ՀԱՅ ՊԱ­ՏԱ­ՆԻ­ՆԵ­ՐԻ ՀԱ­ՄԵՐ­ԳԸ “ՔԱՐ­ՆԸ­ԿԻ ՀՈԼ“Ի ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 3 Second

 Նիւ Եոր­քի “Ու­ղիղ օգ­նու­թիւն հայ ժո­ղովր­դի“ կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր` տոքթ. Սվետ­լա­նա Ամիր­խան­եա­նի ան­մի­ջա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ,

 Հոկ­տեմ­բե­րի 13-ին, Նիւ Եոր­քի հան­րա­յայտ “Քար­նը­կի Հոլ“ում տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Տա­ղան­դա­ւոր երե­խան­նե­րի եզ­րա­փա­կիչ հա­մեր­գը` նուիր­ուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Մի­աց­եալ Ազ­գե­րի Կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան քսա­նամ­եա­կին:

 Այս առի­թով շնոր­հա­ւո­րա­կան ող­ջոյ­նի ու­ղերձ­ներ էին յղել` Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նորդ` Խա­ժակ Ար­քե­պիս­կո­պոս Պար­սամ­եա­նը, Մե­ծի Տանն

 Կի­լիկ­իոյ Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նորդ` Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եա­նը, Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Թէ­քէեան Մշա­կու­թա­յին միու­թիւն­նե­րը, Նիւ

 Եոր­քի Մեթ­րո­փո­լի­թըն օփե­րա­յի նախ­կին մե­ներգ­չու­հի` Լու­սին Ամա­րան, ամե­րի­կա­հայ ան­ուա­նի դաշ­նա­կա­հար`Շա­հան Արծ­րու­նին, այլ կա­զա­կեր­պու­թիւն­ներ եւ ան­հատ­ներ:

 Հայ տա­ղան­դա­ւոր երե­խա­նե­րի եզ­րա­փա­կիչ հա­մեր­գին մաս­նակ­ցե­ցին շուրջ  երե­սուն    պա­տա­նի­ներ ու աղ­ջիկ­ներ, որոնց կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տը

 ներ­կա­նե­րի կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ: Հա­մեր­գա­յին ծրագ­րում հնչե­ցին` Կո­մի­տա­սի, Արամ Խա­չա­տուր­եա­նի, Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի, Էտ­կար Յո­հան­նիս­եա­նի եւ այլ յօ­րի­նող­նե­րի ստե­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ:

 Հա­մեր­գի վեր­ջում պա­տա­նի երա­ժիշտ­նե­րին եւ ան­ձամբ Սվետ­լա­նա Ամիր­խան­եա­նին շնոր­հա­կա­լա­կան եւ շնոր­հա­ւո­րա­կան խօսք ասաց` Մ.Ա.Կ.-ում Հ.Հ. մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան‘ Կա­րէն Նա­զար­եա­նը:

Լու­սան­կար­նե­րը`

հե­ղի­նա­կի ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Նիւ Եորք

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles