ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- ԾԵ­ՐԱ­ԿՈՒ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊՐԱՈՒՆԶ­ՊԸՐ­ԿԸՐ ԿԸ ՇՆՈՐՀ­Ա­ՒՈ­ՐԷ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵ­ՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ ՎԱՀ­ՐԱՄ ՆԱ­ՀԻԿ­ԵԱ­ՆԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 40 Second

DSC_0030_001e DSC_0115_001eԼու­սան­կար­ներ` Ժի­րայր Յով­սէփ­եան

 

  Դեկ­տեմ­բեր 8-ին, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկեղեց­ւոյ մէջ, յանձին հո­վիւ` Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եա­նի, պաշ­տօ­նա­կան յայ­տագ­րով մը, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն փրկուած Վահ­րամ Նա­հիկ­եա­նի (այժմ Նիւ Հեմ­շը­րաբ­նակ) 101ամ­եա­կը:

Ծե­րա­կու­տա­կան Ուիլ Պրաունզ­պըր­կըր եւ Մի­տըլ­սեքս շրջա­նի ոս­տի­կա­նա­պետ (շե­րիֆ) Փի­թըր Գու­թուճ­եան ներ­կայ եղան այս ձեռ­նար­կին:

DSC_0066_001eՎահ­րամ Նա­հիկ­եա­նի պատ­մու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց անոր թո­ռը` Անա­հիտ Նա­հիկ­եա­նը` նշե­լով, որ իր պա­պը կը մարմ­նա­ւո­րէ նա­եւ նա­խորդ եր­կու սե­րունդ­նե­րուն հան­դէպ իրա­կա­նաց­ուած հա­լա­ծանք­ներն ու կրած չար­չա­րանք­նե­րը: Նա­հիկ­եա­նի հայ­րը` մտա­ւո­րա­կան Նշան Նա­հիկ­եա­նը, ըն­տա­նի­քի միւս ան­դամ­նե­րուն հետ սպանն­ուած էր 1915ին, իսկ մեծ հայ­րը` տէր Վահ­րամ քա­հա­նայ Նա­հիկ­եա­նը, 1895ի հա­միտ­եան ջար­դե­րուն ըն­թաց­քին սպանն­ուած էր: Անա­հիտ Նա­հիկ­եան աւել­ցուց թէ իրենց ըն­տա­նի­քի ընդ­հա­նուր անց­եա­լի հայ­կա­կան ժա­ռան­գու­թիւնը այ­սօր կեն­դա­նի է բո­լո­րին մէջ եւ անոնք կը շա­րու­նա­կեն վե­րա­կա­ռու­ցել հայ տունն ու նպաս­տել անոնց զար­գաց­ման` ներ­կա­յաց­նե­լով քրիս­տո­նէ­ա­կան հա­ւատքն ու ըն­տա­նե­կան ար­ժէք­նե­րը եDSC_0100_001e DSC_0164_001eւ մեր հայ­կա­կան ժա­ռան­գու­թիւնը:

DSC_0077_001eDSC_0128_001e  Ծե­րա­կու­տա­կան Ուիլ Պրաունզ­պըր­կըր յա­տուկ յու­շան­ուէր մը յանձ­նե­լով, յայտ­նեց թէ իրեն հա­մար միշտ շատ կա­րե­ւոր եւ խրա­խու­սե­լի եղած է յար­գան­քը վե­րապ­րած­նե­րու նկատ­մամբ:Անի­կա մե­զի կը յի­շեց­նէ, թէ որ­քան կա­րե­ւոր է մեր միտ­քին մէջ պա­հե­լու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը կան­խար­գի­լե­լու առա­քե­լու­թիւնը:

Օր­ուան հան­դի­սա­վա­րը` Լա­լիկ Մըսր­եան, իր կար­գին յայտ­նեց թէ  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը վե­րապ­րած­նե­րու հետ հան­դի­պու­մը ան­բա­ցատ­րե­լի փոր­ձա­ռու­թիւն է: Երբ կը նա­յիմ անոնց աչ­քե­րուն, կար­ծես կը տես­նեմ այն բո­լոր սար­սափ­նե­րը, զորս տե­սած են այդ աչ­քե­րը. կը լսեմ օգ­նու­թեան աղերս­նե­րուն ար­ձա­գան­գը: Եւ երբ կը տես­նեմ, որ այդ աչ­քե­րը դեռ ու­նակ են ժպտա­լու եւ նա­յե­լու ցա­ւէն ան­դին, ապա կը խո­նար­հիմ մարդ­կա­յին ոգիի հզօ­րու­թեան եւ տո­կու­նու­թեան առ­ջեւ, եզ­րա­կա­ցուց ան:

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles