ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 99-ԱՄԵԱԿԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԱՂԹOՃԱԽՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:19 Minute, 12 Second

24 bolis1
 Քանի մը տարիէ ի վեր սովորութիւն դարձած է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան ի յի-շատակ ձեռնարկներուն, Աշխարհի զանազան գաղթօճախներու կողքին նաեւ կը նշուին Թուրքիոյ մէջ:

Արդարեւ, յաջորդաբար հինգերորդ տարին ըլլալով, Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ցե-ղասպանութեան զոհերու յիշատակի ոգեկոչման արարողութիւն: Ոգեկոչման նախա-ձեռնութիւնները ընթացք առին Հայտար փաշա երկաթուղային կայարանէն, ուր Ապ-րիլ 24, 1915-ին մահուան կ՛առաջնորդուէին 220 հայ մտաւորականներ: Նստացոյ-ցին մասնակիցները կը կրէին հայ մտաւորականներու նկարները: Խօսք առին Թուրքիոյ մարդու իրաւունքներու միութեան, “Ո՛չ ըսէ խտրականութեան ու ցեղա-պաշտութեան“ միութեան, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Եւրո-պական ժողովրդական հակացեղապաշտական շարժման ներկայացուցիչները:

Այնուհետեւ Շիշլիի հայկական գերեզմանատան մէջ յարգանքի տուրք մատուցե-ցին Սեւակ Շահին Պալըքճինի յիշատակին, որ երեք տարի առաջ 24 Ապրիլին սպաննուեցաւ բանակին մէջ: Ձեռնարկներուն շարքը աւարտին հասաւ Թաքսիմի հրապարակին վրայ: Թուրքիոյ մէջ Ֆրանսայի դեսպանատան առջեւ` Իսթիքլալ պո-ղոտային սկիզբը հաւաքուած էին Թուրքիոյ քաղաքացիներ, սփիւռքէն ժամանած հայեր: Կազմակերպիչները իրենց խօսքին մէջ մէկ առ մէկ նշեցին երկրի երեսէն բնաջնջուած հայկական շրջաններուն ու մահուան ուղիով քշուած հայ մտաւորա-կաններուն անունները: Ձեռնարկը, որուն ամբողջ ընթացքին կը հնչէին հայկական հոգեւոր եւ ժողովրդական երգեր, տեւեց գրեթէ մէկ ժամ եւ աւարտեցաւ կազմակեր-պիչներուն կոչով‘ յաջորդ տարի նոյն վայրին մէջ հանդիպելու եւ Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը նշելու:

Նախաձեռնութեան ընթացքին Ժողովուրդի փրկութեան կուսակցութեան շուրջ եր-կու տասնեակ անդամներ‘ դրօշներով, քիչ մը հեռուէն վանկարկումներով հանդէս եկան: Ոստիկանութիւնը թոյլ չտուաւ, որ երկու խումբերուն միջեւ բախում ըլլայ:

24 ankaraՄայրաքաղաք Անգարայի կեդրոնական պողոտային վրայ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի ոգեկոչման ձեռնարկ մը, որուն մասնակցեցան քրտական Խաղաղութիւն եւ ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան ասորի երեսփո-խան Էրոլ Տորա, Անգարայի Մտքի ազատութեան նախաձեռնութեան ներկայացուցիչ Մահմութ Քոնուք, “Իսմայիլ Պեշիքչի“ հիմնարկի պատուոյ նախագահ, ազգագրա-գէտ դոկտ. Իսմայիլ Պեշիքչի:

Հաւաքին մասնակիցները “Ճանաչում Հայոց Ցեղասպանութեան“ խորագրուած ցուցապաստառին առջեւ կարդացած են մամլոյ յայտարարութիւն մը: Հաւաքին մաս-նակիցները բարձրացուցած են Հրանդ Տինքի եւ 24 Ապրիլ 2011-ին թրքական զօրա-մասի մը մէջ զինուորական պարտադիր ծառայութեան ընթացքին սպաննուած պոլ-սահայ Սեւակ Պալըքճըի լուսանկարները:

 

ՍՈՒՐԻԱ

 

24 haleb  Ապրիլ 24-ի առաւօտեան, Հալէպի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, մատուց-ուեցաւ Սուրբ պատարագ եւ հոգեհանգիստ, նախագահութեամբ` Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան արք. Սարգիսեանին, մասնակցութեամբ` Հայ Աւետարանական եւ Հայ Կաթողիկէ համայնքապետերուն, Հալէպի մէջ Հայաստանի Հանրապետու-թեան գլխաւոր հիւպատոս Կարէն Գրիգորեանին, Ազգային իշխանութեան եւ հալէ-պահայ կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներուն:

Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի շեփորախումբը հնչեցուց ազգային երգեր, միւս կողմէ` պաստառներու վրայ ցուցադրուեցան Հայոց Ցեղասպանութեան լուսան-կարներ:

Յետ արարողութեան Կրթասիրաց Մշակութային Միութեան “Զ. Գաբրիէլեան“ սրահին մէջ ընթացք առաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակին առիթով միջ-հա-մայնքային եւ միջ-միութենական ոգեկոչման կեդրոնական հանդիսութիւնը, հովա-նաւորութեամբ` հայ երեք հոգեւոր պետերուն եւ կազմակերպութեամբ` հալէպահայ մշակութային միութիւններուն:

Օրուան բանախօսն էր Նշան Օղիկեան, որ յայտնեց. “Այսօր, ապրող հայ սերունդ-ները կանգ կ՛առնեն աշխարհին եւ մարդկութեան յիշեցնելու, թէ հայ ժողովուրդի դարաւոր հայրենիքի մեծ մասին բռնագրաւումը եւ թրքացման հետեւողական ճիգե-րը, բիւրաւոր մարդկային զոհերու ողբերգութեան կողքին, ստեղծած են նաեւ քաղա-քական ողբերգութիւն մը` հայը զրկելով իր սեփական հայրենիքէն:

“Միլիոնաւորներ զոհ տուած եւ հող կորսնցուցած հայ ժողովուրդը այսօր անգամ մը եւս կը յիշեցնէ աշխարհին, որ չլուծուած դատ մը ունի թուրք պետութեան դէմ եւ այդ դատին պահանջատէրը պիտի մնայ ինք` մինչեւ արդար հատուցում“:2 4haleb3

Հայ երեք հոգեւոր պետերուն անունով խօսք առաւ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, որ նախ եւ առաջ ամբողջ հայութեան եւ յատկապէս սուրիահայութեան անունով երախտագիտութիւն յայտնեց սուրիացի ժողովուրդին եւ շեշտեց, որ հայութիւնը վճռած է շարունակել իր գոյութիւնը եւ մարդկութեան ներ-կայանալ ոչ միայն զոհի կերպարով, այլեւ իբրեւ յարուցեալ եւ պայքարող ժողո-վուրդ:

Գեղաուեստական յայտագրով, հանդէս եկաւ Համազգայինի “Զուարթնոց“ երգչա-խումբը, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ` Յարութ Ալապոզանեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ` Ռուզան Պարսումեանի: Ապա Զանի Նազարեան  ասմունքեց Սիամանթոյի “Յաղթանակ մը“ քերթուածը:

Միւս կողմէ Լաթաքիոյ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակին նուիրուած Ս. Պատարագ, ապա եկեղեցւոյ շրջա-փակին մէջ գտնուող Մեծ Եղեռնի յուշակոթողին դիմաց  հոգեհանգստեան պաշտօն` հոծ բազմութեան ներկայութեան:

Այնուհետեւ ներկայ ժողովուրդը բարձրացաւ “Արարատ“ սրահ, ուր տեղի ունե-ցաւ Լաթաքիոյ հայկական միութիւններու համատեղ աշխատանքով կազմակերպ-ուած Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկը:

Օրուան բանախօսն էր այս առիթով Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանէն յատուկ ժամա-նած Արտակ Աբեղայ Արապեան, որ Ցեղասպանութեան համառօտ նկարագրութիւնն ու հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան հիմքերը ներկայացնելէ ետք շեշտեց, թէ Սուրիոյ տագնապի օրերուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսն ու Կիլիկիոյ թեմը միշտ նեցուկ կանգնեցան ու պիտի շարունակէ կանգնիլ սուրիահայութեան եւ այս օրերուն յատկապէս քեսապահայութեան:

Հանդիսութեան եզրափակիչ խօսքը փոխանցեց վերապատուելի Սերոբ Մկրտիչ-եան:

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Գառնիկ քհնյ. Չափանեանի պահպանիչով:

Տեղւոյն Երիտասարդաց Միութեան “Կայծակ“ մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ եւ “Շանթ“ մասնաճիւղի մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ ոգեկոչական ձեռնարկ մը Լաթաքիոյ Ս.Օ.Խ.-ի ակումբին մէջ:

 

ԼԻԲԱՆԱՆ

 

24 lebanon  Բազմաթիւ ձեռնարկներ տեղի ունեցան Պէյրութի, Այնճարի, Ժպէյլի եւ այլ շրջան-ներու մէջ:

Առաջին հերթին, հայահոծ Պուրճ Համուտէն մինչեւ Նահատակաց հրապարակ, կատարուեցաւ մոմավառութիւնքայլարշաւ: Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի Լիբանանի երիտասարդական մարմինին կազմակերպութեամբ, այս քայլարշաւը տպաւորիչ էր: Լիբանանահայութիւնը իրեն տրամադրուած մոմերով քալեց դէպի Պէյրութի Նահատակաց հրապարակ` ամբողջ ճամբուն ընթացքին անցորդներուն ու-շադրութիւնը հրաւիրելով այս նախաձեռնութեան վրայ, այսպիսով նաեւ լիբանանցի-ները վերյիշեցնելով, որ թուրքը ոճրագործ է, որ հայութիւնը երբեք պիտի չմոռնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, որ միայն յանցանքի ընդունումով կարելի է առաջքը առ-նել նորանոր սպանդներու: Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի Լիբանանի երի-տասարդական մարմինին անունով հայերէնով խօսք առաւ Աշոտ Բագրատունի, որ անդրադարձաւ 99 տարիներ առաջ ի գործ դրուած թրքական հրէշային ծրագիրին, դաւադրութեան, որուն զոհը գնաց հայ ժողովուրդը. ան դիտել տուաւ, որ 1915-ին հայութեան պաշտպան երիտասարդութիւնը խաբուած` իր հողերէն հեռու անզէն կը ջարդուէր, մեր ղեկավարութեան ուղեղները թուրք պետական ձեռքերու մէջ կը ճզմուէին, իսկ ժողովուրդը լքուած ու խաբուած “եղբայր“ թուրքին կողմէ` կը մորթ-ուէր, կը ջարդուէր, կը բռնաբարուէր` անօթի, ծարաւ ու մերկ: Ան դիտել տուաւ, որ այդ մերկութեան ու սովին, ջարդին ու ցեղասպանութեան կենդանի օրինակն ենք մենք` հաստատելով, որ այսքան տարիներ կրցանք գոյատեւել շնորհիւ մահուան, թուրքին եւ ձուլումին դէմ մղուած անխոնջ պայքարին: Բագրատունի կոչ ուղղեց իւ-րաքանչիւր հայու` չմոռնալու մեր պապենական հողերն ու անոնց վրայ եղած ապս-տամբութիւնները, չմոռնալու մեր մեծ մայրերուն կնճռոտած դէմքերէն հոսող ար-ցունքի կաթիլները, մեր ազգին նահատակները ու զէնք բարձրացուցած  հերոսնե-րուն բազուկները, որոնք իւրացուցին երկաթէ շերեփի պատգամը:24 leb tsouyts

Երիտասարդական մարմինին անունով արաբերէնով խօսք առաւ Արամ Գարա-տաղլեան, որ դիտել տուաւ, թէ 99 տարիներ անցած են Հայ Դատի պայքարէն, 99 տարիներէ ի վեր համայն աշխարհին մէջ ապրող հայութիւնը կը շարունակէ պա-հանջել իրմէ խլուած իրաւունքը, որ իրմէ առնուեցաւ քաղաքական եւ ռազմագիտա-կան աժան հաշիւներով, Համաշխարհային Ա. պատերազմի քողին տակ, երբ թուր-քերը պատերազմական վիճակը օգտագործեցին հայութիւնը տեղահան ընելու, աք-սորելու եւ սպաննելու:

Խօսք առաւ ներքին գործոց նախկին նախարար Զիատ Պարուտ, որ նշեց, թԷ Ապ-րիլ 24-ին կը կանգնի հայութեան կողքին` իբրեւ լիբանանցի սիրելի քաղաքացիներ, որոնք բոլոր լիբանանցիներուն նման վճարեցին պատերազմի ահաւորութեան գինը, նաեւ շատ սուղ գին վճարեցին, երբ իրենց կեանքն ու ունեցուածքը խլուեցան իրենց-մէ: Ան յարգանքի տուրք մատուցեց հայ նահատակներուն յիշատակին` դիտել տա-լով, որ ինք մեծ յարգանք ունի վերապրողներուն  նկատմամբ, որոնք շարունակեցին գոյատեւել հակառակ արհաւիրքին, Փիւնիկի նման կրցան մոխիրներէն յարութիւն առնել` թօթափելով ցեղասպանութեան ծանրութիւնը, իսկ այսօր ձեր աչքերուն մէջ կը տեսնեմ հպարտութեան արցունքը` ձեր մեծ ծնողներէն եւ ծնողներէն մնացած, աւելցուց Պարուտ: Ներքին գործոց նախկին նախարարը յայտնեց, որ բոլորին խղճե-րուն մէջ կայ յիշելու խոստումը, սակայն իբրեւ մարդ պէտք է նաեւ յանցանքի ինք-նագիտակցութիւնը ունենալ:

Նաեւ խօսք առաւ “Հայկազեան“ համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայ-տոսթեան, որ 99 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաւոր տեղահանութեան եւ սպան-դին անդրադառնալով դիտել տուաւ, թէ հայութիւնը քշուեցաւ դէպի անորոշ ապա-գայ` իր ետին ձգելով մարդ ու շունչ, հող ու մատեան, կոթող ու պատմութիւն, սա-կայն կրցաւ վերագտնել իր տունն ու ինքնութիւնը` վկայ աշխարհի չորս ծագերուն ապրող հայութիւնը: Տեղի ունեցած մոմավառութեան անդրադառնալով` վեր. Հայ-տոսթեան նշեց, որ անիկա խորհուրդ է հայութեան միաւորման, անհատական լոյսե-րով հաւաքական լոյսով մը ամբողջ շրջապատ մը լուսաւորելու:24 leb tsouyts2

“Սակայն զգոյշ, եթէ իւրաքանչիւրս չունենայ իր մէջ ու իրեն հետ լոյս եւ սպասէ, որ ազգը ինքնիրմէ պայծառանայ եւ միայն մենք ուրիշին լոյսով ապրինք, այսօր ոչ մէկ լուսաւորութիւն պիտի վայելէր մեզի: Քրիստոսի Աւետարանի մարդոց մէջ լու-սաւորելու կոչումն է, Լուսաւորիչի դարաւոր աւանդն է, նահատակութեան ճրագն է եւ յարութեան արեւածագի լոյսն է… այդ բոլորն են, որ կը լուսաւորեն մեր օրը“, աւելցուց ան:

Իր խօսքի աւարտին ան կոչ ուղղեց զօրաւոր մնալու պայքարին մէջ, կառչած մնա-լու մեր նահատակներու ուխտին, հայոց լոյսերը միշտ համախմբուած պահելու, որ-պէսզի զօրանայ լոյսը եւ վերածուի յաղթանակի:

Ձեռնարկը աւարտեցաւ “Սարդարապատ“ յաղթերգով. քայլարշաւին մասնակից-ները իրենց մոմերով գրեցին “Պահանջատիրութիւն, արդարութիւն“:

Երեկոյեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակ-ներու զետեղման արարողութիւն` մասնակցութեամբ լիբանանահայ երիտասարդա-կան, մշակութային, մարզական եւ ուսանողական միութիւններու ներկայացուցիչնե-րուն: Այս աննախընթաց հսկումին ընթացքին երիտասարդները կրցան համախմբել համայն լիբանանահայութիւնը, որ անգամ մը եւս անսաց իրեն ուղղուած կոչին եւ առանց տարիքի խտրութեան` ծերունիներէն մինչեւ իրենց ծնողներուն գիրկը եղող մանուկները, քալեց միակամ ու խորհրդաւոր կերպով: Այս հսկում-քայլարշաւը իր վրայ հրաւիրեց ո՛չ միայն լիբանանեան բազմաթիւ լրատուամիջոցներու ուշադրու-թիւնը, այլեւ առիթ եղաւ լիբանանեան հանրային կարծիքը զգաստութեան հրաւիրե-լու:

Ապրիլ 24-ի կէսօրին Հ.Յ.Դ. Լիբանանի երիտասարդական եւ “Զաւարեան“ ուսա-նողական միութիւններուն կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ բողոքի ցոյց մը` Լի-բանանի մէջ Թուրքիոյ դեսպանատան դիմաց, ուր նկատելի էին ապահովական խիստ քայլեր, որոնց դիմուած էր դեսպանատան պահանջով: Հարիւրաւոր դաշնակ-ցական երիտասարդներ եւ ուսանողներ կոչերով, ազգային-հայրենասիրական երգե-րով, Եռագոյն եւ Դաշնակցութեան դրօշներ, ինչպէս նաեւ Թուրքիան դատապարտող պաստառներ պարզած` իրենց բողոքը արտայայտեցին թրքական պետութեան դէմ, որուն դիւանագիտական ներկայացուցչութիւնը ամբողջութեամբ պարպած էր դես-պանատունը,  իսկ դատարկ դեսպանատան կը հսկէին աւելի քան 450 ոստիկան-ներ, իսկ դէպի դեսպանատուն տանող բոլոր ճամբաները փակուած էին լիբանան-եան բանակին կողմէ:

Երիտասարդները այրեցին Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողանը խորհրդանշող խրտուիլակ մը:  Հաւաքի ընթացքին օտար լրատուամիջոցներուն դիմաց արաբերէն լեզուով խօսք մը արտասանեց Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Աւետիս Կի-տանեան, որ նշեց, թէ հայ ժողովուրդը չ՛ընդունիր Թուրքիոյ վարչապետին` Ապրիլ 23ին կատարած յայտարարութիւնը, որուն մէջ ան ցաւակցութիւն կը յայտնէր 1915-ի դէպքերու կապակցաբար: Հաւաքին ներկայ էին նաեւ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնա-կան կոմիտէի անդամները, Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ երեսփոխան Յակոբ Բագրատունին ու դաշնակցական երիտասարդներուն կոչին ըն-դառաջած հայորդիներ: Շուրջ ժամ մը տեւած հաւաքը աւարտեցաւ “Մենք անկեղծ զինուոր ենք“ի եւ “Մշակ բանուոր“ի երգեցողութեամբ:

 

ԻՐԱՆ

24 ourmya

Ատրպատականի հայաշատ զոյգ քաղաքներուն մէջ` Թաւրիզ եւ Ուրմիա, տեղի ու-նեցան ոգեկոչման հանդիսութիւններ` հովանաւորութեամբ Ատրպատականի Հայոց թեմի առաջնորդ` Գրիգոր Ծ. վրդ. Չիֆթճեանի:

Թաւրիզի Ազգային առաջնորդարանի սրահին մէջ երեկոյեան ժամը 8:00-ին սկսաւ համագաղութային  ձեռնարկը,  որ կ՛ընդգրկէր գեղարուեստական ծրագիր, խմբերգ-ներու, մեներգներու, ասմունքներու կատարումով:

Օրուան պատգամաբերն էր Ռիթա Նազարբէգեան: Ան իր հակիրճ, սակայն կուռ խօսքով ընդհանուր ակնարկ կատարեց հայ ժողովուրդի վերջին դարերու պատմու-թեան, յատկապէս Օսմանեան կայսրութեան հակահայ քաղաքականութեան, որ ջարդերով ու ի վերջոյ Ցեղասպանութեամբ իր գագաթնակէտին հասաւ:

Եզրափակիչ օրհնութեան խօսքը արտասանեց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Ծ. վրդ. Չիֆթճեան, որ իր գնահատանքը յայտնեց նախ գիտակից այն մօտեցման համար, որ մեր ժողովուրդի զաւակները ցուցաբերեցին հանդէպ մեր նահատակներուն. “Ապրիլ 24-ը մեր ժողովուրդի համար այլեւս խորհրդանիշ է, նշանաբան է, մեր հայու անունն է, մեր մորթի գոյնն է: Անով պէտք է ճանչնայ մեզ աշխարհը, նոյնիսկ երբ մեր արդարի իրաւունքները ձեռք բերենք“ ըսաւ ան: Ապա, միջազգային քաղաքա-կանութեան անվստահելիութիւնը շեշտելով` մեր ազգի սեփական ուժերուն վստահի-լը լաւագոյն քաղաքականութիւնը նկատեց, շեշտը դնելով մտաւորական, գիտական, հոգեւոր թէ ռազմական ուժերուն վրայ:

Ուրմիոյ Հոգաբարձութեան եւ Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակերպիչ յանձնա-խումբին կողմէ կազմակերպուած էր իւրայատուկ ոգեկոչական ձեռնարկ, որ գոր-ծադրուեցաւ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ “Արամ Մանուկեան“ սրահին մէջ` մաս-նակցութեամբ շրջանի բոլոր միութիւններուն ու կազմակերպութիւններուն:

Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր հանրայայտ գրող բանաստեղծ Վարանդ: Ան մեր ժողովուրդի պատմութեան սեւագոյն էջերուն անդրադարձաւ գրական բարձրորակ մօտեցումով, պատկերաւոր այն բառերով, որոնք անցած 99 տարիներու ընթացքին սերունդներ դաստիարակեցին` վառ պահելով պահանջատիրութեան ջահը: 1915-ի քաղաքական անցուդարձները, Ցեղասպանութեան ծրագրաւորումն ու գործադրու-թիւնը ան շատ համապարփակ կերպով ներկայացուց` շեշտը դնելով դէպի 100-ամ-եակ ու անկէ անդին բացուող մեր գոյապայքարին վրայ:

 

ՔՈՒԷՅԹ

24 Kuweit5

Կազմակերպութեամբ Հ.Յ.Դ. Քուէյթի “Քրիստափոր“ երիտասարդական եւ պա-տանեկան միութիւններուն, Ապրիլ 23-ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ապրիլեան եղեռնի զոհերու յիշատակի ոգեկոչման հսկումը, որուն ներկայ էին Քուէյթի եւ շրջակայից թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Մասիս Ծ. վրդ. Զօպույեան, Քուէյթի մէջ Հայաստանի դեսպան Ֆատէյ Չարչօղլեան, դեսպա-նատան առաջին քարտուղար Արմէն Սարգսեան, ինչպէս նաեւ ազգային մարմիննե-րու եւ Քուէյթի գաղութի տարբեր միութիւններու ներկայացուցիչներ ու մեծ թիւով քուէյթահայեր:

Պատգամը փոխանցեց Մեսրոպ Թասլաքեան, որուն խօսքէն ետք խումբ մը պա-տանիներ ասմունքեցին “Թուղթ առ Երեւան“-էն հատուած մը եւ հնչեց “Հայաստան երկիր դրախտավայր“ երգը:

Աւարտին հայրական օրհնութիւնը փոխանցեց կաթողիկոսական փոխանորդ Մա-սիս Ծ. վրդ. Զօպույեան:

Այնուհետեւ եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ տեղակայուած խաչին մօտ կաթողիկոսա-կան փոխանորդ հայր սուրբն ու Հայաստանի դեսպանը ծաղկեպսակ զետեղեցին, ապա տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն:

Ապրիլ 24-ի առաւօտեան Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ի յիշատակ ապրիլ-եան զոհերուն, տեղի ունեցաւ սուրբ եւ անմահ պատարագ եւ հոգեհանգստեան պաշտօն:

 

ԵԳԻՊՏՈՍ

24 yekibdos

Հայոց Ցեղասպանութեան ձեռնարկները սկսան Ապրիլ 23-ի երեկոյեան “Յուսա-բեր“ ակումբին մէջ տեղի ունեցած աւանդական մոմավառութեան արարողութեամբ եւ “Ցեղասպանութեան որբերը“ ժապաւէնին ցուցադրութեամբ: Այնուհետեւ` իբրեւ հայ ժողովուրդի վերածնունդի խորհրդանիշ` եգիպտահայոց թեմիառաջնորդ Աշոտ եպս. Մնացականեան եւ Եգիպտոսի մէջ Հայաստանի դեսպան Արմէն Մելքոնեան ծառ տնկեցին ակումբի բակին մէջ:

Ապրիլ 24-ին Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերուն յիշատակին Սուրբ Պա-տարագ մատուցուեցաւ եւ հոգեհանգստեան արարողութիւն կատարուեցաւ Գահի-րէի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Ալեքսանդրիոյ Սուրբ Պօղոս-Պետրոս եւ Հելիոպոլիսի Հայ կաթողիկէ Ս. Թերէզ եկեղեցիներուն մէջ: Աշոտ եպս. Մնացականեան եւ դես-պան Մելքոնեան համայնքային կազմակերպութիւններու ղեկավարներուն եւ եգիպ-տահայ համայնքի բազմաթիւ անդամներուն ընկերակցութեամբ ծաղկեպսակներ զե-տեղեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ բակին մէջ գտնուող խաչքարին առջեւ:

Տեղի ունեցաւ գիտաժողով` նուիրուած Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման` “Մենք կը յիշենք 1915 թուականը“ խորագիրով: Սեմինարին հիմնական բանախօս-ներն էին կուսակցութեան գլխաւոր քարտուղար Մահմուտ Ալալին, ցեղասպանա-գէտ Մոհամետ Ռեֆաթ Իմամը, միջազգային իրաւունքի փրոֆ. Այման Սալաման եւ եգիպտահայ համայնքի ներկայացուցիչ Արմէն Մազլումեանը, որոնք հանգամանա-լից կերպով խօսեցան Հայոց Ցեղասպանութեան իրողութեան, անոր միջազգային ճանաչման անհրաժեշտութեան եւ Թուրքիոյ մերժողական քաղաքականութեան անընդունելիութեան մասին: Սեմինարի մասնակիցներուն կարդացուեցաւ Հայաս-տանի դեսպանին ողջոյնի խօսքը, որուն մէջ շնորհակալութիւն կը յայտնուէր Ազատ եգիպտացիներ կուսակցութեան ղեկավարութեան` Ապրիլ 23-ին Հայոց Ցեղասպա-նութիւնը դատապարտող յայտարարութեամբ հանդէս գալու համար: Դեսպանը նա-եւ արտայայտեց Հայաստանի դիրքորոշումը Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման հարցին գծով: Սեմինարին ընթացքին, որուն ներկայ էին Ազատ եգիպտացիներ կուսակցութեան բազմաթիւ անդամներ, քաղաքականհա-սարակական գործիչներ, լրագրողներ եւ եգիպտահայ համայնքի ներկայացուցիչներ,  ցուցադրուեցաւ նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած կարճատեւ ժապաւէն մը:

 

ՖՐԱՆՍԱ

 

Ապրիլ 23-ի երեկոյեան Մարսէյի երիտասարդական կառոյցներուն կազմակերպու-թեամբ տեղի ունեցաւ ջահերով քայլարշաւ դէպի Մարսէյի կեդրոնական պողոտայ, ապա` ծովեզերք: Երթին մասնակիցները ծովեզերքը իրենց մոմերով գծեցին խաչքար մը եւ 1915 թուանշանը: Պատանիները երգեցին յեղափոխական երկու երգեր, ֆրան-սական թատերական խումբ մը Ցեղասպանութեան վերաբերող կենդանի պատկեր մը ներկայացուց: Երիտասարդական միութիւններուն կողմէ այս առիթով արտա-սանուած խօսքերուն մէջ շեշտուեցաւ, որ հակառակ տասնամեակներուն, պայքարը պիտի շարունակուի, մինչեւ որ Թուրքիա ընդունի իր գործած ոճիրը եւ հատուցում կատարէ:

Ապրիլ 24-ին Մարսէյի հայաշատ թաղամասին մէջ կատարուեցաւ եկեղեցական արարողութիւն, որմէ ետք ժողովուրդը ուղղուեցաւ դէպի հայկական յուշարձան, որ Ծիծեռնակաբերդի մանրակերտն է, սակայն կրակին փոխարէն ջուր կը հոսի: Մինչ այդ, ճամբուն ընթացքին երիտասարդները կը բացագանչէին տարբեր կարգախօս-ներ‘ արդարութիւն պահանջող, թուրքին ոճիրը լուսարձակի տակ առնող: Յուշարձա-նին շուրջ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն‘ մէկուկէս միլիոն հայ նա-հատակներուն հոգիներուն համար: Անկէ ետք ներկայացուեցան երկու բանաստեղ-ծութիւններ` հայերէնով եւ ֆրանսերէնով: Ապա ծաղիկներ զետեղուեցան հոսող ջու-րին շուրջ:

Աւելի քան հազարի հասնող հայորդիներուն կողքին ձեռնարկին մասնակցեցան նաեւ Միութիւն յանուն ժողովրդական շարժման կուսակցութեան երեսփոխան Վա-լերի Պուայէ եւ ֆրանսացի այլ անձնաւորութիւններ:

Աւելի ուշ շուրջ 2500-ի հասնող հայորդիներ, ջախջախիչ մեծամասնութեամբ երի-տասարդներ, ինքնաշարժներով տողանցեցին դէպի թրքական դեսպանատուն տա-նող պողոտային վրայ: Ճչակներով եւ կարգախօսներով, նաեւ պայթուցիկներ արձա-կելով ինքնաշարժները հասան դեսպանատուն, սակայն ոստիկանները արգիլեցին անոնց յառաջխացքը` շուրջ 50 մեթր առաջ ճամբան գոցելով: Այս ինքնաշարժներով երթը գրաւեց հանրութեան եւ լրատուամիջոցներուն ուշադրութիւնը:

Անկէ ետք երթին մասնակիցները լսեցին ֆրանսահայ միութիւններու համադրող մարմինի նախագահին խօսքը, որուն մէջ ան անդրադարձաւ Ցեղասպանութեան փաստին` ներկայացնելով նաեւ սպանդներու ենթարկուած այլ ժողովուրդներուն ճակատագիրը: Ան անդրադարձաւ Էրտողանի կեղծ պատգամին, Քեսապի մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն մէջ թրքական մեղսակցութեան:

 

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

 

Աթէնքի եւ Թեսաղոնիկէի մէջ հոգեհանգստեան արարողութիւններով եւ բողոքի ցոյցերով յատկանշուեցաւ Ապրիլ 24-ը:

Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական միութեան կազմակերպութեամբ, Ապրիլ 24ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին, տեղի ունեցաւ բողոքի պահանջատիրական երթը` դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն, Նէա Զմիռնիի մէջ գտնուող Հայոց Ցեղասպանութեան զո-հերու յիշատակին կանգնեցուած յուշարձանի մօտ կատարուած հոգեհանգիստէն ան-միջապէս ետք:

Ցուցարարները ճամբայ ելան Աթէնքի կեդրոնական Սինտաղմայի հրապարակէն` Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական միութեան տեղադրած նկարներու ցուցադրութեան տաղա-ւարին առջեւէն: Ցուցարարները կարգախօսներ կրկնելով անցան Յունաստանի խորհրդարանի շէնքին առջեւէն ու յառաջացան դէպի Ռիղիլիս պողոտայի քառուղի, պահ մը կանգ առնելով Ատրպէյճանի դեսպանութեան առջեւ եւ “Ղարաբաղը մերն է“ ըսելով:

Թրքական դեսպանութիւն առաջնորդող ճամբան փակուած էր ոստիկանական զրահապատ ինքնաշարժներով: Ցուցարարները կանգ առին խաչմերուկին վրայ եւ մոմերով կազմեցին 1,500,000 թիւը` յարգելով Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ զո-հերու յիշատակը: Առիթը տրուեցաւ, որ ցոյցի մասնակից յոյն քաղաքական անձնա-ւորութիւններ հանդէս գան ողջոյնի խօսքերով: Զօրակցական արտայայտութիւննե-րով խօսքեր ուղղեցին` Յունաստանի մէջ ասորիներու միութեան նախագահը, “Նոր Հանրապետութիւն“ քաղաքական կուսակցութեան երիտասարդական միութեան ներկայացուցիչը:

Ապա, կատարուեցաւ բանակցութիւն, ոստիկանութեան հրամանատարներուն հետ` պահանջելով, որ ճամբան բացուի եւ արտօնուի խաղաղ ցոյցի շարունակու-թիւնը մինչեւ թրքական դեսպանատուն` Թուրքիոյ պետութեան ուղղուած յուշագիրը յանձնելու համար: Ոստիկանութիւնը արտօնեց, որ եռանդամ պատուիրակութիւն մը անցնի, սակայն քիչ անց պատուիրակութեան ճամբան փակուեցաւ, նախքան դես-պանութիւն հասնիլը: Պատուիրակութիւնը պնդեց, թէ կ՛ուզէ յառաջանալ եւ դեսպա-նութեան յանձնել թրքական պետութեան ուղղուած յուշագիրը, սակայն ապարդիւն:

Ցուցարարները ժամեր շարունակ իրենց դիրքերը չլքեցին, այլ իրենց եռանդոտ եր-գերով եւ կրքոտ կարգախօսներով պահանջատէր մնացին հայութեան արդար իրա-ւունքներուն:

Նէա Զմիռնիի հայկական յուշակոթողին կից, հանդիսաւոր հոգեհանգիստի արա-րողութեամբ ոգեկոչուեցաւ Մեծ եղեռնի անմեղ զոհերուն յիշատակը:

Հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերուն եւ կրօնական դասուն կողմէ տեղի ունեցաւ երգեցողութիւնը եւ հոգեհանգիստը Ապրիլեան Եղեռնի 1,500,000 զոհերու յիշատակին:

Թեսաղոնիկէի մէջ, տեղւոյն Երիտասարդական միութեան “Սողոմոն Թէհլիրեան“ խումբին կազմակերպութեամբ, Թուրքիոյ հիւպատոսարանին առջեւ կայացաւ բողո-քի ցոյցը:

Ցուցարարները ճամբայ ելան Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած հոգեհանգստեան պատարագէն ետք` ուղղուելով դէպի Թեսաղոնիկէի հիւպատոսա-րան: Պահանջատիրական կարգախօսներ հնչեցին ցոյցին ամբողջ տեւողութեան, ապա երբ ցուցարարները հասան շէնքին առջեւ` ճամբայ տրուեցաւ պատուիրակու-թեան մը, որ մօտեցաւ հիւպատոսարանի դրան առջեւ` յուշագիրը յանձնելու համար: Հայութեան պահանջները ամփոփող գրութիւնը սակայն կարելի չեղաւ յանձնել:

 

 

ՊՈՒԼԿԱՐԻԱ

 

Մայրաքաղաք Սոֆիայի մէջ սկսաւ 99-ամեակի նուիրուած ձեռնարկներու շարքը: Պուլկարիոյ մայրաքաղաքի “Երեւան“ այգիին մէջ տեղադրուած խաչքարին մօտ հա-ւաքուած հայերը եւ անոնց պուլկարացի բարեկամները իրենց յարգանքի տուրքը մատուցեցին Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերուն յիշատակին: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտ-ները վառեցին մօտ 1000 մոմեր, որոնցմով գրած էին “ԱՊՐԻԼ 24“, իսկ այգիին մէջ տեղադրուած մեծ պաստառին վրայ կը ներկայացուէին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհ դարձած հայ մտաւորականներու նկարները: Այս զգայացունց տեսարանին մէջ խորհրդանշական էր “Հայ լեռ“ մանկական խումբի ներկայացուցած հանդիսաւոր ծրագիրը: Ձեռնարկի աւարտին ծաղկեպսակներ եւ ծաղիկներ զետեղուեցան հայկա-կան Խաչքարին առջեւ:

Հայկական տան առջեւէն աւելի քան 35 ինքնաշարժներ ծածանուող հայկական դրօշակներով մեկնեցան դէպի հայկական գերեզմանատուն` անցնելով թրքական մզկիթին առջեւէն: Գերեզմանատան մէջ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարո-ղութիւն: Խօսք առաւ Պուլկարիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Արսէն Սհոյեան, որ մասնաւորաբար շեշտեց Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման անհրա-ժեշտութիւնը` ապագային մարդկութեան դէմ ոճիրները բացառելու նպատակով, ինչ-պէս նաեւ ընդգծեց վերջերս Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման վերաբերեալ յայ-տարարագիրի ընդունման կարեւորութիւնը Պուլկարիոյ չորս քաղաքներու համայն-քային խորհուրդներուն կողմէ:

Այնուհետեւ կարդացուեցաւ Թուրքիոյ այսօրուան կառավարութեան ուղղուած Պուլկարիոյ հայ համայնքին ուղերձը, որուն մէջ կոչ կ՛ուղղուի ճանչնալու Հայոց Ցե-ղասպանութիւնը: Անոր յաջորդեց Պուլկարիոյ մէջ յայտնի թրքագէտ եւ քաղաքագէտ Լիուպոմիր Ժելեւի խօսքը. վերջինս ափսոսանք յայտնեց, որ Թուրքիա մինչեւ հիմա կը ժխտէ իր նախնիներուն կողմէ իրագործուած ոճիրը: Ան շեշտեց, որ քանի տակա-ւին Թուրքիա չէ ճանչցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը, տեղ չունի Եւրոպական ընտա-նիքին մէջ:

Փլովտիւի մէջ տեղի ունեցաւ բողոքի քայլարշաւ քաղաքի գլխաւոր հրապարակէն դէպի հայկական եկեղեցին` անցնելով քաղաքի գլխաւոր պողոտայով եւ հին քաղա-քի մարդաշատ փողոցներով: Քայլարշաւը կ՛առաջնորդէին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի երիտասարդ-ները եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչները: Անոնք բռնած էին պաստառներ, որոնց վրայ գրուած էին “Քեսապ` ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի“, “Թուրքիա, ընդու-նէ՛ ցեղասպանութիւնը“, “Յիշեցէք ցեղասպանութիւնը“ եւ այլ նմանատիպ կարգա-խօսներ: Կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն հայկական եկեղեցւոյ բա-կին մէջ տեղադրուած խաչքարին առջեւ: Բարձրաստիճան պաշտօնեաներ ուղղեցին խօսքեր, ինչպէս նաեւ Փլովտիւի նախկին քաղաքապետ Սպաս Գռնեւսքի, որ ար-տասանեց իր կողմէ գրուած Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած բանաստեղծութիւն մը: Ան իր սրտաբուխ խօսքով ցոյց տուաւ, որ իր ամբողջ սրտով կը կիսէ հայ ժողո-վուրդի մեծագոյն ցաւը: Ձեռնարկի աւարտին ներկաները մոմերով եւ ջահերով յար-գեցին Մեծ եղեռնի զոհերու յիշատակը:

Վառնայի մէջ մեծ շուքով նշուեցաւ Ցեղասպանութեան 99-րդ տարելիցը տեղւոյն հայ համայնքին կողմէ: Այս տարի առաջին անգամ ըլլալով համայնքի հոգեւոր հովիւ Բարթողիմէոս քհնյ. Յակոբեանի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն խնդրան-քով Վառնայի պուլկար ուղղափառ եկեղեցւոյ մետրոպոլիտ Յովհաննէս արքեպիսկո-պոս արտօնած էր, որ Վառնայի բոլոր պուլկար ուղղափառ եկեղեցիներուն զանգերը Ապրիլ 24-ին ղօղանջեն` ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերուն:

Ռուսէ քաղաքի հայութիւնը անգամ մը եւս իր յարգանքի տուրքը մատուցեց մէկու-կէս միլիոն հայ զոհերուն: Ոգեկոչումը սկսաւ Ազատութեան յուշարձանին վրայ ծաղ-կեպսակներու զետեղումով, ապա Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ կատարուե-ցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն: Անկէ ետք Պատմութեան թանգարանի գի-տաշխատողը ներկայացուց շարք մը պատմական փաստեր Մեծ եղեռնի վերաբեր-եալ:

 

 

ՌՈՒՍԻԱ

 

Մոսկուայի “Քրասնոփրեսնենսքայա զասթաւա“ հրապարակին վրայ Ապրիլ 24-ին տեղի ունեցաւ բազմահազարանոց հանրահաւաք` նուիրուած Հայոց Ցեղասպանու-թեան 99-րդ տարելիցին:

Ռուս-հայկական համագործակցութեան կազմակերպած հանրահաւաքը, բաղդատ-մամբ տարբեր տարիներու, աւելի բազմազգի բնոյթ ունէր եւ համախմբած էր աւելի շատ անձեր ու կազմակերպութիւններ: Ռուսահայութեան պահանջներուն իրենց աջակցութիւնը յայտնելու եկած էին յունական, լեզկիական, քրտական եւ ասորա-կան համայնքները: Հանրահաւաքին կը մասնակցէին Ռուսիոյ խորհրդարանի ան-դամներ, ռուսական հասարակական մեծ կազմաւորումներու ներկայացուցիչներ, քաղաքագէտներ:

Հանրահաւաքին բացումը կատարելով` Մոսկուայի Ռուս-հայկական համագործակ-ցութիւն կազմակերպութեան նախագահ Եուրի Նաւոյեան ընդգծեց Հայոց Ցեղասպա-նութեան դատապարտման անհրաժեշտութիւնը իբրեւ անհրաժեշտ պայման` այդ ոճիրը մարդկութեան կեանքէն արմատախիլ ընելու, ինչպէս նաեւ հայ ժողովուրդի անվտանգութիւնը ապահովելու համար:

Ան շեշտեց, որ Ցեղասպանութեան փաստին ճանաչումը կը բխի ոչ միայն Հայաս-տանի եւ Թուրքիոյ, այլեւ ամբողջ շրջանի եւ աշխարհի շահերէն: Ան ընդգծեց, որ Թուրքիոյ պատասխանատուութեան հարցը ոչ այնքան պատմական է, որքան արդի-ական եւ ապագային ուղղուած: Հայկական բանակի ստեղծողներէն մէկը` զօրավար Տէր Գրիգորեանց իր խօսքին մէջ զուգահեռներ գծեց 20-րդ դարու սկիզբը Թուրքիոյ պահուածքին եւ Սուրիոյ Քեսապ քաղաքի իրադարձութիւններուն միջեւ, երբ գրոհա-յինները յարձակեցան Թուրքիոյ տարածքէն: Այդ պետութիւնը, ինչպէս հարիւր տա-րի առաջ, զինուորական գործողութիւններու պատրուակի տակ նպատակ ունի ոչն-չացնելու Սուրիոյ հայ բնակչութիւնը:

Տիգրան Մանսուրեանի` Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին գրուած “Ռեքիուեմ“ը այս տարի առաջին անգամ ըլլալով հնչեց Սէնթ Փեթերսպուրկի մէջ: Սմոլնի տաճարին մէջ տեղի ունեցած համերգով սկսաւ Մեծ եղեռնի 99-րդ տարելի-ցին նուիրուած ձեռնարկներու շարքը Ռուսիոյ հիւսիսային մայրաքաղաքին մէջ:

Քաղաքին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման վերաբերեալ ձեռնարկուեցաւ այլ կարեւոր քայլ մը եւս: Հայաստանի Հանրապետութեան գլխաւոր հիւպատոս Հրայր Կարապետեան ընդգծեց, որ Սէնթ Փեթերսպուրկի օրէնսդիր մարմինի օրէնսդ-րական կոմիտէին մէջ միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ որոշում մը, որ կը վերաբերի Ս. Փեթերսպուրկի մէջ տօներու եւ յիշատակի օրերու օրէնքին մէջ փոփոխութեան, որպէսզի Ապրիլ 24-ը այսուհետեւ նկատուի Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի օր: Ըստ հիւպատոսին, խնդիրը պէտք է քննարկուի օրէնսդիր մարմինի լիագումար նիս-տին: Ան շեշտեց, որ ուշի ուշով կը հետեւի հարցին եւ յոյս ունի, որ որոշումը կ՛ըն-դունուի:

 

ՎՐԱՍՏԱՆ

 

Թիֆլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ հոգեհանգստեան պատա-րագ, որմէ ետք եկեղեցւոյ բակին մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-րու յիշատակին նուիրուած խաչքարի օծման հանդիսաւոր արարողութիւնը:

Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Յովհաննէս Մանուկեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ խաչքարի տեղադրումը Թիֆլիսի մէջ շատ կարեւոր եւ պատմական նշանա-կութիւն ունեցող իրադարձութիւն է: Անդրադառնալով Թուրքիոյ կողմէ իրականա-ցուող ժխտողական քաղաքականութեան` Հայաստանի դեսպանը ընդգծեց, որ դէպի եւրոպական քաղաքակիրթ ազգերու ընտանիք ձգտող երկիրը պարտաւոր է դրսեւո-րելու եւրոպական պետութեան պատշաճ քաղաքավարական մակարդակ, բարոյա-կան ուժ եւ քաղաքական կամք` պատմական անժխտելի փաստերու իրողութիւնը ընդունելու համար, ինչպէս ատիկա ըրաւ Գերմանիան` դատապարտելով Ողջակի-զումը:

Դեսպան Մանուկեան յայտնեց, որ Հայաստանի նախագահի հրամանագիրին հա-մաձայն, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկները հա-մակարգելու նպատակով Վրաստանի մէջ եւս ստեղծուած է յանձնախումբ մը:

Միւս կողմէ, Սամցխէ-Ջաւախք շրջանի Նինոծմինտա քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Սուրբ Պատարագ` յարգելու համար Մեծ եղեռնի զոհե-րուն յիշատակը:

Այնուհետեւ, Նինոծմինտայի Շրջանային մշակոյթի տան շրջափակին մէջ բացման արարողութիւնը կատարուեցաւ` Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշակոթո-ղին:

Յուշակոթողի օծման արարողութեան մասնակցեցան Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան եւ Սամցխէ-Ջաւախքի ու Ծալկայի ընդհանուր առաջ-նորդական փոխանորդութեան փոխառաջնորդ Բաբգէն վրդ. Սալբիյեան:

Ներկայ գտնուեցան վրացիներու ուղղափառ եկեղեցւոյ Ախալքալաքի Կումուրդոյի թեմի առաջնորդ արք. Նիկոլոզը, Վրաստանի խորհրդարանի անդամներ, տեղական իշխանութիւններու ներկայացուցիչներ, հասարակական եւ մշակութային գործիչներ, հոգեւորականներ եւ մեծ թիւով ջաւախահայեր:

Յուշակոթողի բացման արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Յովհաննէս Մանուկեանը, որ նշեց, թէ Հայոց Ցեղասպանու-թեան զոհերուն յիշատակին նուիրուած այս յուշակոթողի զետեղումը ինքնին պատ-մական իրադարձութիւն է:

“Արդարութեան վերականգնումը բարոյական չափանիշներու վրայ հիմնուած գաղա-փար է: Իրաւունքն ու քաղաքական նպատակայարմարութիւնը ոչ թէ պէտք է իրա-րու հակասեն, այլեւ` զիրար լրացնեն: Մենք աշխարհի բոլոր պետութիւններուն վճռականօրէն կոչ կ՛ուղղեն` իրենց ձայնը միացնելու հայութեան ձայնին եւ ճանչնա-լու Հայոց ցեղասպանութիւնն ու դատապարտելու անոր նկատմամբ Թուրքիոյ ժխտո-ղական քաղաքականութիւնը, որ ուղղուած է միջազգային իրաւունքի եւ արդարու-թեան յաղթանակին դէմ“, ըսաւ դեսպան Մանուկեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 99-ԱՄԵԱԿԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԱՂԹOՃԱԽՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

 1. Chancellor of The Federal Republic of Germany
  The Chancellery, Berlin
  April 20, 2014

  Your Excellency Chancellor Angela Merkel,

  Accidentally I heard that you have received an education in physical science and that you earned your doctorate degree in physical chemistry. This information triggers my passion to write this letter to you. I to have an education in physical science and received my master’s degree many years ago but my scientific life in theoretical physics did not work out as I would have wanted.

  Please accept my sincere congratulations on the occasion of your repeated election to the office of Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany.

  Your Excellency, the twentieth century starts with revolutionary ideas in physical science, especially in theoretical physics, and that why it is called annus mirabilis time. Also during the same time many drastic changes in world events took place which shaped our history till this very day.

  This is also a time when in 1905 prestige physics magazines like Annals of Physics (Annalen der Physik) started printing series of articles in theoretical physics. From that submitted articles there vanished the name of the main author – Mileva Marić , and plagiarized others discoveries. Ten years later, in 1915, submitted articles by David Hilbert to Gottingen Academy were mutilated and also plagiarized as well.

  Because of this in science starts relativity priority dispute and creates the dissident scientist movement.

  Those evil forces who plagiarized ideas from German, French, Dutch, Italian, Scottish, Russian and merely all European scientists in favor of only one person and making him an idol in physics and man of the century, manufacturing him for some evil agenda.

  This is what he had to say about the German nation’s future after Second World War: “… The Germans can be killed or constrained after the war, but they cannot be re-educated to a democratic way of thinking and acting”.

  And this dishonest person – whose portrait hangs in nearly every physics department around the world, including Germany, is the greatest shame of the scientific community. If somebody who would try to criticize either of Special theory of relativity or suggest alternative theories, then all mainstream scientific journals reject papers without review.

  That evil force that has enough power to delete authors name from submitted articles and mutilate scientific research papers in academy, they plan also to genocide oldest nation in our planet in our own Homeland – Cradle of civilization. Armenian genocide happens under cover of First World War and it was executed by Yung Turks Government in Turkey –allies of Germany.

  We Armenians, after genocide lost more than two million people and 90% of our Fatherland, but the other hand that evil force that triggered First and Second World Wars gain a land.

  As I understand it, after Heisenberg’s quantum theory (1925) and Dirac’s relativistic quantum theory (1928) – theoretical physics came to halt. Eighty five years have passed from those days and no progress has been made in theoretical physics at all. And in that existing long lasting vacuum in theoretical physics, opportunist “physicists” (whose ethnicity is not secret) are promoting artificial and false theories like “string theory”, “super string theory”, “K theory”, “big bang theory” and so on… which is leading Europe and the whole world into another dark age.

  But there is always HOPE…

  For the past 45 years I have been a dissident scientist trying to prove what is wrong with Special theory of relativity as we know it now and also I creating many new theories and calling them “Alternative theory of relativity” or “New theory of relativity” and so on. Then I remembered Socrates’s wise words “The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.”

  That why during the year 2012, when evil forces were preaching the end of the world, we declare the year 2012 new miracle year “annus mirabilis” and we creating “Armenian Theory of Relativity – One Dimensional Movement”. We register it in USA Copyright office and GB Copyright Witness office on the exact day of “the end of the world” – December 21, 2012 and publish it as book in June 2013 in Armenia.

  100 years of inquisition in Physics is now over and Armenian revolution in science has begun!

  Now we are working to finish “Armenian Theory of Relativity in Three Dimension” and much more…

  In this letter I am attaching our original full article in Armenian (86 pages), short communication in English (4 pages), visual comparison Armenian and Lorentz relativistic formulas (10 pages), our letter to all researchers of truth (1 page) and our short biographies (2 pages). I am sorry to say that I don’t have any resources to translate our full article in English, in German or in French for broader readership.

  Your Excellency, please excuse my courage to ask you for a favor.

  And that favor, which I like to ask you, is not to make a historic visit to Armenia in 2015 and give respect to two millions killed innocent civilian Armenians. But my favor which I like to ask you is to fix the shame in theoretical physics by representing our article – “Armenian Theory of Relativity – One Dimensional Movement” to Nobel Committee for Physics for consideration to nominate Nobel Prize in Physics 2015 – 100 anniversary of Armenian genocide.

  Your Excellency, this article and upcoming other articles is design to bring new renaissance in theoretical physics. We believe that even one article can awaken humanity and enlighten the darkness in physics.

  This is truly historic time to enlighten the World with Armenian Theory of Relativity.

  With great respect,

  Robert Nazaryan
  robert@armeniantheory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles