ԼՈՆ­ՏՈ­ՆԻ ՄԷՋ ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԵ­ՐՈՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

P1 London  ԼՈՆ­ՏՈՆ.- Յու­նիս 29-30, 2013-ին, “Նա­ւա­սարդ­եան“ կեդ­րո­նին մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վը` նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին եւ հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Մեծն Բրի­տան­իոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին:

Նախ­քան այս ժո­ղո­վը, Ուր­բաթ, Յու­նիս 28-ի երե­կոյ­եան, տեղ­ւոյն կեդ­րո­նին մէջ,  Մեծն Բրի­տան­իոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն` Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վին առի­թով: Ըն­դու­նե­լու­թեան ներ­կայ էին Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան Չարլզ Թան­նոք, Մեծն Բրի­տան­իոյ խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան­ներ Սթի­ֆըն Փաունտ, էն­ճի Փրատ եւ Վի­րընթ­րա Շար­մա, Լոն­տո­նի Իլինկ շրջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ղե­կա­վար Ճուլի­ըն Պէլ, քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ Պա­սամ Մա­լուֆ եւ Արա Իս­քեն­տէր­եան:

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր տեղ­ւոյն Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Վա­հան Գրի­գոր­եան, որուն կա­տա­րած բաց­ման խօս­քէն ետք, բեմ բարձ­րա­ցան  երես­փո­խան­ներ Սթի­ֆըն Փաուն­տի եւ Չարլզ Թէ­նո­քի, որոնք իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար դա­տին եւ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րուն խորհր­դա­ժո­ղո­վին մաղ­թե­ցին յա­ջո­ղու­թիւն:P1 london2

Հ.Յ.Դ. մամ­լոյ դիւա­նը. յա­ւել­եալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով, տե­ղե­կա­ցուց թէ այս խորհր­դա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան Սպան­իոյ, Ֆրան­սա­յի, Հո­լան­տա­յի, Պել­ճի­քա­յի, Պուլ­կար­իոյ, Յու­նաս­տա­նի, Կիպ­րո­սի եւ Մեծն Բրի­տան­իոյ յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Հայ Դա­տի Պրիւք­սե­լի, Փա­րի­զի եւ Երե­ւա­նի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եակ­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը: Խորհր­դա­ժո­ղո­վը վա­րեց Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան: Նա­եւ, զե­կու­ցում­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին Եւ­րո­պա­յի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Գաս­պար Կա­րա­պետ­եանն ու Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եա­նը: Խորհր­դա­ժո­ղո­վը կազ­մեց Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րուն կա­տար­ուե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րու ծրա­գի­րը:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վը առանձ­նա­բար անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման, հա­րիւ­րամ­եա­կի, Հա­յաս­տա­նի մի­ջազ­գա­յին վար­կի բարձ­րաց­ման, Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման եւ Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գծով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րուն եւ կա­ռոյց­նե­րուն մէջ կա­տար­ուե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րուն: Կա­րե­ւո­րու­թեամբ քննարկ­ուե­ցան նա­եւ Եւ­րո­պա­յի հա­յու­թեան յա­ւել­եալ քա­ղա­քա­կա­նաց­ման եւ իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցե­րը: Խորհր­դա­ժո­ղո­վը շեշ­տեց Սուր­իոյ հա­յու­թեան աջակ­ցու­թեան ուղ­ղու­թեամբ Հայ Դա­տի գրա­սեն­եակ­նե­րուն եւ յանձ­նա­խում­բե­րուն աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles