«Հ.Օ.Մ.-Ը ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԱՄԷՆ ԳՆՈՎ ԶՈՀՈՒԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐՈՒ ԶԱՒԱԿՆԵՐԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ», ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏՈՒՀԻ ԳԱՐՈԼԻՆ ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 10 Second

U.Caroline

Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք հարցազրոյց մը, կատարուած ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ի խմբագրութեան կողմէ, Հ.Օ.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետուհի Գարոլին Շմաւոնեանի հետ: Բնականաբար կիզակէտը՝ Արցախի վերջին անցուդարձերն են եւ Հ.Օ.Մ.-ի կատարած եւ կատարելիք աշխատանքները.-

Հ.- Արցախի վերջին իրադարձութիւններու լոյսին տակ, կարելի՞ է մանրամասնօրէն տեղեկացնել Հ.Օ.Մ.-ի գործունէութեան մասին:

Պ.- Առաջին օրէն իսկ, Հայաստանի մեր միաւորը կարողացած է հաւաքել մեծ քանակութեամբ հարկ եղած հագուստեղէն, գուլպաներ, բուրդէ ծածկոցներ եւ այլ պիտոյքներ, որոնք 210 ծրարներով ուղարկուած են զինուորական հիւանդանոցներ. յաջորդիւ, միատեղուած են դեղօրայք եւ ուտեստեղէններ, որոնք նոյնպէս ուղարկուած են բանակին՝ բաժնելու համար ուր որ կարիքը կայ։
Բազմաթիւ ընտանիքներ վտանգուած շրջաններէ, փոխադրուած ըլլալով ապահով վայրեր՝ Հ.Օ.Մ.-ի ընկերուհիներու անձնական ջանքերով, ստացած են ըլլայ դրամական, ըլլա՛յ հարկ եղած ուտեստեղէնի, հանդերձանքի, առողջապահական եւ այլ անմիջական կարիքները գոհացնող օգնութիւնը։
Մեր ընկերուհիները՚ կը շարունակեն այցելել զինուորական հիւանդանոցները, ապահովելով հոն բժշկական խնամքի տակ եղող վիրաւորներուն այլազան կարիքները, ըստ պահանջի, նոյնատեն ցուցաբերելով իրենց քրոջական ու մայրական գթառատ սէրն ու գուրգուրանքը։

Հ.- Ընկերային ծառայութեան գծով ալ, ստեղծուած է բարդ կացութիւն: Ի՞նչ են դժուարութիւնները:

Պ.- Առաջին հերթին, թշնամի հրթիռներու թիռախ դարձած ու աւերուած աւաններու անտուն մնացած ընտանիքներու առժամեայ տեղաւորման եւ, ընկերային պետական ծառայութիւններուն կողքին, բարեգործական ու մարդասիրական կազմակերպութիւններու ջանքերով, անոնց ֆիզիքական թէ հոգեկան կարիքներուն հասնելու հարցն է։ Այս մարզէն ներս, Հ.Օ.Մ.-ի 106-ամեայ
Փորձառութիւնը դեր ունի կատարելիք, եւ ամէն մէկ Հ.Օ.Մ.-ուհի կը գիտակցի այդ իրողութեան ու, հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն, 8bdebc2d-c73a-48cb-a91c-aeefdf906c65պատրաստ է իր վրայ դրուած պարտականութիւններուն տէր կանգնելու։8b2b619e-17e1-4a56-a6a2-d710d31efdd5

Այս ուղղութեամբ, արդէն աշխատանք կը տարուի Սփիւռքի մեր կառոյցներուն կողմէ՝ գաղութներու ներուժը ի սպաս դնելու հայրենի վթարուած շրջաններու վերակառուցման եւ վերաշխուժացման, միշտ գործակցելով եւ մնալով հայրենի իշխանութիւններու տրամադրութեան տակ։

Հ.- Արցախի եւ Հայաստանի Հ.Օ.Մ.-ի մարմինները միասնաբար կը գործեն, եւ վստահաբար կարիքը ունին սփիւռքի օժանդակութեան: Այս գծով, առաջնահերթութիւններ կա՞ն, որոնց լուծման համար, պէտք է որ շտապօրէն գործի լծուիլ:

Պ.- Հայ Օգնութեան Միութիւնը, 26 երկիրներու իր Համահայկական միջազգային կառոյցով, կը գործէ որպէս միակա՛մ միութիւն, սփիւռքեան եւ հայրենի իր բոլո՛ր միաւորներով։ Նշեցի արդէն առաջնահերթ այն հարցերը որոնց շտապ լուծումները կը կարօտին Արցախի եւ Հայաստանի մեր կառոյցներուն հետ համադրեալ աշխատանքի՝ որ արդէն իսկ առաջին օրէն կը գործադրուին ըստ երկու հանրապետութիւններու իշխանութիւններուն ցուցմունքներուն։
Նշենք որ Արցախի մեր հայրենակիցները, իրենց զինեալ ուժերով, ներկայ մեր աշխատանքներու բերմամբ, աւելի ամուր եւ ապահով կը զգան ի տես այն իրողութեան՝ թէ իրենց կողքին կանգնած է ամբո՛ղջ մէկ ազգ, միացեա՛լ կամքով եւ ուժով։ Հայրենի մեր միաւորները կ՚այցելեն հիւանդանոցներ ուր կը խնամուին վիրաւոր զինուորներ որոնց կը մատուցեն հարկ եղած առողջապահական, սննդային եւ այլ պիտոյքներ, ըստ կարիքի։ Հ.Օ.Մ.-ուհիները, իրենց նախաձեռնութեամբ ու սեփական միջոցներով՚, ապրիլ 3-ին, սննդամթերք ու հագուստ հասցուցած են Թալիշի, Մադաղիսի եւ Մարտակերտի բնակիչներու –մօտ 20 ընտանիք, շուրջ 100 անձերէ բաղկացած — որոնք ժամանակաւորապէս բնակութիւն են հաստատած Ստեփանակերտի եւ մօտակայ համայնքներու մէջ։ Ամսու 6-ին, Հայաստանի Հ.Օ.Մ.-ի միաւորի հաւաքած ներքնաշորեր ու գուլպաներ բաժնուած են հանրապետական հիւանդանոցի 210 վիրաւոր զինուորներու։38137488-7c09-4b9b-9a85-b34c89ae0cf5
Ցայսօր, Արցախի շտապ օգնութեան համար, կարելի եղած է հաւաքել 53,633 տոլար: Կարելի է 973a5b87-d1e9-4abf-868a-60ac2a9d0e7fնուիրատուութիւններ կատարել, շրջաններու Հ.Օ.Մ.-ի մասնաճիւղերուն, կամ այցելել.- http://ars1910.org:
Հոս տեղին է նշել թէ, «Սօսէ» մանկապարտէզի հանգանակութեան աշխատանքները կը շարունակուին եւ բացման հանդիսութիւնը տեղի պիտի ունենայ 2017-ին:

Հ.- Սահմանամերձ գիւղերու վերանորոգման առնչութեամբ, աշխատանքներ կը կատարուի՞ն:

Պ.- Սահմանամերձ գիւղերու վերանորոգման հարցը, որ Ներկայիս կ՚առնչուի կրակմարի անընդմէջ հաստատման հետ — նկատի առնելով ազէրի ուժերու կողմէ պարբերաբար ի գործ դրուած խախտումները — կախեալ է հայրենի իշխանութիւններու ցուցմունքներէն։ Հետեւաբար, ամէն հաւանականութիւններու առջեւ պատրաստ գտնուելու համար, ներկայիս կը բազմապատկենք ՀՕՄ-ի դրամահաւաքի աշխատանքները բոլո՛ր շրջաններէ ներս։

Հ.- Հետզհետէ կը նշուի դիակներու փոխանակման մասին: Այս գծով, գործակցաբար Միջազգային Կարմիր Խաչին հետ, աշխատանքներ կը կատարուի՞ն եւ ու՞ր հասած է գործընթացը:

Պ.- Դիակներու փոխանակման հարցի գործընթացը կը կատարուի երկու հակառակորդ կողմերու անձնակազմերու կողմէ, Միջազգային Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի հսկողութեան ներքեւ. Միջազգային ընկալեալ օրինադրութեամբ, Հայ Օգնութեան Միութիւնը դուրս կը մնայ այդ շրջագիծէն։ Ներկայիս, իր կանոնագրային իրաւասութիւններուն վրայ հիմնուած, Հ.Օ.Մ.-ը լծուած է իր մարդասիրական 794e36b6-17e5-436b-8e48-d66420cc6abcաշխատանքներուն՝ հասցնելով իր օգնութիւնը հայրենի վնասուած շրջաններու բնակչութեան։44b73c81-1f0b-4361-bdb1-430a124f0c9a
Այս նպատակադրումով, շարունակելով սկսուած աշխատանքը, Հ.Օ.Մ.-ը, վերջերս, բանակայիններուն ուղակեր է 60 ծածկոց, 150 ներքնաշոր եւ 150 զոյգ գուլպայ։ Ապրիլ 7-ին, Հ.Օ.Մ.-ուհիներ այցելած են մանկաբուժարան՝ Մարտունիի շրջանէն երկու վիրաւոր մանուկներու, որոնց նուիրած են դրամական օգնութիւն ու զանազան նուէրներ։ Յաջորդ օրը, Հ.Օ.Մ.-ի Հայաստանի միաւորէն ստացուած սննդամթերք, պահածոներ, քաղցրեղէններ եւ հագուստներ բաժնուած են Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ գիւղերու — ներկայիս Ստեփանակերտ ապաստանած — շուրջ 290 բնակիչներուն։ Նոյն օրուայ իրիկուան, Հ.Օ.Մ.-ի Արցախի միաւորը 40 քիլոկրամ շաքարաւազ, 40 քիլոկրամ բրինձ, 20 քիլոկրամ հնդկաձաւար եւ 40 քիլոկրամ մակարոն բաժնած է հետզհետէ բազմացող տարահանուած ընտանիքներու։
Հայաստանի Հ.Օ.Մ.-ի Շրջանային վարչութեան կարգադրութեամբ, Ստեփանակերտ, Մարտակերտ եւ Մեխակաւան ուղարկուած է մեծ քանակութեամբ դեղօրայք, սննդեղէն, հագուստեղէն, ծխախոտ, մոմ, լուսարձակներ ու տաք ծածկոցներ։ Հ.Օ.Մ.-ուհիներ այցելեր են Գորիսի, Սիսեանի հիւանդանոցներուն մէջ բուժուող, նաեւ Երեւանի Մուրացանի զինուորական հիւանդանոց տեղափոխուած վիրաւորներուն։ Այս, եւ նման աշխատանքներով կը շարունակուի — ու պիտի՛ շարունակուի — Հ.Օ.Մ.-ի բարեսիրական ազգանուէր գործունէոըթիւնը, մինչեւ որ հերոսական Արցախի այս վերջին մարտնչումներուն պատճառած վէրքերն ու ցաւերը հեռաւոր յուշ դառնան։
Հուսկ, Հ.Օ.Մ.-ը պատրաստ է ամէն գնով զոհուած ազատամարտիկներու զաւակները հովանաւորելու:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles