ՀԱՅ ԳՈՐ­ԳԱ­ՐՈՒԵՍ­ՏԷՆ ՆՄՈՅՇ­ՆԵՐ ԿԸ ՑՈՒ­ՑԱԴՐ­ՈՒԻՆ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԵԱՆ ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 9 Second

President Serzh Sargsyan visited the Museum of Armenian History.  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Ար­մէնփ­րէս“).- Հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­տիպ մշա­կոյ­թի լա­ւա­գոյն դրսե­ւո­րում­ներ հա­մա­րուող գոր­գե­րը Յուն­ուար 15-ին ներ­կա­յաց­ուե­ցան Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ:

p16 jj“Հայ­կա­կան գոր­գար­ուեստ` 17-19րդ դարաշրջան“ խո­րա­գի­րը կրող մշտա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին մէջ ներ­կա­յաց­ուե­ցան Հա­յաս­տա­նի ամե­նա­տար­բեր շրջան­նե­րու մէջ գործ­ուած 45 գոր­գեր: Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ներ­կայ էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նը, մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղոս­եա­նը եւ ու­րիշ­ներ: Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Անել­կա Գրի­գոր­եա­նը տե­ղե­կա­ցուց, որ ներ­կա­յաց­ուած 45 գոր­գե­րէն տա­սը, առա­ջին ան­գամ կը ցու­ցադր­ուէ­ին: Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ ընդ­հա­նուր առ­մամբ կը պահ­ուի 2500 գորգ:

p16 kԱմե­նա­հին հայ­կա­կան գոր­գե­րը կու­գան Վաս­պու­րա­կա­նէն, Սիւ­նի­քէն, Վա­նէն: Հնա­գի­տա­կան, ազ­գագ­րա­կան նիւ­թե­րը, պատ­մա­կան ու գի­տա­կան այլ իրո­ղու­թիւն­ներ կը վկա­յեն, որ գործ­ուածք­նե­րու եւ գոր­գե­րու ար­տադ­րու­թեան ակունք­նե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ կը հաս­նին հա­զա­րամ­եակ­նե­րու խոր­քե­րը:

p16 lori rug19Հայ­կա­կան գոր­գե­րը զար­դա­գիր “գրու­թիւն­ներ“ են, որոնց մէջ ի պահ տրուած են մեր նախ­նի­նե­րու` հնա­գոյն պատ­կե­րա­ցում­նե­րը, պաշ­տա­մուն­քը, կրօ­նը:

p16 rug15Անդ­րա­դառ­նա­լով հայ­կա­կան գոր­գե­րու առանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րուն` Անել­կա Գրի­գոր­եա­նը ըսաւ, որ հայ­կա­կան գոր­գին յա­տուկ յատ­կա­նի­շը յատ­կա­պէս գոյ­նի զա­նա­զա­նու­թիւնն է: Հայ­կա­կան գոր­գը աւան­դա­պահ է: “Ներ­կա­յաց­ուած են գոր­գի զար­դար­ման ողջ բազ­մա­զա­նու­թիւնը. երկ­րա­չա­փա­կան, բու­սա­կան, զար­դա­պատ­կեր­նե­րու փո­փո­խա­կան ըն­թաց­քը` շեշ­տե­լով ոչ միայն դե­կո­րա­տիւ նշա­նա­կու­թիւնը, այ­լեւ` դրան­ցում գաղտ­նագր­ուած խորհր­դան­շա­կան իմաստ­նե­րը“,- նշեց Անել­կա Գրի­գոր­եա­նը:

p16 shirvan_rug_cՆա­խա­գահ Սարգս­եան նա­եւ դի­տել տուած է Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ բաց­ուած Հայ գրատ­պու­թեան 500-ամ­եա­կին նուիր­ուած “Նոր Ջու­ղա. Հա­յոց տպագ­րու­թեան օր­րան“ ցու­ցադ­րու­թիւնը, որը կ՛ընդգր­կէ բա­ցա­ռիկ բնօ­րի­նակ­ներ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմ­ի­ած­նի թան­գա­րա­նի ու Մա­տե­նա­դա­րա­նի հա­ւա­քա­ծո­նե­րէն: Ցու­ցադ­րու­թեան մէջ ներ­կա­յաց­ուած են` ձե­ռա­գիր մատ­եան­ներ, Նոր Ջու­ղա­յի տպա­րա­նին մէջ տպագր­ուած առա­ջին գիր­քե­րը, Մատ­րա­սի, Կալ­կա­թա­յի մէջ հրա­տա­րակ­ուած հնա­տիպ նմոյշ­ներ, Մատ­րա­սի մէջ 1794 թ. հրա­տա­րակ­ուած հա­յե­րէն առա­ջին պար­բե­րա­կա­նը` “Ազ­դա­րար“, Նոր Ջու­ղա­յի հո­գե­ւոր մշա­կոյ­թին ու կեն­ցա­ղին բնո­րոշ նմոյշ­ներ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles