ՀԱ­ՂՈՐ­ԴԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ.- ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԼԵ­ՒՈՆ ՇԱՆԹ“ ԹԱՏ­ՐԵՐ­ԳՈՒ­ԹԵԱՆ ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԲԱՇ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 53 Second

p15 hamazkayin tadrerkoutyoun  Յու­լիս 17-ին, Հա­յաս­տա­նի թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ­նե­րու միու­թեան դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան “Լե­ւոն Շանթ“ թատ­րեր­գու­թեան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ար­դիւնք­նե­րուն ամ­փո­փումն ու մրցա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած թա­տե­րա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նակ­նե­րու պար­գե­ւատր­ման արա­րո­ղու­թիւնը:

2013 տա­րես­կիզ­բին յայ­տա­րար­ուած “Լե­ւոն Շանթ“ թատ­րեր­գու­թեան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը ժա­մա­նա­կա­կից հայ թատ­րեր­գու­թիւնը խթա­նե­լու, գրա­կան այդ սե­ռին մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող նոր անուն­ներ, թատ­րեր­գու­թեան ժա­մա­նա­կա­կից ուղ­ղու­թիւն­ներ բա­ցա­յայ­տե­լու, հայ թա­տե­րար­ուես­տի լա­ւա­գոյն աւան­դու­թիւն­նե­րը զար­գաց­նե­լու նպա­տա­կը ու­նէր:

Մրցու­մին մաս­նակ­ցած էին 51 հե­ղի­նակ­ներ‘ Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ սփիւռ­քէն:

Առա­ջին մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Գուր­գէն ԽանՃ­եա­նի “Ար­տա­ւազդ-Շի­տար“ թա­տե­րա­կան եր­կը:

Երկ­րորդ մրցա­նա­կին‘ Սամ­ուէլ Խա­լա­թեա­նի “Գնաց­քի եր­կու տոմս“ թա­տե­րա­կան եր­կը:

Եր­րորդ մրցա­նա­կին‘ Ար­մէն Ճգնա­ւոր­եա­նի “Այ­լաստ­ուա­ծա­յին կա­տակ“ թա­տե­րա­կան եր­կը:

Խրա­խու­սա­կան մրցա­նակ­ներ տրուե­ցան Հրաչ Բեգ­լար­եա­նի “Ես, Ման­ուէ­լը, հա­մա­կար­գի­չը“, Յու­շիկ Ղա­զար­եա­նի (Սուր­իա) “Վա­ճա­ռա­կան­ներ“ թա­տե­րա­կան եր­կե­րուն:

Մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ներ­կա­յաց­ուած 12 լա­ւա­գոյն թա­տե­րա­կան եր­կե­րը պի­տի հրա­տա­րակ­ուին առան­ձին ժո­ղո­վա­ծուով, իսկ առա­ջին մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցած եր­կը պի­տի բե­մադր­ուի Հա­մազ­գա­յի­նի աջակ­ցու­թեամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles