ԾԻ­ԾԵՌ­ՆԱ­ԿԱ­ԲԵՐ­ԴԻ ՓՈՔՐ ՆՄԱ­ՆՕ­ՐԻ­ՆԱ­ԿԸ` ՀՈ­ԼԱՆ­ՏԱ­ՅԻ ԱԼ­ՄԵ­ԼՕ ՔԱ­ՂԱ­ՔԻՆ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 23 Second

P3 anc holand-  Հո­լան­տա­յի Ալ­մե­լօ քա­ղա­քին մէջ կը կա­ռուց­ուի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յու­շա­հա­մա­լիր` Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի նմա­նու­թեամբ, որուն բա­ցու­մը նա­խա­տես­ուած է Ապ­րիլ 24-ին: Մարտ 9-ին Հո­լան­տա­յի Ալ­մե­լօ քա­ղա­քի Հայ առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցին հիւ­րըն­կա­լեց “Քրիս­տոն­եայ-ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան խնձոր“ կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, Հո­լան­տա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի երես­փո­խան, Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի ան­դամ Փի­թըր Օմտ­զիխ­տը: Անոր ըն­կե­րակ­ցե­ցան Ալ­մե­լո­յի մէջ “Քրիս­տոն­եայ-ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան խնձոր“ կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Իրե­նէ Տեն Սել­տամ եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աւա­գանիի ան­դամ Եան Վան Մար­լէն:

Հան­դիպ­ման ներ­կայ եղան նա­եւ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի, “Գա­րե­գին Նժդեհ“ երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան, Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան, Հայ­կա­կան Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Մաս­նա­կից­նե­րը քննար­կե­ցին շարք մը հար­ցեր, ինչ­պէս` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը եւ դա­տա­պար­տու­մը, թէ ի՛նչ հա­կա­դարձ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կրնան ընել Հո­լան­տա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը թրքա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան մեր­ժո­ղա­կան եւ ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ: Քննարկ­ուե­ցաւ նա­եւ հայ­կա­կան դպրոց ու­նե­նա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը, հա­յե­րու վի­ճա­կը Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ յատ­կա­պէս Սուր­իոյ մէջ, ինչ­պէս նա­եւ Հա­յաս­տան-Հո­լան­տա մեր­ձե­ցու­մը (յատ­կա­պէս տնտե­սա­կան մար­զին մէջ) եւ որոշ մար­զա­յին հար­ցեր:

Վար­չու­թեան նա­խա­գահ Օն­նիկ Քե­լիճիի կող­մէ դրուե­ցան հար­ցեր հա­յե­րու աշ­խա­տան­քի տե­ղա­ւոր­ման վե­րա­բեր­եալ, հայ­կա­կան գե­րեզ­մա­նա­տուն ու­նե­նա­լու պա­հան­ջը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, յատ­կա­պէս, հայ սկաուտ­նե­րու հա­մար սե­փա­կան շէնք ու­նե­նա­լու պա­հան­ջը, ինչ­պէս նա­եւ ներ­կա­յաց­ուե­ցան աւագ սե­րուն­դի խնամ­քին եւ բնա­կա­րա­նա­յին հա­մա­լիր ծրա­գի­րին վե­րա­բեր­եալ հար­ցեր:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles