Ի՞նչ Կ՛ըսեն 2023 Տարուան Աստղերը

1 0
Read Time:4 Minute, 22 Second

Պատրաստեց՝ Գէորգ Պետիկեան

Խոյ- (Մարտ 21-Ապրիլ 19)
Աստղերու դասաւորման մէջ Խոյը կը գրաւէ Ա. տունը: Հին եգիպտացիներու մօտ խոյը իբրեւ առաջնորդի, քաջութեան եւ իշխողի խորհրդանիշ եղած է: Խոյը իբրեւ վահան կը ներկայացուի: Ան ընկերասէր ըլլալով հանդերձ նաեւ անձնասէր մըն է:
Նախընտրած գոյնն է՝ կարմիրը, իսկ պտուղը՝ միշտ լեռնայինը եւ ուտելիքներու մէջ՝ կանաչեղէնը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 1 եւ 9, իսկ բախտաւոր օր՝ Երեքշաբթի:
Աշխատասիրութեան կողքին իմաստասէր ալ է:
Իրեն համար 2023 թուականը պիտի ըլլայ ծրագրումներու համար յաջողութեան լաւ տարի մը, լի բազմատեսակ աշխատանքներով:

Ցուլ- (Ապրիլ 20-Մայիս 20)
Աստղերու դասաւորման մէջ Ցուլը կր գրաւէ Բ. տունը: Իր նկարագրի գլխաւոր յատկանիշներէն են քաջութիւն ու անվախութիւնը, պատրաստակամութիւնը, գերիշխողն ու վստահելին, պատասխանատուն ու ինքնավստահութիւնը:
Նախընտրած գոյնն է՝ մանիշակագոյնը, իսկ պտուղը՝ խնձորը եւ ուտելիքներու մէջ՝ ցորենը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 4 եւ 6, իսկ բախտաւոր օր՝ Ուրբաթ:
Այս տարուան ամբողջ տեւողութեան արմատական որոշումներ յաճախ պիտի խանգարեն իր հեզասահ կեանքին ընթացքը: Կը թելադրուի ըլլալ շրջահայեայց: Տարուան վերջին յաջողութիւնը պիտի գինովցնէ զինք:

Երկւորեակներ- (Մայիս 21-Յունիս21)
Աստղերու դասաւորման մէջ Երկուորեակը կր գրաւէ Գ.տունը: Իր նկարագրի գլխաւոր յատկանիշներէն են մարդասիրութիւնն ու հաղորդակից ըլլալը: Խելացի է եւ իմաստուն եւ հետաքրքիր:
Նախընտրած գոյնն է՝ դեղին, իսկ պտուղը՝ լեմոն եւ ուտելիքներու մէջ՝ հաւկիթը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 5 եւ 9, իսկ բախտաւոր օր՝ Չորեքշաբթի:
Տրամաբանող, սրամիտ եւ կամաւոր գործելու իր պատրաստակամութիւնը զինք միշտ դէպի յաջողութիւն պիտի առաջնորդէ տարուան բոլոր ամիսներուն: Երբեմն կարճ ճամբորդութիւններ պիտի ծարագրուին:

Խեցգետին – (Յունիս 22-Յուլիս 22)
Աստղերու դասաւորման մէջ Խեցգետինը կը գրաւէ 4-րդ տունը: Այս աստղին տակ ծնածները կ՛ըլլան նաեւ զգայուն, մարդասէր, բարերար, սնուցանող եւ գթասիրտ:
Նախընտրած գոյնն է՝ մոխրագոյն, իսկ պտուղը՝ սեխ եւ ուտելիքներու մէջ՝ կաթնեղէնը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 3 եւ 7, իսկ բախտաւոր օր՝ Երկուշաբթի:
2023-ի տարուան երկրորդ կիսուն արդէն ծրագիրներուն մեծ մասը յաջողութեամբ պիտի պսակուին: Զգուշութիւն եւ ինքնավստահութիւն կը թելադրուի:

Առիւծ- (Յուլիս 22-)գոստոս 22)
Աստղերու դասաւորման մէջ Առիւծը կը գրաւէ 5-րդ տունը: Իր նկարագրի գլխաւոր յատկանիշներ են.- առատաձեռնութիւնը, ստեղծագործ ոգին, սիրող եւ խանդավառ պատրաստակամութիւնը, ինչպէս նաեւ վեհանձնութիւնն ու տիրապետող գիծը:
Նախընտրած գոյնն է՝ նարնջագոյն, իսկ պտուղը՝ խաղող եւ ուտելիքներու մէջ՝ արմաւը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 8 եւ 9, իսկ բախտաւոր օր՝ Կիրակի:
Իբրեւ ղեկավար եւ գերիշխող, 2023 տարին պիտի ըլլայ յաջողութիւններով լեցուն տարի մը: Առիւծը իմաստասէր է եւ միեւնոյն ատեն գաղափարապաշտ: Կը թելադրուի ըլլալ նաեւ տնտեսող:

Կոյս- (Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 22)
Աստղերու դասաւորման մէջ Կոյսը կը գրաւէ 6-րդ տունը: Այս աստղի տակ ծնածները կ՛ըլլան խղճամիտ, կազմակերպող, ամօթխած, մաքրասէր, ուժական եւ ճշմարտախօս:
Նախընտրած գոյնն է՝ մոխրագոյն, իսկ պտուղը՝ նարինջ եւ ուտելիքներու մէջ՝ կանաչեղէն: Բախտաւոր թիւեր են՝ 3 եւ 5, իսկ բախտաւոր օր՝ Չորեքշաբթի:
Աշխատանքին շնորհիւ բաւական նիւթականի տէր պիտի դառնան տարուան վերջին: Կը թելադրուի հոգ տանիլ առողջութեան՝ զանազան մարզանքներու ճամբով:

Կշիռք – (Սեպտեմբեր 23-Հոկտեմբեր 23)
Աստղերու դասաւորման մէջ Կշիռքը կը գրաւէ 7-րդ տունը: Իբրեւ նկարագիր ունի
ընկերասիրութիւնն ու իրապաշտ կեանքը: Ան գաղափարապաշտ ալ է, ինչպէս նաեւ արուսետագէտ:
Նախընտրած գոյնն է՝ կապոյտ, իսկ պտուղը՝ խնձոր եւ ուտելիքներու մէջ՝ լուբիան: Բախտաւոր թիւեր են՝ 6 եւ 9, իսկ բախտաւոր օր՝ Ուրբաթ:
Կշիռքի զգացական գիծերուն կողքին բացայայտ ըլլալով իր դիւանագիտութիւնը 2023-ին անպայմանօրէն պիտի իրականանան իր բոլոր ծրագիրները, միաժամանակ իրեն ապահովել որոշ նիւթական:

Կարիճ- ( Հեկտեմբեր 24-Նոյեմբեր 21)
Աստղերու դասաւորման մէջ Կարիճը կը գրաւէ 8-րդ տունը: Անիկա կ՛ըլլայ գաղտնապահ, եւ միեւնոյն ատեն վտանգաւոր: Ու տակաւին կ՛աւելնան զգուշաւոր եւ անգութ ըլլալը:
Նախընտրած գոյնն է՝ մութ կարմիր, իսկ պտուղը՝ թթու եւ ուտելիքներու մէջ՝ շողգամը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 2 եւ 4, իսկ բախտաւոր օր՝ Երեքշաբթի:
Կարիճը յետախոյզ մը ըլլալով հանդերձ դէպի աւելիին տենչացող եւ հասնող անձ մըն է: Ամուսնական կեանքէն ներս խաղաղութիւնը պահպանողն է: Ասոր իբրեւ արդիւնք 2023 տարուան ընթացքին նոր բարեկամութիւններ պիտի հաստատէ եւ նոր յաջողութիւններ ձեռք պիտի ձգէ:

Աղեղնաւոր – (Նոյեմբեր 22-Դեկտեմբեր 21)
Աստղերու դասաւորման մէջ Աղենաւորը կը գրաւէ 9-րդ տունը: Ան իր շրջապատէն կը զանազանուի իր ինքնավստահութեամբ, բարձր ուսման տենչանքով: Ասոր իբրեւ արդիւնք միշտ բախտաւոր կ՛ըլլայ:
Նախընտրած գոյնն է՝ մանիշակագոյն, իսկ պտուղը՝ ջրոտ եւ ուտելիքներու մէջ՝ բանջարե-ղէնը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 5 եւ 7, իսկ բախտաւոր օր՝ Հինգշաբթի:
2023 տարուան ընթացքին իր ցուցաբերած անկեղծութիւնը զինք պիտի դարձնէ յաջողակ եւ նոյնիսկ ինքնաբաւ: Ճամբորդութիւններ պիտի կատարէ վայելքէն ու հաճոյքէն մեկնած:

Այծեղջիւր – (Դեկտեմբեր 22- Յունուար 19)
Աստղերու դասաւորման մէջ Այծեղջիւրը կը գրաւէ 10-րդ տունը: Ան կ՚ըլլայ ներշնչող, ձգտող եւ մեծ պատասխանատու: Ինքնավստահութեան կողքին աւանդապահ ալ է ու գործնական:
Նախընտրած գոյնն է՝ սրճագոյնն, իսկ պտուղը՝ տանձ եւ ուտելիքներու մէջ՝ մսեղէնը Բախտաւոր թիւեր են՝ 2 եւ 8, իսկ բախտաւոր օր՝ Շաբաթ:
2023-ին նիւթական մեծ յաջողութիւններ ձեռք պիտի ձգէ շնորհիւ իր գործնական կեցուածքին եւ յարատեւ աշխատանքին:

Ծովանուշ – (Յունուար 20 –Փետրուար 19)
Աստղերու դասաւորման մէջ Ծովանոյշը կը գրաւէ 11-րդ տունը: Ան իմաստուն է եւ մարդկային: Իր շուրջինները զինք կը նկատեն գթասիրտ ու իր ներկայութիւնը միշտ կը փնտռեն իբրեւ հաճելի երեւոյթ:
Նախընտրած գոյնն է՝ երկնքի կապոյտը, իսկ պտուղը՝ տանձ եւ ուտելիքներու մէջ՝ բանջարղէնը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 1 եւ 3, իսկ բախտաւոր օր՝ Չորեքշաբթի:
2023-ին իր ունեցած համբերութիւնն ու իմաստուն շարժումները, մեծապէս պիտի նպաստաւորեն իր նիւթականը, եւ զինք պիտի պահեն բարգաւաճ ու երջանիկ:

Ձուկ – (Փետրուար 20- Մարտ 20)
Աստղերու դասաւորման մէջ Ձուկը կը գրաւէ 12-րդ տունը: Ան կ՚ըլլայ երազկոտ, առանձնութիւնը սիրող, ազնիւ, յարգալիր, զգայուն եւ զգուշաւոր:
Նախընտրած գոյնն է՝ բաց կանաչ, իսկ պտուղը՝ սեխ եւ ուտելիքներու մէջ՝ ջրոտը: Բախտաւոր թիւեր են՝ 2 եւ 6, իսկ բախտաւոր օր՝ Ուրբաթ:
2023-ը պիտի ըլլայ իր բոլոր երազներուն իրականացման տարի մը շնորհիւ իր զգուշաւոր եւ յարգալիր նկարագրին ու իմաստալից ու շինիչ երեւակայութեան:

bedig43@aol.com

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles