ՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔՀՆՅ. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 35 Second

p 7 amer  Der Torkom[1] Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Թե­միս Առաջ­նորդ՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եան, Թե­միս Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնը եւ Հո­գե­ւո­րա­կա­նաց Դա­սը խոր ցա­ւով կը գու­ժեն վախ­ճա­նու­մը Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­ՆԻ որ պա­տա­հե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի, 3 Սեպ­տեմ­բեր, 2009-ին, Պոս­թը­նի մէջ:

Վախ­ճան­եալ Տէր Հօր Տան Կար­գը կա­տար­ուե­ցաւ Երեք­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 8, 2009-ին, ապա յա­ջորդ օր՝ Սեպ­տեմ­բեր 9-ին, վեր­ջին Օծ­ման Կար­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոս­թը­նի Սուրբ Ստե­փա­նոս եկե­ղեց­ւոյ մէջ:

Թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Քէյմպ­րիճ  Մե­սե­չու­սէցի Մաունթ Օպըրն գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ: Թա­ղու­մէն ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­ճաշ: Տան Կար­գի եւ Թաղ­ման արա­րո­ղու­թեանց մաս­նակ­ցե­ցան Գա­նա­տա­յի Թե­միՆերկայացուցիչը եւ Թե­միս Հո­գե­ւո­րա­կա­նաց Դա­սը:

Յա­նուն Թե­միս Հո­գե­ւո­րա­կա­նաց Դա­սուն, եկե­ղե­ցա­կան ու ազ­գա­յին մար­մին­նե­րուն եւ հա­մօ­րէն հա­ւա­տաց­եալ ժո­ղո­վուր­դին, խո­րին ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ կը յայտ­նենք լու­սա­հո­գի Տէր Հօր երէցկ­նոջ, դուստ­րե­րուն եւ բո­լոր հա­րա­զատ­նե­րուն:

ԴԻՒԱՆ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ

 

ՄԱ­ՀԱԶԴ

 

Պոս­թը­նի »Սար­դա­րա­պատ« Կո­մի­տէն կը գու­ժէ մա­հը, տա­րի­ներ շա­րու­նակ Սուրբ Ստե­փա­նոս (Ուա­թըր­թաուն) եկե­ղեց­ւոյ ծա­ռա­յած՝

 

Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­Նի

որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սեպ­տեմ­բեր 3, 2009-ին:

 

ՑԱ­ՒԱԿ­ՑԱ­ԿԱՆ

»Հայ­րե­նիք« Շաբաթաթերթը կը գու­ժէ մա­հը հաս­տա­տու­թեանս մօ­տիկ բա­րե­կամ՝ Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­Նի եւ իր խոր ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը կը փո­խան­ցէ ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րուն:

 

ՀԱՆ­ԳՈՒՑ­ԵԱԼ՝ ՏԷՐ ԹՈՐ­ԳՈՄ

ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

 

Երբ  հե­ռանում են մար­դիկ աշ­խար­հից,

Ու երբ վառ­ւում են բուր­վառ­ներն խնկի,

Զան­գերն են հնչում տխուր շա­րա­կան,

Թա­խիծն է պատ­ում խո­հե­րով ան­ձայն:

 

Երբ մա­հա­նում են մար­դիկ աշ­խար­հում,

Ու երբ  հա­ւա­տի մո­մերն են վառ­ւում,

Իշ­խող  անց­եա­լի յու­շե­րով բուր­եան,

Նրանց գո­յու­թեան լոյսն է վեր յառ­նում:

 

Յիշ­ւում են նրանք անստ­ուէր շո­ղով, 

Վճիտ, աներ­կիւղ, խո­յա­ցում­նե­րով,

Ու­րոյն ինք­նու­թեամբ, վե­հա­շուք պա­տուով,

Ապ­րում են յա­ւերժ՝ փառ­քի ճա­ճան­չով:

 

ԱՒԻԿ ՏԷ­ՅԻՐ­ՄԷՆՃ­ԵԱՆ

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles