամ ես ինծի. արդեօք յանկարծ մեզի ի՞նչ եղաւ: Կամ մեր մէջ եւ կամ մեր մօտ ի՞նչ պատահեցաւ, որ այսպէս փոխեցինք մեր դիմագիծը, մեր դէմքը, մեր նկարագիրը, մեր աշխատելաձեւը:

Տեսնուած է եւ այս մէկը զգալի երեւոյթ է, թէ մեր մօտ ալ ժամանակներէ ի վեր արմատացած է տեսակ մը այլ պաշտամունք, որ իմ կարծիքով նոյնիսկ աղանդներէն աւելի վտանգաւոր է: Այդ ինչպէս կÿըսեն ,արծաթի“ կամ դրամի պաշտամունքն է: Կարծես, նիւթի երկրպագուներ դարձած ենք:

Մէյ մը ձեր շուրջը նայեցէ՛ք: Լաւ նայեցէ՛ք: Ամէն ,բան“ դրամով կÿըլլայ, կը դառնայ, կը սահմանուի, կÿարժեւորուի: Ամէն արժէք, մտային թէ հոգեւոր, դրամով կը կշռուի ու կը չափուի: Այս արդէն մեզ կը տանի դէպի դժբախտութիւն եւ ձախողութիւն: Ձեւականութիւն: Մակերեսային արժէք:

Արդեօ՞ք դրամը աւելի խելացի կը դարձնէ մեզ: Արդեօ՞ք դրամը նոյնիսկ իմաստուն կÿընէ: Ահա քեզի նիւթապաշտութիւն:

Այս կը նշանակէ նաեւ.- եթէ դրամ ունիս. ,մեծ“ կþըլլաս. կամ՝ արդէն իսկ ,մեծ“ ես եւ կամ ալ ,մեծերէն“ մէկն ես ու որոշ յարգանքի արժանի կը դառնաս: Ձախէն աջէն ու ամէն կողմէն, նախագահէն մինչեւ հոգեւոր պետեր, մինչեւ տակաւին չեմ գիտեր… ,վրադ“ յարգանք կը թափեն: Ա՜խ այս դրամը:

Դրամ ըսի եւ այս օրերուն միայն ,կանաչը“, տոլարը: Այդ դրամէն շատ ունիս արդէն ,մարդոց“ աչքին մեծ մըն ես: Յատուկ տեղ ունիս: Ժողովներէ ներս աթոռ ունիս: Ըսելիք ունիս, եթէ նոյնիսկ խօսիլ չգիտնաս: Պաշտօն, աթոռ եւ շքանշաններ: Քեզ կը պատուեն: Քեզ կը մեծարեն:

Ահա թէ ինչո՞ւ ես ու ինծի նման շատեր՝ այս օրերուն իսկ տակաւին Պարոնեան մը կը փնտռենք:

Օտարամուտ բարքերու ներխուժումի այս օրերուն, կարծես կորսնցուցած ենք հայ մարդու աւանդական դիմագիծին դրական կողմերը։

Յստակ է: Բոլորս ալ կþապրինք խառն ժամանակներու մէջ, որոնց դրական եւ բացասական անդրադարձներէն անմասն չենք կրնար մնալ։ Աշխարհի հայութիւնը նաեւ կþապրի իր ազգային ու մշակութային դարաւոր ինքնութիւնը պահպանելու անխուսափելի հարցը։ Այսօր ալ, մեր կեանքէն ներս, Հայաստանի մէջ թէ այլուր, կը դիմագրաւենք լուրջ տագնապներ։ Ազգային, հոգեւոր ու բարոյական արժէքներու անկումը, մշակութային կեանքի նահանջը, անաչառ ու հզօր ղեկավարութեան նօսրացումը եւ տակաւին ընկերային ու տնտեսական բազմաթիւ տագնապներ շրջապատած են մեր կեանքը, ամէն տեղ եւ ներքնապէս կը հիւծեն մեզ եւ մեզի հետ միատեղ՝ մեր ազգին մարմինը: Չմոռնանք, որ կար ժամանակ մենք մարդկութիւնը հարստացնող ազգ մըն էինք: Մենք ուրիշներուն՝ վատ կամ լաւ, չենք նմանիր: Պէտք չէ որ նմանինք: Չմոռնանք նաեւ, որ կան նաեւ եզակիներ, որոնց բացառութիւն անունը կու տանք, խոնարհաբար: Բայց, բոլորն ալ եզակիներու շարքին չենք կրնար դասուիլ:

…Պահպանենք մեր մնայուն արժէքները. կը կրկնեմ անմիջական շրջապատիս: Չպարենք ուրիշներու ,պարը“: Մենք գոնէ ձեւով մը տարբերինք այդ ուրիշներէն: Ու լաւ յիշենք, որ այս մտքի շարունակութիւնը միայն կախեալ է մեզմէ, այլ խօսքով մեր ընտանիքներէն: Պարտաւոր ենք ամէն գնով պահել մեր ունեցած արժէքները, զանոնք միացնելով համա-մարդկային արժէքներուն: Պահպանենք, փայփայենք մեր ունեցածը, նեղ սահմաններէն դուրս գալով՝ համահայկական եւ ազգային մտածողութեամբ: Այն ժամանակ մարդիկ պիտի հաստատեն, թէ դրամը ամէն ինչ չէ:

Տանք իւրաքանչիւրին իր արժանի տիտղոսն ու արժէքը: Անշահախնդիր: …Ու այս բոլորին համար դիմենք ո՛չ թէ կիսամիջոցներու, այլ՝ արմատական կարգադրութիւններու, շրջանցելով անմիջականն ու մակերեսայինը, շահագրգռութիւնն ու երեւելու տենչը: Փորձենք: Անպայմանօրէն փորձենք, ոչ թէ խօսքով կամ թուղթի վրայ, այլ՝ գործնական: Նոր ոճով: Նոր մօտեցումով: Արդար եւ անաչառ: Հաւատացէ՛ք բան չենք կորսնցներ:

Մնացեալը դուք գիտէք: Մեղքը ձեր վիզը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles