Խենթութիւ՞ն

 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Իրիկուն է,
Ձայն կ՛իմանամ,
Կ՛ելլեմ ոտքի
Նստարանէս
Ու ինչ տեսնեմ
Քիչ մը անդին
Չորս տղաներ
Կը զրուցեն
Խինդ ծիծաղով
Կը վայելեն
Զովը օդին

Քիչ մը անդին
Ոտքովն ուժգին
Մէկիկ մէկիկ
Կը հարուածէ
Հեծիկներուն
Ճերմակ շապիկ
Հագած տղան
Աստիճանէն
Կ՛իջնէ ծովափ
Ու կը կանգնի
Մինակ նստած
Աթոռին քով

Ճերմակ աթոռն
Լքուած մինակ
Ջուրին եզրին
Առանձինը
Կը մտածէր,
Փախուկ տղան
Նստելու տեղ
Ջուրը նետեց
Ծովը դողաց
Շալկեց աթոռն
Ալեաց գրկին:
Ու լողացին

Նիս

Սեպտեմբեր 25,  2016

Social profiles