Հ.Յ.Դ.-Ի ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ՈՒ­ՂԵՐ­ՁԸ` ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ՐԴ ՏԱ­ՐԵ­ԴԱՐ­ՁԻՆ ԱՌ­ԹԻՒ

0 0
Read Time:1 Minute, 30 Second

P1 ARTSAKH  Սի­րե­լի Հայ­րե­նա­կից­ներ,

Փետր­ուա­րի 20-ին, լրա­նում է Ար­ցախ­եան Շարժ­ման 25-րդ տա­րե­դար­ձը: Ար­ցախ­եան պայ­քա­րի շնոր­հիւ ազա­տագր­ուեց մեր հայ­րե­նի­քի մի հատ­ուա­ծը, ստեղծ­ուեց մեր նո­րօր­եայ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւնը: Ար­ցախ­եան շար­ժու­մը հայ ժո­ղովր­դին վե­րա­դարձ­րեց հպար­տութ­իւն, սե­փա­կան ճա­կա­տա­գի­րը տնօ­րի­նե­լու, պայ­քա­րե­լու եւ յաղ­թե­լու վճռա­կա­նու­թիւն: Յաղ­թա­նա­կը հնա­րա­ւոր դար­ձաւ հայ ժո­ղովր­դի մի­աս­նա­կա­նու­թեան, հա­մա­հայ­կա­կան նե­րու­ժի մէկ­տեղ­ման, անմ­նա­ցորդ նուի­րու­մի շնոր­հիւ:

Այ­սօր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնը, Ար­ցա­խը, հա­մայն հա­յու­թիւնը նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րի առ­ջեւ են: Պար­տա­ւոր ենք գի­տակ­ցել, որ մեր ոգու եւ հա­մա­տեղ ջան­քի պահ­պան­մամբ է հնա­րա­ւոր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հզօ­րա­ցու­մը, հա­յու­թեան իղ­ձե­րի իրա­կա­նա­ցու­մը, Ար­ցախ­եան ազա­տա­մար­տի ձեռք­բե­րում­նե­րի իրա­ւա­կան ամ­րագ­րու­մը:

Հայ­րե­նա­կից­ներ,

Շնոր­հա­ւո­րում ենք բո­լո­րիս Ար­ցախ­եան Շարժ­ման 25-րդ տա­րե­դար­ձի կա­պակ­ցու­թեամբ: Հա­մոզ­ուած ենք‘ Ար­ցախ­եան Շարժ­ման գա­ղա­փար­նե­րը մեր գա­լիք յաղ­թա­նակ­նե­րի ու­ղե­նիշն են:

 

ՀԱՅ ՅԵ­ՂԱ­ՓՈ­ԽԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ

Փետր­ուար 20, 2013

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles