Հ.Յ.Դ.-Ի ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻ­ՉԸ ԸՆՏՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ԸՆ­ԿԵՐ­ՎԱՐ ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱՅ­ՆԱ­ԿԱ­ՆԻ ՓՈԽ­ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

 ԵՐԵ­ՒԱՆ, Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ դիւան.- Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի 24րդ հա­մա­գու­մա­րը իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Օգոս­տոս 30ին, Քէյփ Թաու­նի (Հա­րա­ւա­յին Ափ­րի­կէ) մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ աւե­լի քան հա­րիւր կու­սակ­ցու­թիւն­ներ եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ ներ­կա­յաց­նող չորս հա­րիւր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու: Հա­մա­գու­մա­րին բնա­բանն է Նոր մի­ջազ­գայ­նա­կա­նու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան նոր մշա­կոյ­թի հա­մար: Հա­մա­գու­մա­րը հիւ­րըն­կա­լած է Ափ­րիկ­եան ազ­գա­յին քոնկ­րէսը (ANC): Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի 24րդ հա­մա­գու­մա­րին նա­խոր­դեց նոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան Խոր­հուր­դի նիս­տը:

 

Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ հա­մա­գու­մա­րին կը մաս­նակ­ցի Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ եւ Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի մօտ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մարիօ Նալ­պանտ­եա­նը:

 

Հա­մա­գու­մա­րի գլխա­ւոր օրա­կար­գե­րէն են կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան ընտ­րու­թիւն­նե­րը, որոնք կը կա­յա­նան բա­րե­փոխ­ուած օրէնք­նե­րու հի­մամբ: Օգոս­տոս 30ին, մրցա­կից չու­նե­նա­լու պատ­ճա­ռով բաց քու­է­ար­կու­թեամբ կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ վե­րընտր­ուե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի ՓԱ­ՍՈՔ կու­սակ­ցու­թեան նախ­կին ղե­կա­վար եւ երկ­րի նախ­կին վար­չա­պետ Ճորճ (Էոր­ղոս) Փա­փանտ­րէ­ուն: Քուէ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար վե­րընտր­ուե­ցաւ Լուիս Այա­լան. միւս թեկ­նա­ծուն  Շուէ­տի Սոց­ի­ալ դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան նախ­կին ղե­կա­վար Մո­նա Սա­լինն էր: Նոյն օրը տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­եւ 33 փոխ­նա­խա­գահ­նե­րու ընտ­րու­թիւնը:

 

Այլ Եւ­րո­պա տա­րա­ծաշր­ջա­նէն փոխ­նա­խա­գահ ընտր­ուե­ցաւ Մարիօ Նալ­պանտ­եան: Նոյն տա­րա­ծաշր­ջա­նէն ընտր­ուե­ցան նա­եւ Քե­մալ Քը­լըճ­տա­րօղ­լուն (Թուրք­իա, Ժո­ղովր­դա­հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար), Մար­ի­ան Լու­պուն (Մոլ­տով­իոյ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ) եւ Հել­կա Փե­տեր­սը­նը (Նոր­վեկ­իա, Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան փոխ­նա­խա­գահ):

 

Կազ­մա­կեր­պա­կան հար­ցեր օրա­կար­գով, Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի հա­մա­գու­մա­րը հաս­տա­տեց Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի խոր­հուր­դի որո­շում­նե­րը` Ար­դար Ռու­սաս­տան կու­սակ­ցու­թեան լի­ի­րաւ ան­դա­մի, ինչ­պէս նա­եւ Թուրք­իոյ մէջ գոր­ծող քրտա­մէտ Խա­ղա­ղու­թիւն եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան (BDP) խորհր­դակ­ցա­կան ան­դա­մի կար­գա­վի­ճակ տա­լու մա­սին:

 

Վրաս­տա­նէն որ­պէս հրա­ւիր­եալ հա­մա­գու­մա­րին կը մաս­նակ­ցէր Վրաս­տա­նի զար­գաց­ման հա­մար Ըն­կեր­վար ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւնը: Ատր­պէյ­ճա­նի Ըն­կեր­վար ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան հե­ռա­ցու­մէն ետք կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ չկայ այդ երկ­րէն:

 

Մին­չեւ այս հա­մա­գու­մա­րը, ԱՊՀ եր­կիր­նե­րու կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն միայն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ու­նէր լի­ի­րաւ ան­դա­մի կար­գա­վի­ճակ: Հ.Յ.Դ. ան­դամ Մար­իա Թի­թիզ­եա­նը կազ­մա­կեր­պու­թեան փոխ­նա­խա­գահ էր, իսկ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Մարիօ Նալ­պանտ­եա­նը` ԱՊՀ, Կով­կա­սի եւ Սեւ­ծով­եան եր­կիր­նե­րու յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ:

 

 


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles