Հ․Հ․ Նախկին նախագահ՝ Ռոպերթ Քոչարեանի Նկատմամբ Մեղադրանք

0 0
Read Time:1 Minute, 23 Second

ԵՐԵՒԱՆ․-  Յու­լիս 26-ի յետ­մի­ջօրէին , Հայաս­տա­նի երկրորդ նա­խագահ Ռոպերթ Քո­չարեան ներ­կա­յացաւ Յա­տուկ Քննչա­կան Ծա­ռայու­թեան կեդրոն, ուր տե­ղի ու­նե­­ցաւ Մարտ 1-ի գոր­­ծով իր հար­ցա­քննու­թիւնը:
Յա­տուկ Քննչա­կան Ծա­ռայու­թեան հրա­պարա­կած հա­ղոր­դագրու­թեան մէջ կը նշուի, թէ․- “2008 թուակա­նի Մար­տի 1-ից 2-ն ըն­կած ժա­մանա­կահա­տուա­ծում Երե­ւան քա­ղաքում տե­ղի ու­նե­ցած իրա­դար­ձութիւննե­րի վե­րաբե­րեալ ՀՀ Յա­տուկ քննչա­կան ծա­ռայու­թիւնում քննուող քրէական գոր­ծով նա­խաքննու­թեան ըն­թացքում ձեռք բե­րուած ապա­ցոյցնե­րի բա­ւարար հա­մակ­ցութեան հի­ման վրայ 2018 թուակա­նի Յու­լի­սի 26-ին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան պաշ­տօ­նաթող նա­խագահ Ռո­բերտ Քո­­չարեանին մե­ղադ­րանք է առա­ջա­դ­րուել Հ․Հ․ քրէական օրէնսգրքի 300.1-ին յօ­դուա­ծի 1-ին մա­սով այն բա­նի հա­մար, որ նա այլ ան­ձանց հետ նախ­նա­կան հա­մաձայ­նութեամբ տա­պա­լել է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը”։

Այլ փոխանցումով մը, Հայաստանի Հանրապետութեան Յատուկ Քննչական Ծառայութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) ընդհանուր քարտուղար Եուրի Խաչատուրով «Մարտի 1»-ի գործով` վկայի կարգավիճակով այցելած է ծառայութեան կեդրոն, եւ իր կարգին հարցաքննութեան ենթարկուած։:
Քոչարեան մեկ­նա­բանե­լով այս վեր­ջին զար­գա­ցումնե­րը յայ­տնեց,- “Ինձ ներկայացուած մեղադրանքը յօրինուած է եւ շինծու։ Սա ակնյայտ քա­ղաքա­կան հե­տապնդում է, վան­դեթա”։

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles