ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ԳՈՒ­ՆԱ­ԶԱՐԴ ՆՈՐ ՏԱ­ՐԻՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

Ան­գամ մը եւս ամա­նոր­եայ եր­կար ար­ձա­կուրդ…հայ­րե­նի հո­ղին վրայ: Նոր Տար­ուան տօ­նա­կան օրե­րուն մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նը ու­նե­ցաւ շքեղ տեսք մը, որուն հա­մար իրենց նպաս­տը բե­րին յա­տուկ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ:

Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կի Մայր տօ­նա­ծա­ռի ձե­ւա­ւոր­ման հա­մար օգ­տա­գործ­ուե­ցաւ վեց հա­զար ճիւղ: Տօ­նա­ծա­ռը ու­նի 31 մեթր բարձ­րու­թիւն եւ չորս հա­զա­րէ աւե­լի զարդ:

Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին ձեռ­նարկ­ներ կա­տար­ուե­ցան Դեկ­տեմ­բեր 31-ին, եւ պի­տի շա­րու­նակ­ուին այ­սօր` Յուն­ուար 6-ին եւ 13-ին: Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յին վրայ կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ տօ­նա­վա­ճառ, իսկ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հի շէն­քին վրայ կա­տար­ուե­ցաւ ար­դի լսա­տե­սո­ղա­կան ոճով, ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն:

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի գրե­թէ բո­լոր հանգստ­եան գօ­տի­նե­րուն մէջ, Նոր Տար­ուան գի­շե­րը, պան­դոկ­ներն ու սրահ­նե­րը զբա­ղած էին, եւ նոյ­նիսկ բա­ւա­կան բարձր գի­նե­րով: Ծաղ­կա­ձո­րի, Հան­քա­ւա­նի, Ջեր­մու­կի կամ Աղ­ուե­րա­նի մէջ տօ­նա­կան օրե­րուն մէկ շաբթ­ուան հան­գիս­տի հա­մար, գի­նե­րը 340 հա­զար դրա­մէն- մէկ միլի­ոն դրա­մի (ինը հա­րիւր տո­լա­րէն շուրջ եր­կու հա­զար հինգ հա­րիւր տո­լար) սահ­ման­նե­րուն մի­ջեւ կը տա­րու­բե­րին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles