Խաղաղութեան Կտակը

0 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

arevelian tem

Ամենայն Հայոց Առաքելական եկըղեցւոյ Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ

ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐՄԱՄԵԱՆԻ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

 

Եւ այդ շրջանին մէջ կային բացօթեայ բնակող հովիւներ, որոնք իրենց հօտերուն գիշերային պահպանութիւնը կ՚ընէին։ Եւ Տիրոջ հրեշտակը երեւցաւ անոնց, Տիրոջ փառքը ծագեցաւ անոնց վրայ, եւ անոնք սաստիկ վախցան= Եւ հրեշտակը ըսաւ անոնց■ «Մի՛ վախնաք, որովհետեւ ահաւասիկ ձեզի կ՚աւետեմ մեծ ուրախութիւն մը, որ ամբողջ ժողովուրդինը պիտի ըլլայ»։ (Ղուկաս Բ 8-10)

Հրեշտակը աւետեց որ իր «մեծ ուրախութեան մը բարի լուրը» օր մը պիտի տարածուի բոլոր ժողովուրդներու։ Բայց այդ աւետիսը ինքնին, փառաւոր այդ գիշերին՝ 2000 տարիներ առաջ, տրուեցաւ միայն մի քանի համեստ հովիւներու, հեռու քաղածներէ ու գիւղերէ։ Եւ որպէս ղի այդ աւետիսը լսելի դառնար ամբողջ աշխարէին, ան պէտք էը կրկնուէր ու տարածուէր անձէ անձ, սրտէ սիրտ, սերունդէ սերունդ։

Սակայն Տակառակ այն իրողութեան որ այդ «բարի լուրը» անհամար կրկնուած է, ու կը կրկնուի մինչեւ մեր օրերն իսկ, բայց ան երբեք չէ կորսնցուցած իր թարմութիւնը։ Ան բնաւ չէ կորսնցուցած իր ուժականութիւնը առթելու ՚փւսցմունք եւ սէր ՚ւանդէպ մարդկութեան տրուած Աստուծոյ հրաշալի պարգեւին։

Արդարեւ, Յիսուս Քրիստոսի պարգեւը ոգեւորած է ՚ւայ ժողովուրդը Ցասնելու ստեղծագործութեան ու դիւցազնութեան բարձունքները, եւ պա՚ւպանած է մեղ ամէն փորձութիւններու մէջ։ Աեր պատմութեան բոլոր ճգնաժամային պաներուն՝ մենք կրցած ենք մենք զմեզ նորոգել այն գիտւսկցութեւսմբ թէ մենք վիճակուած ենք ըլլալ Իրեն հետ – Իրմով մահը յաղթահարուած է, գոյաբերութիւնը հատուցուած, եւ յուսահատութիւնը այլակերպուած թեւաւոր յոյսի։

Թերեւս թարմանալու, նորոգուելու մեր կարողութիւնը հիմնաքարն է մեր անսովոր դիմացկունութեան՝ որպէս ժողովուրդ։ Բոլորս ալ վստւս՚ւ գիտենք որ յառաջիկայ տարի 100-ամեակն է Հայկական Ցեղասպանութեան – այդ տպաւոր եղեռնին՝ որ գրեթէ ամբողջութեամբ ոչնչացուց մեր ժողովուրդը, եւ մինչեւ օրս բաց վէրք մըն է իւրաքանչիւր ՚ւայու սրտին մէջ։

Հայրենիքի եւ արտասահմանի ողջ ^այութիւնը պիտի յիշատակէ Ցեղասպանութեան արհաւիրքը 2015 տարուան ընթացքին։ Առիթներ պիտի ըլլան արտայայտելու մեր վիշտն ու կորուստը, մեր արդար ցասումը, եւ մեր զգացումը պատմական անարդարութեան նկատմամբ։ Բոլոր այս արտայայտութիւնները խիստ կարեւոր են ւսնկւսսկած։

Սակայն, մեր յիշատակութիւնը անկատար պիտի ըլլայ եթէ մենք մոռնանք միաժամանակ ուշադրութիւն դարձնելու ՚1այ ժողովուրդի վերազարթնումի հրաշքին անցեալ դարու ընթացքին – բան մը՝ որուն ամբողջ աշխարէ ականատես եղաւ։ Ամբողջական կործանումի եւ մա՚տււսն սեմէն՝ վերապրող բեկորներու սերունդը վերակերտեց իր կեանքը, նոր արմատներ արձակեց, եւ իր դրական մասնակցութիւնը բերաւ իր շուրջի աշխարէին։ Բայց ամենէն հրաշալին այն է՝ որ այդ սերունդը ՚ւայ քրիստոնեայի իր թանկագին ժառանգութիւնը փոխանցեց իր զաւակներու, իր թոռներու, եւ իր ծոռներու սերունդին։ Անոնք երբեք պիտի

չմոռնան այն անսահման գոյաբերութիւնը, հաւատքը, եւ վեհութիւնը՝ որոնց իրենց նախնիքը օրինակ հանդիսացան։

Այս կերպով մեր ՚ւայ նահատակները մեզի կը սորվեցնեն Քրիստոսի զօրութիւնը՝ թարմացնելու սիրտը, նորոգելու հոգին, եւ մեզ արժանի դարձնելու ապրելու իր Աւետարանը։ Սեր Թեմը այդ պատգամը պիտի փոխանցէ ամբողջ 2015 տարուան ընթացքին իր հետեւեալ բնաբանով. «Ապրիլ Քրիստոսի Աւետարանը-մեր նահատակներու կտակը։»

Անոնց կտակը մեզի սա է որ մա՚ւուան պատասխանեցին կեանքով, աւերումին՝ ստեղծագործութեամբ։ Իրենցը կտակ մըն է որ դիմացաւ տառապանքի, բայց երբեք տառապանք չպատճառեց ուրիշներուն։ Իրենցը խաղաղութեան կտակ մըն է, որ պէտք է ներշնչէ մեզ, մինչ մենք կը պատրաստուինք տօնելու Ծնունդը Խաղաղութեան Իշխանին։

Եւ 2015 թուականի Ապրիլին, իրենց կտակը պիտի պսակուի սրբացումի կնիքով, երբ Հայաստանեայց Եկեղեցին պիտի սրբադասէ նահատակները՝ որոնք իրենց հաւատքին ^ամար զոհուեցան Ցեղասպանութեան ընթացքին։ Գիտենք անոնցմէ ոմանց անունները, ուրիշներ կը մնան անանուն, նման այն հովիւներուն՝ որոնք լսեցին հրեշտակին աւետիսը Բեթղեհէմի մէջ։ Եւ իրապէս պատմական արարողութեան մը ընթացքին Մայր Աթոռ Ա. էջմիածնի մէջ, անոնք՝ որոնք ի սէր մեր Տիրոջ իրենց կեանքը տուին Ցեղասպանութեան ընթացքին՝ պիտի ճանչցուին որպէս Եկեղեցւոյ սուրբեր։ Փառաւոր պա՚ւ մը իսկապէս։

Այս բոլորէն վեր, մեր նահատակներու կտակը պարտի ներշնչել մեզ, ուղղել մեր ընթացքը, օգնել մեզի առնելու մեր քայլերը գիշերուան մութին մէջ, կազդուրելու մեր սրտերը «մեծ ուրախութեան մը բարի լուր»ով, որ առաջին անգամ լսուեցաւ 2000 տարիներ առաջ, բայց կը մնայ թարմ ու նոր՝ ինչպէս վաղը։

Այս սուրբ եղանակին դարձեալ ^րճուինք այդ աւետիսով եւ պատգամենք ամենուն՝

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱԻ ԵԻ ՅԱՅՏՆԵՑԱԻ ՕՐՀ.ՆԵԱԼ. է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles