ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ…36ՐԴ ՏԱՐԻ

0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second
Մրցոյթին մասնակցող աշակերտներէն մաս մը Համազգայինէն ստացած վկայագրերով եւ նուէրներով: (Նկարներ` Լեւոն)

Նիւ Եորքի Համազգայինի Գրական Յանձնախումբի կազմակերպած 36րդ Տարեկան աշակերտական մրցոյթը, տեղի ունեցաւ, Շաբաթ օր, Մայիս 7ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:30ին, Ուտսայտի Ս. Լուսաւորիչ Ամենօրեայ Վարժարանի սրահին մէջ:
Աշակերտական այս մրցոյթը, սկսեցանք 1975ին: Նախ միայն արտասանական մրցոյթ էր: 1983ին աւելցուցինք ուղղագրական մրցոյթը, մեծ խանդավառութիւն պատճառելով բոլորին եւ որը կը շարունակենք մինչեւ այսօր: Անդրադառնալով որ արտասանելը տաղանդ է եւ ձիրք, եւ ամենեւին չի ցոլացներ աշակերտի ամբարած գիտութիւնը, 1997ին փոխարինեցինք Հայկական Ընդհանուր Գիտելիքներու բաժինով: Երկու տարբեր հարցումներու ցանկեր կ՛ուղղարկուին ամենօրեայ եւ շաբաթօրեայ դպրոցներու 5րդ եւ 6րդ դասարաններու աշակերտներուն: Այս հարցումները կ՛ընդգրկեն` Հայոց Պատմութիւն (մեր հին թագաւորութիւններէն, անցեալ դարասկիզբի պատահարներէն մինչեւ մեր ներկայ օրերը), աշխարհագրութիւն` ներկայ Հայաստանի եւ Արեւմտահայաստանի, գրողներու եւ բանաստեղծներու անուններ, միջազգային առումով նշանաւոր հայեր եւ արուեստագէտներ, յուշակոթողներու անուններ, ինչպէս նաեւ հայութեան հետ առնչուող այլազան նիւթեր:

Հ Ի՞նչ կը կոչուի այս յուշահամալիրը ...Պ. Պապիկ ու Տատիկ

Այս բոլորին կ՛ընկերանայ, ուր պատշաճ է, համապատասխան լուսապատկերներ (power point): Ամենօրեայ դպրոցներու 14րդ դասարաններու աշակերտներուն, կը տրուի ուղղագրական բառերու ցանկ: Շաբաթօրեայ դպրոցներու 14րդ դասարաններու աշակերտներուն, կը տրուի կա՛մ հականիշ եւ կա՛մ հոմանիշ բառեր, իսկ այս տարի տրուեցաւ բառագիտութիւն` (ԱնգլերէնէՀայերէն) իրենց բառապաշարը աւելցնելու միտումով: Մրցոյթի ընթացքին, իւրաքանչիւր աշակերտ, ըստ բախտի կը վերցնէ սակառէն թուղթ մը, ուր գրուած են հինգ հարցումներ կամ հինգ բառեր:

Անսխալ Ուղղագրութիւն

Մայիս 7ին, Սրահը կամաց կամաց սկսաւ լեցուիլ աշակերտներով, ծնողներով եւ ուսուցչուհիներով: Անհամբեր սպասում ու խանդավառութիւն: Մրցոյթին կը մասնակցէին, հետեւեալ Վարժարաններու աշակերտները: Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Ամենօրեայ, Ուտսայտի Ս. Լուսաւորիչ Ամենօրեայ, Պէյսայտի Սրբոց Նահատակաց Շաբաթօրեայ , Նիւ Ճըրզիի Նարեկ Շաբաթօրեայ, եւ Տակլըսթընի Ս. Սարգիս Սուզան եւ Յովսէփ Յակոբեան Շաբաթօրեայ:
Մասնակցող աշակերտներու թիւն էր 35.
Մրցոյթը կը բաղկանար, հետեւեալ բաժիններէն:

 

Շաբաթօրեայ
Վարժարաններ
* 14րդ դասարաններու աշակերտներուն` բառագիտութիւն (ԱնգլերէնէՀայերէն 150 բառ):
* 5րդ եւ 6րդ դասարաններու աշակերտներուն` Հայկական Ընդհանուր Գիտելիքներ (121 հարցում):
Ամենօրեայ
Վարժարաններ
* 14րդ դասարաններու աշակերտներուն` ուղղագրական մրցոյթ, (112 բառ):
* 5րդ եւ 6րդ դասարաններու աշակերտներուն` Հայկական Ընդհանուր Գիտելիքներու տարբեր ցանկ (121 հարցում):

ՄՐՑՈՅԹԻ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ
Ա. ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ
ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ
Բառագիտութիւն` (ԱնգլերէնէՀայերէն) Անսխալ էին հետեւեալները: Գարակիւլլէեան Նաթալի, եւ Մոմճեան Մելինէ որոնք ստացան` Այբուբէնով զարդարուն բանալիի կախիչներ (key chains):
Հայկական Ընդհանուր Գիտելիքներ Անսխալ էին հետեւեալները: Թոփալաքեան Նանոր, Մկրեան Շանթ, Պիճիմէնեան Մարի, Պօյաճեան Լիա, եւ Սամուէլեան Լորի որոնք ստացան` համակարգիչներու (mouse pads). Սարդարապատի կամ Ծիծեռնակաբերդի համալիրով նկարազարդուած:

Բ. ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ
Ուղղագրական մրցոյթ Անսխալ էին հետեւեալները: Ակոբեան Փիթըր, Գէորգեան Արման, Եոնան Ռիթա, Իսաղօլեան Նիքոլ, Հալաճեան Անդրու , Յարութիւնեան Վահան, Շահվերտեան Հայկ, Սաքար Մարկարէթ, Փոմաքեան Սիմոն եւ ստացան Այբուբէնով զարդարուն բանալիի կախիչներ (key chains):

Հայկական Ընդհանուր Գիտելիքներ Անսխալ էին հետեւեալները: Աղաւեան Ծովինար, Անտրէոբուլոս Գրիգոր, Առաքելեան Վարդգէս, Մառք Նիքօլ, Յովսէփեան Դալար եւ ստացան` համակարգիչներու (mouse pads). Սարդարապատի կամ Ծիծեռնակաբերդի համալիրով նկարազարդուած:
Մրցոյթը վարեց, Դոկտ. Հրանդ Մարգարեան: Դաստիարակ եւ ուսուցիչ ըլլալով աշակերտին սխալը մեղմօրէն կը սրբագրէր, սորվեցնելու միտումով: Գիտելիքներու մասը կը ներկայացուէր (power point)ի ընկերակցութեամբ որը դաստիարակիչ է եւ բոլորը հետաքրքրութեամբ ու հաճոյքով մրցոյթին կը հետեւէին :
Մրցոյթի աւարտին եւ անսխալ եղող աշակերտներու նուէրներու յանձնումէն ետք, բոլո՛ր մասնակցողները անխտիր ստացան Համազգայինի Մրցոյթին Մասնակցութեան Վկայագրեր` եւ եռագոյն կրծքազարդեր,Համազգայինի վարչութեան կողմէ :
Հոգեպարար օր մը իսկապէս որ կարելի չէ իրականացնել առանց Տնօրէնուհիներու համաձայնութեան եւ քաջալերանքին, առանց ուսուցչուհիներու յաւելեալ աշխատանքին ու նուիրումին եւ առանց ծնողներու զոհաբերութեան: Եթէ նկատի առնենք ճիշտ պատասխաններու թիւը, պիտի նկատենք որ հարցումները 90 տոկոսով ճիշտ պատասխանուեցան աշակերտներուն կողմէ, որը կրթական որեւէ չափանիշով խիստ քաջալերական երեւոյթ է: Այս կը նշանակէ որ մեր շաբաթօրեայ եւ ամենօրեայ վարժարաններու աշակերտներուն մակարդակը գերազանցի սահմաններուն մէջ է, եւ այս` վստահութիւն կը ներշնչէ մեր ուսուցիչներու նկատմամբ:
Դոկտ. Հրանդ Մարգարեան յատուկ շնորհակալութեան խօսք ուղղեց տնօրէնուհիներուն եւ ուսուցչուհիներուն: Զարմինէ Պօղոսեան, Հուրի Ղուկասեան (Սրբոց Նահատակաց Ամենօրեայ), Քրիստին Րիկալօֆ, Զմրուխտ Մարգարեան (Ս. Լուսաւորիչ Ամենօրեայ), Եցկն. Անի Թրթռեան (Ս.Սարգիս Սուզան եւ Յովսէփ Յակոբեան Շաբաթօրեայ), Քնար Աբգարեան, Մարալ Վարդանեան, Հիլտա Թորոսեան, Սօսի Վարժապետեան, Մարինա Եագուպեան, Հուրի Սամուէլեան (Նիւ Ճըրզիի Նարեկ Շաբաթօրեայ), Նայիրի Ճրճրեան, Արփի Աւագեան, Յասմիկ Պոյաճեան, Մարի Եագուպեան (Սրբոց Նահատակաց Շաբաթօրեայ):
Ընկ. Հրանդ շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ Մրցոյթին պատասխանատու յանձնախումբին` Պերճուհի Եսայեան, Րիթա Կիրակոսեան, Մարի Կիւլումեան, Ժանէթ Մարգարեան, եւ Արմինէ Մինասեան:
Վստահ եմ որ ընթերցողը արդէն կը նկատէ կանանց բացարձակ ներկայութիւնը այստեղ: Յանձնախումբի անդամներ, տնօրէնուհիներ, ուսուցչուհիներ ԲՈԼՈՐՆ ԱԼ ԿԱՆԱՅՔ են: Առաջինները բծախնդրօրէն պատրաստեցին ու կազմակերպեցին մրցոյթը, տնօրէնները համաձայնեցան աշակերտներու մասնակցութեան եւ ուսուցիչները յամառօրէն սորվեցուցին աշակերտներուն իրենց առօրեայ դասերու կողքին: Վստահ կրնանք ըլլալ որ տան մէջ երեխաներու հետ պարապողները դարձեալ մայրերն էին: Այս երեւոյթը յստակօրէն կը փաստէ թէ հայ կնոջ կիզակէտը` յաջորդ սերունդի հայեցի՛ դաստիարակութիւնն է:
Ձեռնարկի աւարտին, ներկաներէն մէկը դիտել տուաւ: ““Համազգայինի լաւագոյն ձեռնարկն է այս անկասկած: Զանազան մշակութային եւ դասախօսական ձեռնարկներէն զատ, մանուկ հոգիներու հայեցի դաստիարակութեան նպաստել` մանաւանդ այս ափերուն, իրապէս Համազգայինի կրթական աշխատանքներուն առաքելութիւնն էՙՙ: Գրական Յանձնախումբին մեծագոյն գնահատականն էր այս: Այս անկարելի պայմաններուն մէջ բա՛ն մը աւելի սորվեցնելու ճիգը, երեխայ մը ե՛ւս հայութեան մօտեցնելու հաճոյքը, մոռցնել կուտայ ամիսներ տեւող մրցոյթը պատրաստելու մեր բծախնդիր աշխատանքի յոգնութիւնը: Բայց յուզուած ենք, չեմ գիտեր ինչու: Եթէ միայն ՄԷ՛Կ աշակերտ մեր ազգի պատմութեան եւ մշակոյթին ծանօթանայ, սիրէ եւ հետաքրքրուի, այդ` արդէն ուսուցիչներուն, ընտանիքներուն եւ այո՛ այս մրցոյթը կազմակերպողներուն համար անսահման ուրախութիւն է:

Թղթակից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles